power up

Privacy Statement of Ledlenser GmbH & Co KG (Webshop)

Den dataansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning og andre nationale databeskyttelseslove i EU-medlemslandene.
stater, såvel som andre databeskyttelsesregler, er:

Ledlenser GbH & Co. KG
Kronenstr. 5 – 7
42699 Solingen
Tyskland

ledlenser.com

Den dataansvarliges databeskyttelsesansvarlige er:

Christoph Strieder
Ahrstrasse 1
42655 Solingen
Phone: +49 212 3820860

[email protected]

L1) Omfanget af behandlingen af personoplysninger

Vi indsamler og bruger kun vores brugeres personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at levere et operationelt websted, og
of our content and services. Indsamling og anvendelse af vores brugeres personlige data sker regelmæssigt kun med brugerens
consent. An exception applies in those cases where prior consent cannot be obtained for legal or factual reasons and thesamtykke. En undtagelse gælder i de tilfælde, hvor forudgående samtykke ikke kan indhentes af juridiske eller faktuelle årsager, og hvor
behandling af data er tilladt ved lov.

2) Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

I det omfang vi indhenter samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, er Art. 6 para. 1 (a) i EU's
Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) tjener som retsgrundlag.

Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, gælder Art. 6 para. 1 (b)
GDPR fungerer som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre præ-kontraktlige
foranstaltninger.

I det omfang behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, er Art. 6
para. 1 (c) GDPR tjener som retsgrundlag.

I tilfælde af at den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, er art. 6
para. 1 (d) GDPR tjener som retsgrundlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for at varetage en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og hvis interesserne, de fundamentale
den registreredes rettigheder og friheder ikke opvejer den førstnævnte interesse, Art. 6 para. 1 (f) GDPR tjener som den
retsgrundlag for behandling.

3) Sletning af data og opbevaringstid

Den registreredes personoplysninger slettes eller blokeres, så snart formålet med opbevaringen ophører med at eksistere.

Hvis du sender os uopfordrede ansøgningsdata via vores hjemmeside eller på anden måde elektronisk, sletter vi dataene.
med det samme, hvis vi ikke indleder en ansøgningsproces. I tilfælde af at vi indleder en ansøgningsproces, eller du sender os
ansøgningsdata på vores anmodning, sletter vi dine data senest 4 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen, hvis
opstår der ikke et ansættelsesforhold. Længere opbevaring finder sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke.
til dette.

Desuden kan data gemmes, hvis dette er tilsigtet af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller
andre bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt. Blokering eller sletning af data vil også blive udført, hvis en
opbevaringsfrist, der er foreskrevet i de refererede standarder, udløber, medmindre opbevaring af data er en nødvendighed for at afslutte eller
udføre en kontrakt.

4) Kategorier af modtagere

Medmindre andet er beskrevet nedenfor, er modtageren af de personoplysninger, der behandles via vores hjemmeside, generelt den dataansvarlige.
(see § I above). Personoplysningerne vil generelt ikke blive videregivet til tredjeparter. En overførsel til tredjeparter,
sker dog i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR og BDSG samt andre databeskyttelsesbestemmelser,
hvis og i det omfang dette er nødvendigt inden for rammerne af en kontrakt, der er indgået via vores hjemmeside (kontrakt
initiering, udførelse af kontrakter (selv hvis du bestiller tjenester, der helt eller delvist leveres af tredjeparter) og
kontraktbehandling (f.eks. eksterne betalingstjenesteudbydere), for så vidt dette er lovmæssigt foreskrevet, inden for rammerne af
de krav, der er specificeret i den respektive lovgivning, og, hvis det er relevant, hensyntagen til de berørte interesser. Sådanne sager kan
omfatter f.eks. efterforskning af kriminalitet. En sådan overførsel finder også sted, hvis du har givet et juridisk gyldigt samtykke.

Hvis du sender dine data til os for at ansøge vores virksomhed som medarbejder, vil data kun blive overført til den relevante
afdeling eller afdelinger i vores virksomhed.

1) Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang du besøger vores hjemmeside, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra computersystemet i
adgang til computer.

I den forbindelse indsamles følgende data:

Oplysninger om browsertypen og den anvendte version
Brugerens styresystem
Brugerens IP-adresse
Dato og tidspunkt for adgang
Dataene gemmes også i logfilerne i vores system. Disse data gemmes ikke sammen med andre af brugerens personlige data.

2) Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for midlertidig opbevaring af data og logfiler er Art. 6 para. 1 (f) GDPR.

3) Formål med databehandling

Midlertidig lagring af IP-adressen i systemet er nødvendig for at gøre det muligt at levere hjemmesiden til brugerens computer. For at
Derfor skal brugerens IP-adresse gemmes, så længe sessionen varer. Dataene gemmes i logfiler for at sikre
hjemmesidens funktionalitet. Dataene bruges også til at optimere hjemmesiden og til at sikre vores informationssikkerhed.
teknologiske systemer. Der foretages ingen evaluering af dataene til markedsføringsformål i denne sammenhæng.

Disse formål omfatter også vores legitime interesse i databehandling i henhold til Art. 6 para. 1 (f) i GDPR.

4) Varighed af opbevaring

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet. I
i tilfælde af data, der indsamles for at levere hjemmesiden, sker dette, når den respektive session er afsluttet. Hvis dataene er
gemmes i logfiler, sker dette senest inden for 14 dage, medmindre andet er angivet i denne databeskyttelseserklæring.

5) Mulighed for indsigelse og sletning

Indsamling af data til levering af webstedet og lagring af data i logfiler er absolut nødvendigt for
drift af hjemmesiden. Brugeren har derfor ingen mulighed for at gøre indsigelse.

a) Beskrivelse og omfang af databehandling

Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på webstedet.
brugerens computersystem. Hvis en bruger besøger en hjemmeside, kan der gemmes en cookie på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder
en karakteristisk tegnstreng, der muliggør unik identifikation af browseren, når hjemmesiden besøges igen. Vi bruger
cookies for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Nogle elementer på vores websted kræver, at den anmodende browser er
identificerbare, selv efter at have skiftet side. Følgende data gemmes og overføres i cookies:

Sprogindstillinger

Vi anvender også cookies på vores hjemmeside for at analysere brugernes webbrowsingadfærd. Følgende data kan overføres på denne måde:

Specifikke søgetermer

Frekvensen af sidevisninger

Brug af webstedsfunktioner

Sessionens varighed op til 20 minutter

Kampagnesporing

Analyse af brugerens oprindelse

Områder, som brugeren klikker mest på

Bounce rate

Visning af kontaktoplysninger

Afspilning af medier

Sideopdateringer

Tilføjelse til favoritter

Deling af indhold (sociale medier)

IP-adresse, hvis relevant

Email-adresse data, hvis relevant - Browsertype, version, nummer og udvidelser

Tidszoneindstillinger

Operativsystem

Platform, inklusive dato og tid

Enheds-ID

Brugerdata indsamlet på denne måde er pseudonymiseret via tekniske forholdsregler. Det er derfor ikke længere muligt at tildele
dataene til den adgangsgivende bruger. Dataene gemmes ikke sammen med brugeres andre personlige data.

Ved adgang til vores hjemmeside informeres brugerne via en informationsbanner om brugen af cookies til analytiske formål og
henvises til denne fortrolighedserklæring. I denne sammenhæng er der også en note om, hvordan brugere kan deaktivere lagringen af cookies
i browserindstillingerne.

b) Lovlig grundlag for databehandling

Den lovlige grundlag for behandling af personoplysninger ved brug af cookies er Art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

c) Formål med databehandling

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af hjemmesider for brugerne. Nogle funktioner på vores hjemmeside
kan ikke tilbydes uden brug af cookies. I dette tilfælde er det nødvendigt, at browseren kan genkendes selv efter
skiftende side.

Vi kræver cookies til følgende anvendelser:

Kopiering af sprogindstillinger
Kopiering af data til kontaktformularer
Søgeresultater
Produktrådgivning
Produkt sammenligning

Brugerdata indsamlet ved hjælp af teknisk nødvendige cookies bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

Analysecookies bruges til at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og dens indhold. Ved brug af analysecookies lærer vi, hvordan
hjemmesiden bruges, og kan dermed konstant optimere vores service.

Ved at gøre dine data anonyme registrerer vi, hvilke områder af vores hjemmeside og de medfølgende medier der bruges mest af vores brugere i
forhold til indhold og/eller design og derfor er af særlig interesse for dem, for at sikre, at et sådant tilbud kan findes og opdateres
kontinuerligt.

