power up
Old Batteries

Bortskaffelse af batterier

IInformation om bortskaffelse af brugte batterier/akkumulatorer i henhold til BattG

Brugte batterier og akkumulatorer (i det følgende kaldet brugte batterier) må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Som forbruger er du endda lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier på egnede indsamlingssteder, som er opstillet hos handlen eller i kommunen. Her kan batterierne afleveres gratis. Vi er også forpligtet til gratis at tage brugte batterier tilbage, som vi transporterer eller har transporteret som nye batterier. Du kan returnere sådanne brugte batterier gratis til vores ekspeditionslager eller sende dem tilbage til os (Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Tyskland) med tilstrækkelig porto.

Bemærk venligst, at batterier kan indeholde forurenende stoffer eller tungmetaller, der kan skade miljøet og/eller menneskers sundhed. Der skal udvises særlig forsigtighed ved brug af batterier, der indeholder lithium. Samtidig indeholder batterier vigtige råmaterialer, der kan genanvendes ved separat indsamling af batteriaffald og ikke forurener miljøet. Brug af genopladelige batterier og batterier med længere levetid kan være med til at forhindre spild. Symbolet med den stiliserede, overstregede skraldespand betyder, at batterier og genopladelige batterier ikke må smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Bogstavkombinationen nedenfor betyder, at det pågældende batteri,

  • Pb = mere end 0,004 masseprocent bly
  • Cd = 0002 masseprocent cadmium
  • Hg = mere end 0,0005 masseprocent kviksølv

indeholder.