Til disse formål ligger vores legitime interesse også i behandlingen af personoplysninger i henhold til Art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

e) Opbevaringsvarighed, indsigelse og fjernelsesmulighed

Cookies gemmes på brugerens computer og transmitteres til vores websted. Derfor har du som bruger fuld kontrol over brugen af
cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Cookies,
der allerede er gemt, kan slettes når som helst. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies er deaktiveret for vores hjemmeside, kan det ikke længere være muligt at fuldt ud bruge alle hjemmesidens funktioner.

1) Beskrivelse og omfang af databehandling

I visse tilfælde kan personoplysninger også blive overført til og behandlet af enheder baseret i lande uden for EU, hvor europæisk databeskyttelseslov ikke gælder, eller hvor der er et lavere niveau af databeskyttelse.

For dataoverførsler til De Forenede Stater har Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Art. 45 III i GDPR i en afgørelse om tilstrækkelighed dateret den 10. juli 2023 fastslået, at behandlingen af personoplysninger i De Forenede Stater giver en beskyttelsesniveau, der er sammenligneligt med beskyttelsesniveauet baseret på GDPR i Den Europæiske Union (download afgørelse om tilstrækkelighed [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/de/ip_23_3721/IP_23_3721_DE.pdf]).

Dette er tilfældet for de tjenester, der er beskrevet nedenfor, og som er individuelt beskrevet i databeskyttelseserklæringen:

 • MailChimp
 • Google Analytics
 • Sizmek
 • Microsoft Advertising (Bing Ads)
 • Doubleclick Ad Exchange Buyer
 • Google Tag Manager
 • Formular auto-udfyldning og validering
 • Uden for tilstrækkelighedsafgørelsen er der en risiko for, at hvis dine data overføres til usikre tredjelande, vil dine data blive brugt der på en måde, der ville være uacceptabel under europæisk lov. Dette inkluderer blandt andet oplysninger om opbevaringsvarighed samt indsigelses- og fjernelsesmuligheder eller andre retlige midler mod eventuelle lovovertrædelser som følge af brugen af dine personoplysninger i disse lande.

  2) Lovlig grundlag for databehandling

  Det lovlige grundlag for behandling af personoplysninger er Art. 49 I lit. a) DSDGVO (samtykke).

  En databeskyttelsesbanner vises på startsiden af vores hjemmeside, når du får adgang til hjemmesiden. I denne banner kan du individuelt konfigurere databeskyttelsesindstillingerne eller dit samtykke til databehandling eller acceptere alle indstillinger. Ved at klikke på knappen "Accepter alle" eller ved individuelle indstillinger af cookie-rettighederne "Performance, Functional and Advertising", giver du også udtrykkeligt samtykke til overførsel af data til steder uden for EU, hvor DSGVO ikke gælder, eller hvor der ikke er et passende niveau af databeskyttelse.

  3) Formål med databehandling

  Formålet med databehandlingen er brugen af vores e-mailtjeneste til reklameformål, design og udførelse af funktioner på vores hjemmeside og indsamling og analyse af marketingdata for at forbedre vores tilbud.

  1) Beskrivelse og omfang af databehandling

  På vores hjemmeside er der mulighed for at abonnere på en gratis nyhedsbrev. Samtykke til at modtage et nyhedsbrev kan også indgås som betaling for de tjenester, vi leverer til dig, f.eks. i forbindelse med konkurrencer. I dette tilfælde overføres data fra inputmasken til os, når du abonnerer på nyhedsbrevet.

  Email-adresse
  Fornavn

  Efternavn
  Valg af forhandler eller slutbruger
  Fødselsdato (frivillig)
  Følgende data vil også blive indsamlet ved abonnement:
  IP-adresse for den adgangsgivende computer
  Dato og tidspunkt for registrering

  Under registreringsprocessen indhentes dit samtykke til databehandlingen, og der henvises til denne fortrolighedserklæring.

  2) Mailchimp

  Nyhedsbrevet sendes via udbyderen "MailChimp" (udbyder: Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000,
  Atlanta, GA 30308, USA). Vi overfører følgende data, som også gemmes af denne udbyder på en server i
  USA, til udbyderen som vores kontraktmæssige partner for afsendelse af nyhedsbreve:

  Email-adresse
  Fornavn
  Efternavn

  Dataet evalueres også af udbyderen for at forbedre sine egne tjenester, f.eks. ved teknisk optimering af udsendelsen
  under præsentationen af nyhedsbreve. Dog bruger udbyderen under ingen omstændigheder de overførte data til at videregive dem til
  tredjeparter eller kontakte personen bag de personlige data selv.

  Vi har indgået en såkaldt databehandlingsaftale med udbyderen, ifølge hvilken udbyderen er forpligtet
  til at beskytte dataene for vores brugere og sikre et passende beskyttelsesniveau samt at behandle det på vores vegne, især ikke at videregive dataene til tredjeparter.

  3) Lovlig grundlag for databehandling

  Det lovlige grundlag for behandling af data efter registrering til nyhedsbrevet af brugeren er brugerens samtykke, se
  VII i denne fortrolighedspolitik.

  4) Formål med databehandling

  Brugerens email-adresse indsamles for at levere nyhedsbrevet. Indsamlingen af andre personlige data som en del af
  abonnementsprocessen sikrer forebyggelse af misbrug af tjenesterne eller den anvendte email-adresse.

  5) Opbevaringsvarighed

  Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, de blev indsamlet til.
  Derfor vil brugerens email-adresse blive gemt, så længe nyhedsbrevsabonnementet er aktivt.

  6) Indsigelses- og sletningsmulighed

  Nyhedsbrevsabonnementet kan annulleres af brugeren til enhver tid. Et link til at afmelde abonnementet findes i hver nyhedsbrev.
  Dette muliggør også tilbagekaldelse af samtykke til lagring af personlige data indsamlet under abonnementsprocessen.

  1) Beskrivelse og omfang af databehandling

  Ved at indtaste personlige oplysninger tilbyder vi brugere muligheden for at registrere sig på vores hjemmeside. Data indtastes i et indtastningsskærmbillede, overføres til os og gemmes. Disse data vil ikke blive overført til tredjeparter.

  Følgende data indsamles under registreringsprocessen:

  Serienummer, købsdato, forhandleroplysninger (sted, forhandlerens navn), fornavn, efternavn, postnummer, by, gade, husnummer, land, fødselsdato (valgfrit), email-adresse, valgfrit tilmelding til nyhedsbrev eller deltagelse i markedsundersøgelser (undersøgelse og indsamling af individuelle synspunkter på vores produkter og tjenester, deres præsentation og distribution).

  I onlinebutikken indsamles følgende data til registrering:

  Email-adresse
  Adgangskode
  Privatkunde/Firma
  Titel
  Fornavn
  Efternavn
  Telefonnummer
  Gade og husnummer
  Postnummer/By
  Land
  Leveringsadresse: titel, firmanavn, om nødvendigt; afdeling, fornavn, efternavn, gade/husnummer; postnummer/by;
  land

  Følgende data lagres også under registrering:

  Brugerens IP-adresse
  Dato og tidspunkt for registrering
  Ved produktregistrering: fornavn, efternavn, adresse, email-adresse, køn, serienumre på købte produkter, sælgers
  navn, købsdato

  Brugerens samtykke til behandling af disse data indhentes under registreringsprocessen.

  2) Lovlig grundlag for databehandling

  Hvis brugerens samtykke er indhentet, er det lovlige grundlag for behandling af dataen Art. 6, stk. 1 (a) i GDPR. Hvis registreringen er
  til opfyldelse af en kontrakt, som brugeren er en part i, eller til udførelse af forberedende foranstaltninger, er der yderligere et
  lovlige grundlag for databehandlingen i henhold til Art. 6, stk. 1 (b) i GDPR.

  3) Formål med databehandling

  Brugerregistrering er fornuftig for garantibehandlingen af vores producentgaranti og for produktstyringen af
  de af os fremstillede produkter, samt nødvendig for udførelse og behandling af kontrakter i forbindelse med onlinebutikken. Det er
  underlagt brugerens samtykke. Hvis og i det omfang der tilbydes en registreringsmulighed til oprettelse af en brugerkonto
  på vores hjemmeside, er det også muligt via denne brugerkonto at registrere produkter for at forlænge garantivilkårene
  for visse produkter, som vi er producent af (producentgaranti). De angivne data vil blive brugt af os som led i en købstransaktionskontrakt, der vedrører udførelsen og behandlingen af din ordre. De bruges til at oprette
  brugerkontoen, som du kan bruge til at hente kontraktrelaterede oplysninger. I denne henseende er der også et brugsforhold,
  hvorfra du kan få adgang til dine kundeoplysninger via vores hjemmeside når som helst ved at logge ind med dine loginoplysninger,
  så længe disse behandles (gemmes) inden for rammerne af brugerforholdet.

  4) Opbevaringsvarighed

  Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, de blev indsamlet til. Dette
  er tilfældet under registreringsprocessen for opfyldelse af en garantikontrakt (producentgaranti), hvis dataene
  til udførelse af en kontrakt, f.eks. en købskontrakt og brugsforholdet (adgang til dine kundekonti), ikke længere er påkrævet.

  Selv efter afslutningen af kontrakten kan det stadig være nødvendigt at gemme personlige oplysninger fra kontraktspartneren for at
  opfylde kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser.

  5) Indsigelses- og sletningsmulighed

  Som bruger har du mulighed for at annullere registreringen når som helst. Du kan ændre de oplysninger, der er gemt om dig, når som helst.

  Brug venligst kontaktformularen på vores hjemmeside for at sende os en email med den email-adresse, der blev brugt til registreringen. Vi vil
  derefter verificere din anmodning ved at kontakte dig, hvorefter vi vil slette eller ændre din anmodning, hvis den bliver positivt verificeret.

  Hvis dataene er nødvendige for opfyldelse af en kontrakt, er tidlig sletning kun mulig, i det omfang kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser ikke hindrer sletning.

  1) Beskrivelse og omfang af databehandling

  Vores hjemmeside tilbyder kontaktformularer, der kan bruges til elektronisk kontakt. Hvis brugeren benytter sig af disse formularer, vil de indtastede data i inputmasken blive transmitteret til os og gemt. Disse data afhænger af den anvendte kontaktformular og kan omfatte:

  Generel kontaktformular:

  Generel kontaktformular: navn, email-adresse, forespørgsel, spørgsmål om købte produkter, support,

  Forespørgsler om reservedele og garanti: navn, email-adresse, adresse, produkt, serienummer, forespørgsel, købsdato

  Salg og reklamematerialer: forespørgsel, email-adresse, virksomhed, adresse

  Webshoppen giver også en generel kontaktformular:

  Titel
  Fornavn
  Efternavn
  Email-adresse
  Telefonnummer
  Emne
  Kommentar: Indtast dine oplysninger i det fritekstbaserede kommentarfelt, indsend dem der og send dem til os.

  Kontaktformular "tekniske forespørgsler"

  Titel
  Fornavn
  Efternavn
  Email-adresse
  Telefonnummer
  Emne
  Kommentar: Indtast dine oplysninger i det fritekstbaserede kommentarfelt, indsend dem der og send dem til os.
  Anden personlig data:
  Brugerens IP-adresse
  Dato og tidspunkt for registrering
  Alternativt kan du kontakte os via den angivne email-adresse. I dette tilfælde vil de personlige data, der transmitteres sammen med emailen, blive gemt.

  Disse data videregives ikke til tredjeparter i denne sammenhæng. Dataene bruges udelukkende til at behandle samtalen.

  2) Lovlig grundlag for databehandling

  Hvis brugerens samtykke er indhentet, er det lovlige grundlag for behandling af dataen Art. 6, stk. 1 (a) i GDPR. Det lovlige grundlag
  for behandling af data, der transmitteres i forbindelse med afsendelse af en email, er Art. 6, stk. 1 (f) i GDPR. Hvis du sender os en email med
  henblik på at indgå en kontrakt med os, skaber dette en yderligere juridisk grundlag for behandlingen i henhold til Art. 1, stk. 1 (b) i GDPR.

  3) Formål med databehandling

  Behandlingen af personoplysninger fra inputmasken bruges kun af os til at behandle kontaktanmodningen. Hvis en kontaktanmodning sendes via email, udgør dette også den nødvendige legitime interesse i at behandle dataen.

  Behandlingen af andre personoplysninger i løbet af afsendelsesprocessen udføres med det formål at forhindre misbrug af kontaktformularen og sikre sikkerheden for vores informationsteknologisystemer.

  4) Opbevaringsvarighed

  Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, de blev indsamlet til. Dette er tilfældet, når den
  respektive samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen vil være afsluttet, når det er tydeligt ud fra omstændighederne, at sagen er afsluttet.

  Personoplysninger, der yderligere blev indsamlet under afsendelsesproceduren, slettes senest efter en periode på syv dage.

  5) Indsigelses- og sletningsmulighed

  Brugeren har mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger når som helst. En bruger, der har kontaktet os via email, kan til enhver tid gøre indsigelse mod lagring af hans eller hendes personoplysninger. Det vil ikke være muligt at fortsætte samtalen i dette tilfælde. Alle personoplysninger, der er gemt i forbindelse med kontakten, slettes i dette tilfælde, hvis og i det omfang dette ikke er i strid med lovgivningsmæssige bestemmelser, f.eks. i henhold til den tyske handelslov eller skatteloven, eller anden retfærdiggørelse i henhold til databeskyttelsesbestemmelser, som kræver lagring efter afvejning af alle interesser.

  1) Beskrivelse og omfang af databehandling

  (1) Gennem vores onlinebutik registrerer vi dine personoplysninger i forbindelse med bestillingsprocessen, som er detaljeret beskrevet på vores hjemmeside, så vidt du giver os disse ved at indtaste dem i de tilsvarende formularfelter, i det omfang begrundelsen, udførelsen eller behandlingen af en kontraktlig relation om køb af individuelle varer, som vi tilbyder i onlinebutikken, er påkrævet.

  For at gøre dette skal du oprette en brugerkonto ved hjælp af en formular til indtastning af dine personoplysninger, hvorved dine personoplysninger vil blive gemt af os efter din indsendelse (se "Registrering" ovenfor). Her kan du også angive, om du gerne vil modtage vores nyhedsbrev (se "Nyhedsbrev" ovenfor).

  (2) Når du afslutter købsaftalen via vores onlinebutik, vælger du også din ønskede betalingsmetode, som vi tilbyder for produktkøbet. Hvis du bruger betalingstjenesten PayPal eller PayPal Plus, sendes følgende data via en grænseflade direkte til tjenesteudbyderen af denne betalingstjeneste

  (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg E-Mail: [email protected])

  af os. Brug af betalingstjenesten kræver, at du tidligere har indgået en aftale om brugen med denne serviceudbyder. Den respektive serviceudbyder er ansvarlig for brugen af denne service og relateret håndtering af dine data i overensstemmelse med databeskyttelseslovene, bortset fra den aktuelle transmission af dine data fra os. Privatlivspolitikken for udbyderen kan findes på den respektive hjemmeside for tjenesteudbyderen.

  Med aftale om betalingstjenesten PayPal eller PayPal Plus overfører vi i henhold til aftale efter afslutningen af købsaftalen til tjenesteudbyderen, der administrerer denne betalingstjeneste, dine

 • Fornavn og efternavn,
 • Købspris for produkterne
 • og den korte beskrivelse af det købte produkt (er), hvorved de videresendes automatisk til hjemmesiden, der leverer betalingstjenesten. Du kan derefter fortsætte med at foretage betalingen som aftalt med betalingstjenesteudbyderen.

  Efter at betalingen er behandlet via denne betalingstjenesteudbyder, modtager vi straks en elektronisk besked om udførelsen af betalingen i henhold til de af os transmitterede betalingsdata. Vi modtager ikke yderligere data fra udbyderen af denne betalingstjeneste.

  (3) Hvis du vælger betalingsmetoderne Pay Later (faktura), afdragskøb, kreditkort, direkte debitering, behandles betalingstjenesten via betalingstjenesteudbyderen "Klarna". I dette tilfælde overføres betalingsbehandlingsdataene til dette eksterne firma, den

  Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige)

  og behandlet af dette firma. Baseret på kontraktlige aftaler med udbyderne af de respektive betalingstjenester (f.eks. kreditkort eller direkte debitering) udfører dette firma betalingsbehandlingen af din købsaftale på vores vegne.

  Til dette formål gemmer udbyderen dit fornavn og efternavn, dit bopælsland, dine adresseoplysninger, din email-adresse, om nødvendigt en IP-adresse, og om nødvendigt et angivet telefonnummer, om nødvendigt korttypen brugt af dig, dine bankoplysninger, købsprisen fra din bestilling, dit ordrers anvendelse og om nødvendigt en note gemt af dig til behandling, som du transmitterede til os under købet. Vi kan få adgang til disse data via vores brugerkonto, som vi har med udbyderen. Ved afslutning af den kontraktlige relation med udbyderen kan vi eksportere disse data til os i et alment læsbart format. Udbyderen anmoder om købsprisen resulterende fra din bestilling på vores

  (4) Hvis du vælger betalingsmetoden "Sofortüberweisung" (også "Pay Now"), vil du blive stillet til rådighed med en onlineoverførselsformular af Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, en del af Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige), under bestillingsprocessen, for at udføre betalingen skal du indtaste de data, der anmodes om der, i felterne (dine online bankoplysninger, kontaktdata, fornavn, efternavn, adresse, email adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der kræves til betalingsbehandlingen) og transmittere dem i krypteret form til Sofort GmbH ved hjælp af den tilsvarende funktion i onlineoverførselsformularen. Dette firma videresender derefter betalingen til den bankinstitution, du har specificeret, som herved er betroet med overførslen.

  Dine online bankoplysninger vil ikke blive gemt af nogen af de involverede parter.

  Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling (ADV-kontrakt) med udbyderen i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning. Du kan få adgang til udbyderens privatlivspolitik på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

  (5) Via vores onlinebutik indsamler vi dit telefonnummer for at behandle forsendelser til visse lande og videresender det til transportfirmaet, der udfører forsendelsen. Transportfirmaet, der udfører forsendelsen og transporten af varerne, kan meddele den specifikke leveringsdato, om nødvendigt forsinkelser i leveringen til dig ved dit telefonnummer ved digitale tjenester (f.eks. SMS) eller ved telefonopkald.

  Transmissionen blev foretaget efter opdragelse til firmaet

  # UPS: Adressen og kontaktoplysningerne for dit land kan findes på https://www.ups.com/de/de/global.page | Privatlivspolitik tilgængelig på https://www.ups.com/de/de/support/shipping-support/legal-terms-conditions/privacy-notice.page.

  # TNT (FedEX): FedEx Express Deutschland GmbH, Haberstr. 2, 53842 Troisdorf | Privatlivspolitik tilgængelig på https://www.fedex.com/de-de/privacy-policy.html

  2) Lovgrundlag for databehandling

  Hvis brugerens samtykke er opnået, er det retsgrundlaget for behandlingen af data Art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Det retlige grundlag for behandlingen af data vedrørende udførelsen af en købsaftale er Art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, alternativt Art. 6, stk. 1, litra f i GDPR

  3) Formål med databehandling

  Formålet med databehandlingen er den effektive udførelse af en kontraktlig relation med dig, som fuldføres via vores online platform. Behandlingen af betalingen for din ordre udføres hurtigt på denne måde, effektivt og ret sikkert, og medfører, at købsaftalen fuldføres til din fordel hurtigt og med en lav fejlrate og at varerne leveres til dig hurtigt og rettidigt. Heri ligger også den legitime interesse i databehandlingen.

  4) Opbevaringsperiode

  De data, der behandles for at udføre en kontrakt af os, slettes i henhold til lovgivningen, f.eks. i henhold til opbevaringsperioder i den tyske skattekode (AO) eller den tyske handelskode (HGB). Derudover finder sletning sted, når opbevaring i henhold til den respektive formål med kontrakten ikke længere er påkrævet.

  5) Indsigelses- og sletningsmulighed

  En ret til indsigelse og sletning i henhold til Art. 21 i GDPR gælder ikke for data, der behandles via salgsprocessen i onlinebutikken, i det omfang det vedrører data, der er nødvendige for udførelsen af købsaftalen i kommercielle, skattemæssige eller andre regnskabsmæssige henseender.

  6) Hvis du vælger betalingsmetoden PostFinance, vil vi gerne påpege, at ophavs- og reproduktionsrettighederne til mærkelogoet ejes af PostFinance AG. Billedkilden er: (c) PostFinance AG 2017, Alle rettigheder forbeholdes.

  1) Omfanget af behandlingen af personoplysninger

  På vores hjemmeside bruger vi analyse- og sporingsværktøjet Google Analytics i version 4 (herefter "GA"), forudsat at du har erklæret dit samtykke. Værktøjet leveres af det amerikanske firma Google Inc, og for den anvendte service bruges Google Ireland Ltd, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Via GA har vi mulighed for at indsamle og spore din browsingadfærd på tværs af flere enheder og forskellige platforme (f.eks. hjemmesider og APP'er), samt analysere det. Til dette formål har vi indlejret en kode på vores hjemmeside, der udfører GA, når du besøger vores hjemmeside, og som registrerer og gemmer din surfingadfærd på vores hjemmeside.

  Så snart du forlader vores hjemmeside, overføres indsamlede data til Google-servere som følger:

  Dine data indsamles pseudonymt ved at tildele dig et brugernummer, når du besøger vores hjemmeside, som gemmes i en cookie, der er tildelt vores firma via et andet ID. Dette brugernummer kan læses, når du besøger vores hjemmeside eller andre hjemmesider igen, og det kan registreres og tildeles en person som en pseudonym, gentaget begivenhed. Hvis du bruger andre Google-tjenester, f.eks. Android-mobildriftsystemer eller en Google-e-mailkonto, kan dataene direkte tildeles dig af Google og kan også linkes til oplysninger fra tredjepartsudbydere. Google gemmer dataene på forskellige servere globalt.

  Google opretter statistiske rapporter ud fra de transmitterede data og fra supplerende oplysninger eller forudsigelser, der er bestemt af en maskinlæringsfunktion af GA, som igen sendes til os. Detaljer om Googles behandling kan findes på https://policies.google.com/privacy?hl=da&tid=331691504557 og https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/da/.

  Via disse rapporter lærer vi, hvilke grupper af mennesker der er interesserede i vores produkter, tjenester og hjemmesider. Disse rapporter fortæller os, hvilke grupper af mennesker der er interesserede i vores produkter, tjenester og vores hjemmeside, hvordan de interagerer med vores hjemmeside, hvilke internetstier de brugte for at nå vores hjemmeside, hvordan de reagerede på annoncering (såkaldt konvertering) og hvilken fremtidig adfærd og ønsker der kan forventes med hensyn til vores produkter, tjenester og vores hjemmeside.

  2) Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

  Retsgrundlaget for behandlingen af data er dit samtykke, jf. Art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR. Et andet retsgrundlag er vores legitime interesse i databehandling, især indsamlingen af statistiske markedsføringsdata til optimering og tilpasning af vores tjenester, produkter og reklametiltag samt vores hjemmeside, jf. Art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR.

  3) Overførsel af data til tredjelande uden for EU

  Google behandler også dine data i De Forenede Stater og andre lande, hvor Den Europæiske Kommission, i henhold til Art. 45, stk. III i GDPR, har fastslået i en beslutning om tilstrækkelighed dateret 10.7.2023, at behandlingen af personoplysninger i USA giver en beskyttelsesniveau, der er sammenligneligt med beskyttelsesniveauet baseret på GDPR i Den Europæiske Union (download beslutning om tilstrækkelighed https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/da/ip_23_3721/IP_23_3721_DA.pdf). Da Googles servere er fordelt globalt, og en overførsel til tredjelande (f.eks. til Singapore) ikke kan udelukkes helt, har vi også indgået EU's standardkontraktbestemmelser med udbyderen.

  4) Opbevaringsperiode

  Dine data opbevares af Google i en periode på 14 måneder. De slettes efter denne periode. Derudover opbevares der heller ikke personoplysninger om dig af os. Sammenfattede rapporter, der ikke etablerer en personlig reference og kun afspejler generel statistisk information, opbevares af os, så længe det er nødvendigt for en marketingevaluering.

  5) Indsigelses- og sletningsmulighed

  Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at kalde cookieindstillingerne op (Ændre cookie-indstillinger) og ændre din markering der. Lovligheden af behandlingen, der er udført på grundlag af samtykket, indtil tilbagekaldelsen forbliver uberørt.

  Du kan også forhindre indsamlingen af dine data af GA ved at installere og køre et værktøj, som Google har leveret til dette formål, der undertrykker GA-tjenesten. Du kan downloade dette værktøj på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da og derefter installere det.

  Du kan også indstille i din respektive browser, at der ikke skal skrives cookies på deres enhed med den kørende webbrowser. De nødvendige funktioner til dette findes normalt i browseren i privatlivsindstillingerne. Dette kan dog variere afhængigt af den anvendte browser. Kontakt om nødvendigt udbyderen af din browser for at finde ud af, hvordan du kan forhindre, at der skrives cookies på din enh

  1) Beskrivelse og omfang af databehandling

  Vi anvender information om tjenesten "Google Ads Remarketing" på internettet. Google Ads Remarketing er en funktion inden for Googles annonceydelser (Google Ads), der gør det muligt for os at vise annoncer til en bruger af vores hjemmeside også på andre internet sider leveret af Google (f.eks. YouTube eller Google Search), når de besøger disse sider. Til dette formål analyserer vi brugen af vores hjemmeside, såsom typen af produkter, der er blevet set, og områder på siden (f.eks. produktinformation). Denne information gemmes i cookies (se afsnit V ovenfor i privatlivspolitikken) på din lokale enhed, når du får adgang til Googles tjenester, herunder Googles internet sider i Google Display-netværket. Det indeholder oplysninger, hvormed din internetbrowser kan identificeres unikt.

  Ved brug af Googles tjenester (f.eks. Google-søgning, YouTube eller adgang til sider i Google Display-netværket) kan personlige oplysninger også overføres til et tredjeland, normalt til udbyderens hovedkvarter i USA.

  2) Juridisk grundlag for databehandling

  Det juridiske grundlag for brugen af Google Ads Remarketing er dit samtykke, som beskrevet i afsnit VII i denne privatlivspolitik. I tilfælde hvor der er aftalt såkaldte standardkontraktbestemmelser med udbyderen i overensstemmelse med Art. 46 DSGVO, opstår det juridiske grundlag også herfra, hvis der foretages overførsler til såkaldte tredjelande.

  3) Formål med databehandling

  Formålet med databehandlingen er at evaluere marketingdata på vores annoncer, når vi tilpasser og optimerer annoncerne og deres reklameindhold.

  4) Opbevaringsvarighed

  Indholdet af cookies og dermed cookies selv mister normalt deres gyldighed efter 180 dage. Indholdet kan derefter ikke længere bruges af Google eller os.

  5) Mulighed for indsigelse og fjernelse

  Cookies lagres på brugerens computer og overføres derfra til vores websted. Som bruger har du derfor fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan slettes når som helst. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies er deaktiveret for vores hjemmeside, kan det muligvis ikke længere være muligt at bruge alle funktionerne på hjemmesiden fuldt ud (se punkt V e i denne erklæring om databeskyttelse).

  Du kan også installere et plugin leveret af Google på følgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin for at forhindre sporing.

  1) Beskrivelse og omfang af databehandling

  Hjemmesiden bruger en såkaldt konverteringssporingsfunktion leveret af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft Advertising"). Til dette indlejrer vi en lille kode fra Microsoft Advertising på vores hjemmeside (sporingsværktøj). Dette gør det muligt for os at genkende, når du når vores hjemmeside via en Microsoft Advertising-link. Som følge heraf kan vi spore, hvilke nøgleord der førte til din adgang via en Microsoft-annonce, den specifikke annonce, der bragte dig til vores websted, varigheden af dit ophold, og de underliggende sider, du besøgte på vores websted. Derudover modtager vi oplysninger om det samlede antal personer, der har fået adgang til vores hjemmeside via annoncen, placeringen af adgangen, enhedsdata, adgangsvarighed og tid, navigation adfærd, klikadfærdighed. Vi er ikke i stand til at etablere en personlig reference i denne henseende. Vi modtager kun abstrakte oplysninger, hvorfra vi kan slutte brugeradfærd uden at kunne identificere brugeren.

  Informationen lagres også hos Microsoft. Hvis du har en Microsoft-konto, kan Microsoft linke de indsamlede data til denne konto og dermed også etablere en personlig reference til dig, f.eks. via din IP-adresse.

  Hvis du klikker på en Microsoft-annonce med en omdirigering til vores hjemmeside, vil der blive indstillet flere cookies, hvorfra vi kan udtrække information som angivet ovenfor (for cookies, se punkt V ovenfor).

  2) Juridisk grundlag for databehandling

  Det juridiske grundlag for databehandlingen er brugerens samtykke, jf. Art. 6 (1) lit. a DSGVO. Vi har indgået såkaldte standardkontraktbestemmelser (Art. 46 II, III DSG VO) med Microsoft for at sikre, at det europæiske niveau for databeskyttelse opretholdes, når data overføres til en usikker tredjeland (se også https://learn.microsoft.com/en-us/complianc /regulatory/offering-eu-model-clauses ).

  3) Formål med databehandlingen

  Formålet med databehandlingen er at forbedre designet af reklamer, som vi kan oprette og forbedre i overensstemmelse med brugernes interesser. Samtidig tjener det også til at kontrollere effektiviteten af en sådan reklame.

  4) Opbevaringsvarighed

  De data, vi indsamler via konverteringssporing, opbevares af os i 18 måneder og slettes derefter automatisk.

  Vi har heller ingen indflydelse på opbevaringsvarigheden hos udbyderen Microsoft. Hvis du indsender søgeforespørgsler via Bing søgemaskinen, opbevarer Microsoft dataene i seks måneder. Cookie-ID'er gøres uigenkendelige efter 18 måneder.

  5) Indsigelses- og fjernelsesmulighed

  Du kan deaktivere Microsoft Advertising's konverteringssporing når som helst ved at klikke på linket https://account.microsoft.co /privacy/ad-settings/signedout?lang=de-DE. Du kan også administrere alle cookies via din webbrowser og dermed også deaktivere eller slette dem (se V lit c ovenfor).

  1) Omfang af behandling af personoplysninger

  Vi bruger softwaren "Ad Exchange Buyer" (Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) på vores hjemmeside for at analysere brugerens surfingadfærd. Brugen af denne software gør det muligt for os at designe reklamemateriale og annoncer på internetsider baseret på dine interesser og din brugeradfærd. Privatlivspolitik for Google Inc findes på policies.google.com/privacy

  Vi har indgået en såkaldt kontrakt om databehandling med udbyderen, i henhold til hvilken udbyderen er forpligtet til at beskytte vores brugeres data og sikre et passende beskyttelsesniveau samt behandle det på vores vegne, især også ikke at videregive data til tredjeparter.

  Softwaren placerer en eller flere cookies på brugerens endelige enhed (se ovenstående for cookies), der bestemmer, hvilken reklamehenvisning brugeren har, når de får adgang til internetsider, og til hvilken reklame en bruger reagerer.

  Hvis individuelle sider på vores hjemmeside tilgås, registreres og lagres følgende data på en ikke-personlig eller ikke-henviselig måde:

  Information om den internetbrowser, du bruger Søgeord for produktsøgning (Tidligere) besøgte websteder Brugeradfærdsinformation, der er gemt i sådanne cookies, overføres automatisk til en server hos softwareudbyderen (Google), der normalt er placeret i USA, dvs. i et såkaldt tredjeland uden for EU og EØS. Der etableres ikke en personlig henvisning. Under ingen omstændigheder vil dine data blive fusioneret for at kunne registrere og analysere individuelle profiler og brugeradfærd på denne måde.

  2) Juridisk grundlag for behandling af personoplysninger

  Det juridiske grundlag for brugen af tjenesten Google Ad Exchange Buyer er dit samtykke, se punkt VII i denne privatlivspolitik.

  3) Formål med databehandling

  Behandlingen af brugernes personoplysninger gør os i stand til at analysere brugernes surfingadfærd. Ved at evaluere de indsamlede data er vi i stand til målrettet at designe vores reklamemedier og annoncer samt måle og statistisk evaluere reklamernes succes. Dette hjælper os med løbende at forbedre vores hjemmeside og dens brugervenlighed. For disse formål ligger vores legitime interesse også i behandlingen af personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Ved at anonymisere IP-adressen tages brugernes interesse i at beskytte deres personoplysninger tilstrækkeligt i betragtning.

  4) Opbevaringsvarighed

  De data, vi behandler, når vi bruger vores hjemmeside via tjenesten "Google Analytics", slettes automatisk efter 14 måneder. Data, der overskrider opbevaringsvarighedsgrænserne, slettes automatisk en gang om måneden. For øvrigt lagres data kun i det omfang og så længe det er nødvendigt i forbindelse med brugen af tjenesten.

  5) Indsigelses- og sletningsmulighed

  Som bruger har du fuld kontrol over brugen af cookies, som Google bruger som en del af tjenesten "Ad Exchange Buyer". Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse transmissionen af cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan slettes når som helst. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores hjemmeside, kan det muligvis ikke længere være muligt at bruge alle webstedets funktioner fuldt ud. Du kan også konfigurere din browser til at blokere cookies fra domænet "googleadservices.com", så cookies fra andre udbydere forbliver tilladt af dig. Ved at ændre sikkerhedsindstillingerne i din internetbrowser kan du forhindre, at cookies gemmes på de enheder, den bruger. Dette kan dog medføre begrænsninger i brugen af internetsider.

  1) Scope of the processing of personal data

  This website occasionally uses Google DoubleClick cookies (floodlights) for certain campaigns. Doubleclick is a service of
  Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. This involves placing cookies, not text files, in your
  browser cache (i.e. in the cache of your Internet browser) when an advertising banner that links to our website is displayed on
  the Internet as part of our campaign. If you reach our website via this advertising banner, we can register this via the cookie
  , but cannot assign it to an individual person. These cookies are technically designed in such a way that they are
  pseudonomized and their content is not suitable for establishing a personal connection to you. A pseudonymous identification
  number (ID) is assigned to your browser. DoubleClick cookies therefore do not contain any personal data. They are only
  coleected when we evaluate the use of this website as part of our campaign. The data collected is only evaluated by us for
  statistical purposes and in anonymized form.

  The data is stored with the provider of the tracking tool, with whom we have concluded a so-called contract on order data
  processing, according to which the provider is obliged to protect the data of our users and to insure an appropriate level of
  protection and to process the data on our behalf, in particular not to pass the data on to third parties.

  2) Legal basis for the processing of personal data

  The legal basis for the use of the DoubleClick cookie service is Art 6 Paragraph 1 lit a) DSGVO if consent has been given,
  otherwise Art 6 Paragraph 1 lit f) DSGVO (legitimate interest)

  3) Purpose of data processing

  The processing of users' personal data enables us to analyze the surfing behavior of our users. By evaluating the data obtained
  , we are able to design our advertising material and advertisements in a targeted manner and to measure and statistically
  evaluate the success of advertisements.

  This helps us to constantly improve our website and its user-friendliness. In these purposes also lies our legitimate interest
  in the processing of data according to Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The anonymization of cookie contents takes sufficient
  account of the users' interest in their protection of personal data.

  4) Duration of storage

  The data processed by us when using our website via the "Google Analytics" service are automatically deleted as cookies after
  540 days (cookie runtime). The data stored by us (general Kampaganenkennzahlen) are deleted one month after collection.
  Otherwise, data will only be stored to the extent and for as long as necessary in the context of using the service. With the
  provider of the tracking tool if the data is stored up to 180 days.

  5) Possibility of objection and removal

  You can prevent the use of cookies by downloading and installing the browser plugin available at the following link (https
  ://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB) under the DoubleClick opt-out extension Alternatively, you may disable
  the Doubleclick cookies on the Digital Advertising site by clicking the following link (http://optout.aboutads.info/?c=2&lang
  =EN).

  1) Omfang af behandling af personoplysninger

  Vi bruger tjenesten "Google Tag Manager" på vores hjemmeside (udbyder: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
  94043, USA). Tag Manager er en tjeneste, hvormed vi kan administrere såkaldte website tags (f.eks. tracking code) via et interface.
  Værktøjet giver administration af andre "tags" (f.eks. Google Analytics), som igen kan indsamle data. Google Tag
  Manager får ikke adgang til disse data. Hvis det deaktiveres på domæne- eller cookie-niveau, vil det forblive gældende for alle tracking tags
  implementeret med Google Tag Manager.

  2) Juridisk grundlag for behandling af personoplysninger

  Det juridiske grundlag for brugen af Google Tag Manager er, med dit samtykke, se VII i denne privatlivspolitik.

  3) Formål med databehandling

  Brugen af tjenesten "Google Tag Manager" forbedrer programmeringen og administrationen af vores hjemmeside med hensyn til såkaldt
  tekst (f.eks. tracking code, Google Analytics) og funktionaliteten af hjemmesiden.

  4) Opbevaringsvarighed

  Der indsamles ingen personlige oplysninger via tjenesten, men muligvis via den administrerede dag (hos os Google Analytics, se Webanalyse af
  Google Analytics ovenfor).

  5) Indsigelses- og sletningsmulighed

  Du kan udelukke tjenesten ved at deaktivere JavaScript-funktionen inden for den software, du bruger på slutenheden, med
  som du får adgang til vores hjemmeside. Hvis det deaktiveres på domæne- eller cookie-niveau, vil det forblive gældende for alle tracking tags
  implementeret med Google Tag Manager.

  1) Omfang af behandling af personoplysninger

  For markedsføringsformål indsamler vi personoplysninger via analysesoftwaren "Facebook Pixel", som leveres af Facebook Inc.
  1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, hvis du befinder dig i EU, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand
  Canal Harbour, Dublin, Irland (herefter også omtalt som "Udbyder"), hvis du besøger vores hjemmeside via en annonce
  eller anden reklametiltag ved at videresende det til Facebook. Vi registrerer og analyserer forbindelsen mellem annoncen og
  opkaldet og brugen af vores hjemmeside. Til dette formål sætter og skriver vi en cookie (førstepartscookie), når du klikker på en af vores
  annoncer på Facebook og bliver omdirigeret til den af os gemte hjemmeside der. Samtidig etableres der kontakt til en
  af Facebook drevet server, disse data overføres til Facebook og stilles til rådighed for os til analyseformål. Især
  , IP-adressen, oplysninger om webbrowser og om besøg på vores hjemmeside, en pixel-ID, knap-klikdata registreres.
  Facebook tildeler også oplysningerne til din Facebook-brugerkonto, og hvis nødvendigt knytter udbyderen disse oplysninger til
  andre data, herunder data om dit besøg på andre hjemmesider. Dog modtager vi ingen oplysninger om dette. Vi
  modtager udelukkende statistiske data fra Facebook, der vedrører opkaldet af vores hjemmeside via vores annoncer på Facebook.

  Vi bruger kun Facebook-pixel i standardversionen, ikke i den såkaldte tilstand via udvidet datasynkronisering.

  2) Juridisk grundlag for behandling af personoplysninger

  Det juridiske grundlag for brugen af tjenesten Facebook Pixel er, med dit samtykke, Art 6, stk. 1, lit. a i DSGVO, dvs. Art. 6
  afsnit 1 lit. f. DSGVO.

  3) Formål med databehandling

  Ved brug af tjenesten "Facebook Pixel" vises reklameinformation om vores produkter målrettet på egnede
  websites, hvilket tjener vores markedsføring og din interesse for information om vores produkter. Dette er også vores legitime interesse.

  4) Opbevaringsvarighed
  Dataene opbevares af os kun statistisk og uden henvisning til en bestemt person. Efter et år kontrollerer vi, om
  yderligere opbevaring af markedsføringsformål er nødvendig, og sletter det, hvis det ikke er tilfældet.

  5) Mulighed for indsigelse og fjernelse

  Du kan gøre indsigelse mod brugen af Facebook Pixel ved at klikke på følgende LINK, som deaktiverer (opt-out) skrivning af
  cookie og tracking via Facebook Pixel. Du kan også foretage indstillinger i din Facebook-konto for at begrænse eller specificere data
  behandlingen www.facebook.com/help/568137493302217.

  1) Omfang af behandling af personoplysninger

  For markedsføringsformål kan vi indsamle yderligere personoplysninger via et såkaldt "affiliate program" (affiliate marketing
  kampagne) gennem ad pepper media GmbH, Webgains Deutschland, Frankenstraße 150C, 90461 Nürnberg www.webgains.com/public/de/
  (udbyder) (du kan få adgang til udbyderens privatlivspolitik på www.webgains.com/public/de/datenschutzerklaerung/), når du får adgang til
  vores hjemmeside. Udbyderen stiller os et netværk af reklamepartnere (såkaldte henvisere) til rådighed, via hvis internet
  sider vores produkter bliver annonceret. Hvis du klikker på en sådan annonce, bliver du omdirigeret til vores hjemmeside via
  udbyderens internetserver. En cookie, en lille tekstfil, og/eller en hexadecimal kode til tildeling af en enheds-ID genereres via
  udbyderens internetserver og gemmes på din enhed. Hvis du ankommer til vores hjemmeside fra en sådan internet side ved at klikke
  inden for denne annonce via udbyderens internetserver, og hvis du faktisk køber et produkt på grundlag af
  annoncen og omdirigeringen til vores hjemmeside, udløses overførslen af visse oplysninger (inklusive netto værdi af varerne for
  ordren) via en lille grafisk fil, en pixel, til udbyderen med henblik på fakturering af reklametiltaget
  med reklamepartneren, som sammenligner ordren med cookien og/eller enheds-ID'en, tildeler det til reklamepartneren og gør dermed faktureringen med
  reklamepartneren mulig. I dette tilfælde kan vi bruge denne "tracking pixel" procedure til
  at spore, hvilken hjemmeside fra en sådan reklamepartner, du har brugt til at få adgang til vores hjemmeside. På denne måde er vi i stand til at spore, hvilken
  tredjeparts hjemmeside, app eller anden teknologileverandør, der har henvist potentielle kunder til vores hjemmesider og apps, og betale dem en
  kommission som tak for disse henvisninger. Vi modtager personoplysninger fra udbyderen og henviseren i følgende kategorier:
  Cookiedata, produktinformation inklusive produkts værdi, valuta, faktureringsoplysninger, data relateret til hjemmesiden, app eller
  teknologi, fra hvilken en potentiel kunde blev henvist til os, og tekniske oplysninger om den enhed, du bruger.

  De således transmitterede data opbevares også hos udbyderen, med hvem vi har indgået en databehandlingsaftale i
  overensstemmelse med Art. 28 DSGVO.

  I nogle tilfælde kan udbyderen opretholde en begrænset profil, der vedrører dig. Dette vil dog ikke afsløre din identitet,
  onlineadfærd eller andre personlige karakteristika. Den eneste formål med denne profil er at spore, om en henvisning blev startet
  på en enhed og afsluttet på en anden.

  I nogle tilfælde kan Webgains og den potentiel kundes henviser modtage og behandle dine personoplysninger for at
  gennemføre affiliate marketingkampagnen sammen med os.

  2) Juridisk grundlag for behandling af personoplysninger

  Det juridiske grundlag for brugen af affiliate marketing, hvis du har givet dit samtykke, er Art 6 stk. 1 lit. a DSGVO, dvs. Art. 6
  stk. 1 lit. f. DSGVO

  3) Formål med databehandling

  Ved brug af tjenesten "Affiliate Marketing" vises reklameinformation om vores produkter specifikt på
  egnede internet sider, og tjener dermed vores markedsføring samt din interesse for information om vores produkter. Dette er også vores
  legitime interesse.

  4) Opbevaringsvarighed

  De gemte cookies og/eller enheds-ID'er opbevares af os, i det omfang det er nødvendigt af faktureringsmæssige grunde, i overensstemmelse med
  bestemmelserne i skatte- og handelsloven. De slettes ellers 30 dage efter fakturering. Hos udbyderen opbevares dataene fra
  sporingscookies i op til 2 uger fra oprettelsen, hvis og i det omfang en længere opbevaring ikke er påkrævet i henhold til
  bestemmelserne i skatte- og handelsloven.

  5) Mulighed for indsigelse og fjernelse

  Du kan udelukke tjenesten ved at deaktivere visningsfunktionen for grafik og udførelsen af JavaScript på din slutbruger
  enhed, hvormed du får adgang til vores hjemmeside inden for den software, du bruger til dette formål. Du har også mulighed for at deaktivere
  funktionen, der tillader tredjeparter at gemme og skrive cookies på din terminal i indstillingerne for Internet
  browseren, du bruger. Du kan finde detaljer i hjælpefunktionen eller.

  Trusted Shops-widgets er integreret på denne hjemmeside for at vise Trusted Shops-tjenester (f.eks. godkendelsesmærke, indsamlede bedømmelser) og til at tilbyde Trusted Shops-produkter til købere efter, de har afgivet en ordre.

  Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i optimal markedsføring ved at muliggøre sikker shopping, hvilket har forrang i forbindelse med en afvejning af interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO. Trustbadge og de medfølgende tjenester er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland, med hvem vi er fælles ansvarlige for databeskyttelse i henhold til artikel 26 i DSGVO. Inden for rammerne af denne databeskyttelsesmeddelelse informerer vi dig i det følgende om de væsentlige kontraktmæssige indhold i henhold til artikel 26, stk. 2, i DSGVO.

  Trustbadge leveres som en del af et fælles ansvar af en amerikansk CDN-udbyder (content delivery network). Et passende niveau af databeskyttelse sikres ved standarddatabeskyttelsesklausuler og andre kontraktlige foranstaltninger. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Trusted Shops GmbH findes i deres privatlivspolitik.

  Når Trustbadge kaldes op, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som også indeholder din IP-adresse, datoen og tidspunktet for opkaldet, datamængden og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer opkaldet. IP-adressen anonymiseres øjeblikkeligt efter indsamling, så de gemte data ikke kan tilknyttes din person. De anonymiserede data bruges især til statistiske formål og fejlfinding.

  Efter afslutning af ordren transmitteres din e-mail-adresse, der er hashet med kryptologisk envejsfunktion, til Trusted Shops GmbH. Det juridiske grundlag er artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO. Dette tjener til at kontrollere, om du allerede er registreret til tjenester hos Trusted Shops GmbH, og er derfor nødvendig for opfyldelsen af vores og Trusted Shops' overvejende legitime interesser i levering af køberbeskyttelse knyttet til den konkrete ordre i hvert tilfælde og transaktionsvurderingstjenester i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO. Hvis det er tilfældet, vil yderligere behandling blive udført i overensstemmelse med den kontraktlige aftale mellem dig og Trusted Shops. Hvis du endnu ikke har registreret dig til tjenesterne, får du mulighed for at gøre det for første gang. Yderligere behandling efter registrering afhænger også af den kontraktlige aftale med Trusted Shops GmbH. Hvis du ikke registrerer dig, slettes alle transmitterede data automatisk af Trusted Shops GmbH, og en personlig reference er derefter ikke længere mulig.

  Trusted Shops bruger serviceudbydere inden for områderne hosting, overvågning og logging. Det juridiske grundlag er artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO med henblik på at sikre problemfri drift. Behandlingen kan finde sted i tredjelande (USA og Israel). Et passende niveau af databeskyttelse sikres i tilfælde af USA ved standarddatabeskyttelsesklausuler og yderligere kontraktlige foranstaltninger og i tilfælde af Israel ved en beslutning om tilstrækkelighed.

  Inden for rammerne af det fælles ansvar, der eksisterer mellem os og Trusted Shops GmbH, bedes du foretrække at kontakte Trusted Shops GmbH med spørgsmål om databeskyttelse og gøre brug af dine rettigheder ved hjælp af de kontaktmuligheder, der er angivet i databeskyttelsesoplysningerne linket ovenfor. Uanset dette kan du dog altid kontakte den ansvarlige person efter eget valg. Din henvendelse vil i givet fald blive videregivet til den anden ansvarlige part til besvarelse.

  1) Omfang af behandlingen af personoplysninger

  For at forenkle procedurerne for indtastning af dine adressedata i vores formularer på hjemmesiden (f.eks. kontaktformular og ordreformular til bestilling af produkter i onlinebutikken) bruger vi yderligere software, der, når du indtaster en del af dine adressedata i en kontaktformular, sammenligner dem med adressedatabaser fra virksomheden Google LLC (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), som opbevarer og vedligeholder disse for tjenesten Google Maps. Hvis en sådan sammenligning fører til et resultat, der kan konkluderes på din indtastede adresse, tages de tilsvarende adresseoplysninger fra databasen og indtastes automatisk i kontaktformularen. For dette formål overføres hele eller dele af dine adresseoplysninger som led i udførelsen af disse tjenester til Google Inc. Dine data opbevares ikke af Google Inc. som en del af denne service. Softwaren kontrollerer også abstrakt, om dataindtastningen er fuldstændig, og giver en fejlmeddelelse i den anvendte internetbrowser, hvis dataindtastningen er ufuldstændig.

  2) Juridisk grundlag for behandlingen af personoplysninger

  Det juridiske grundlag for brugen af plugin-værktøjet er din accept, se punkt VII i denne fortrolighedspolitik (dataforespørgsel fra Google Maps).

  3) Formål med databehandlingen

  Brugen af auto-fuldførelsesservicen forenkler betydeligt indtastningen af adresseoplysninger, fremskynder dermed overførslen af data og udførelsen af ordrer, også i kundens interesse, og undgår forkerte indtastninger. Heri ligger også vores legitime interesse.

  4) Opbevaringsvarighed

  Opbevaring af data hos tredjeparter finder ikke sted. Varigheden af opbevaring af sådanne data hos os er baseret på de oplysninger, der er indeholdt i denne fortrolighedspolitik for opbevaring af data fra formularer.

  5) Indsigelses- og sletningsmulighed

  Der er ingen mulighed for indsigelse eller sletning for udførelse af auto-fuldførelses- og valideringsværktøjet.

  1) Beskrivelse og omfang af databehandling

  Gennem softwaren fra leverandøren Endereco (producent: Endereco UG (Haftungsbeschränkt) - Gesellschaft für Master Data Quality Management Balthasar-Neumann-Str. 4b, 97236 Randersacker, Tyskland), kontrolleres adresseoplysningerne i kassen ved indsendelse af en ordre af dig online i realtid under indtastningsprocessen for eventuelle forkerte indtastninger eller ufuldstændige oplysninger. Softwaren giver forslag til ændringer, som du kan acceptere i indtastningsfeltet. Ud over adresseoplysninger (inklusive e-mail-adressen) kan bankoplysninger og det telefonnummer, du indtaster, også kontrolleres og ændres i overensstemmelse med de forslag, softwaren viser dig under indtastningsprocessen. I den forbindelse gemmes forespørgselsprocessen hos producenten. Data behandles separat og sammenkøres ikke med andre data. Navneoplysninger eller andre data, der kan bruges til at identificere dig, transmitteres ikke. Valideringen af sådanne data, som softwaren iværksætter, foregår udelukkende på servere inden for anvendelsesområdet for GDPR, medmindre andet udtrykkeligt er dækket af dit samtykke eller andre krav i GDPR.

  2) Juridisk grundlag for databehandling

  Det juridiske grundlag for databehandling er Art. 6 (1) lit. a DSGVO, hvis brugeren har givet sit samtykke. Det juridiske grundlag for behandlingen af data vedrørende udførelsen af en købsaftale er Art. 6, stk. 1, lit. b DSGVO, ellers Art. 6, stk. 1, lit. f DSGVO. Producenten er en databehandler (kontrahent) for os i udførelsen af forespørgslen; vi har indgået en behandlingsaftale med leverandøren.

  3) Formål med databehandling

  Formålet med databehandlingen er den effektive håndtering af et kontraktforhold med dig, der indgås via vores onlineplatform. Softwaren validerer dine adresseindtastninger og retter eventuelle forkerte indtastninger, så den ordreadresse, du angiver, er plausibel, og risikoen for forkert forsendelse minimeres. Samtidig gøres adresseindtastningen af dig mere bekvem, da der ydes support under indtastningsprocessen. Overordnet set tjener softwaren til at forenkle bestillingsprocessen og dermed den glatte behandling af købsaftalen, du har startet via onlinebutikken.

  4) Opbevaringsvarighed

  De af os behandlede data med henblik på behandling af en kontrakt slettes i overensstemmelse med lovens bestemmelser, f.eks. i overensstemmelse med opbevaringsperioderne i den tyske skattekode (AO) eller den tyske handelskode (HGB). Derudover sker sletning, når opbevaringen ikke længere er nødvendig i henhold til den respektive kontraktformåls. Søgeforespørgslen, der sendes til producenten, slettes af producenten efter, at valideringen er foretaget, ellers senest efter 30 dage.

  5) Mulighed for indsigelse og sletning

  Du kan kun forhindre databehandling ved ikke at indtaste nogen adresseoplysninger i adressefeltet i kassen, før du afgiver en ordre. I dette tilfælde bedes du sende os en e-mail med din ordreforespørgsel. Der er ingen ret til indsigelse og sletning i henhold til Art. 21 DSGVO for data, der behandles via salgsprocessen i onlinebutikken, i det omfang det er data, der kræves til behandling af salgsaftalen af kommercielle, skattemæssige eller regnskabsmæssige årsager. Sådanne data er kontraktdata for købsaftalen indtastet og transmitteret af dig også inden for rammerne af valideringen af softwaren.

  1) Omfang af behandling af persondata

  På vores hjemmeside bruger vi tekniske funktioner fra værktøjet "converify" (converify GmbH, Hofmannstr). 25-27, D-81379 München, samt teknisk serviceudbyderen "AdNet" (udbyder). Disse funktioner gør det muligt for os at tilpasse vores hjemmeside til din brugeradfærd ved at indsamle statistiske data om surfadfærd og levere målrettet, individualiseret reklame, når du bruger vores hjemmeside.
  Til dette formål sættes der cookies som en del af converify-funktionerne (se ovenstående afsnit V. "Cookies"), hvoraf nogle slettes
  når du lukker din browser (såkaldte sessionscookies), samt dem, der kun slettes efter en specificeret periode eller ved brug af
  funktionen i din internetbrowser, der sletter alle cookies. Vi modtager tekniske enheder og adgangsdata, der overføres af din browser.
  Vi modtager og analyserer din IP-adresse/Internet Protocol-adresse, der er tildelt din computerforbindelse, når du er tilsluttet internettet:
  logins, e-mailadresser, om nødvendigt, oplysninger om computer og forbindelse til internettet såsom browsertype, version, antal og
  udvidelser, tidszoneindstillinger, operativsystem og platform, inklusive dato og tidspunkt, cookie- eller Flash-cookie-nummer,
  oplysninger om produkter, du har fået adgang til eller søgt efter på vores hjemmeside. Under dit besøg på vores hjemmeside kan vi
  lejlighedsvis bruge "JavaScript" (en softwarekode designet til blandt andet at analysere brugerinteraktioner på internettet) til at
  indsamle oplysninger om sideinteraktion (f.eks. rulning, klik, museover) og sideopgivelse. Vi kan også indsamle tekniske oplysninger,
  der hjælper os med at identificere din enhed for at forhindre misbrug eller diagnosticere fejl. På intet tidspunkt vil dine data permanent
  blive fusioneret med andre personlige data, der er gemt af os.

  2) Juridisk grundlag for behandling af persondata

  Det juridiske grundlag for brugen af affiliate marketing er eksistensen af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR.

  3) Formål med databehandling

  Ved brug af tjenesten "converify" vises reklameinformation om og anbefalinger for vores produkter målrettet på vores hjemmeside og tjener derfor vores markedsføring og din informationsinteresse i vores produkter. Dette gør det muligt for os at give dig det rette tilbud på det rette tidspunkt og forbedre købsoplevelsen og gøre den mere brugervenlig og individuel for dig. Data bruges ikke til personlig identifikation, men kun til pseudonym evaluering af din brug af hjemmesiden (f.eks. rulning, klik, museover) eller når du forlader hjemmesiden.

  4) Opbevaringsvarighed

  Når du besøger vores hjemmeside, installeres en såkaldt first-party cookie på din lokale enhedshukommelse via funktionerne i converify, som slettes på din enhed under et efterfølgende besøg på vores hjemmeside, når en software-udløbsdato for denne kopi er nået. I dette tilfælde kan der dog skrives en ny first-party cookie til den lokale hukommelse på din enhed. Derudover bruger converify og AdNet såkaldte sessionscookies, der automatisk slettes, når browseren lukkes, samt permanente cookies, der forbliver på slutenheden, indtil de slettes.

  Du kan slette de cookies, der er gemt på din enhed, når som helst ved at udføre en funktion på din internetbrowser, der sletter alle cookies på din enhed. For at aktivere denne funktion, henvis venligst til serviceinformationen eller betjeningsvejledningen fra udbyderen af din respektive internetbrowser.

  Derudover registreres og gemmes din IP-adresse og din enheds-ID (unikt ID) af converify og af tjenesteudbyderen AdNet, gennem hvilken funktionerne i converify-softwaren delvist udføres og administreres, og med hvem vi har indgået en aftale om behandling af ordredata, men i anonymiseret form, så data ikke kan tilskrives din person. Dine personlige data (gemt i anonymiseret form) vil blive slettet fra udbyderen inden for 30 dage efter lagring.

  5) Mulighed for at trække samtykke tilbage og rettelse

  Du kan deaktivere de cookies, der bruges af converify og AdNet, når som helst via følgende link:

  https://ledlenser.com/en/#ConvOptOut

  Du kan også udelukke converify-tjenesten ved at deaktivere visningsfunktionen for grafik og udførelsen af Java-script inden for den software, du bruger til dette formål på din terminal, hvormed du får adgang til vores hjemmeside. Derudover kan du indstille din internetbrowser på en sådan måde, at du informeres om indstillingen af cookies på forhånd, tillader indstillingen af cookies for individuelle tilfælde eller generelt udelukker dem og aktiverer automatisk sletning af cookies ved lukning af browseren.

  1) Beskrivelse og omfang af databehandling

  På vores hjemmeside bruger vi onlinemarketingtjenester fra Criteo GmbH, Gewürzmühlenstraße 11, 80538 München, Tyskland (tjenesteudbyder).

  Teknologien fra Criteo GmbH gør det muligt for os at vise reklamer for vores hjemmeside og på vores hjemmeside på en brugerrelateret måde, så vi kun præsenterer reklamer for brugerne af vores hjemmeside, der svarer til deres mulige interesser, hvis det er muligt. Dette kaldes "remarketing". I sådant "remarketing" viser vi brugeren produkter, som brugeren allerede har vist interesse for på andre hjemmesider. Når vores hjemmeside kaldes op, eller andre hjemmesider, hvor Criteo også udføres, kaldes op, integreres en usynlig grafik eller en kode (re)marketing-tag i den pågældende hjemmeside ved hjælp af Criteo-teknologi. Gennem denne teknologi gemmes en individuel cookie på din enhed (se ovenfor for en forklaring af cookies under afsnit V). Denne cookie registrerer, hvilke hjemmesider brugeren har besøgt, hvilket indhold brugeren er interesseret i, og hvilke tilbud brugeren har klikket på. Den indeholder også tekniske data: Browser, operativsystem, besøgstider, henvisende hjemmesider samt yderligere oplysninger om brugen af ​​internetstederne. Sådanne oplysninger kan også kobles af Criteo med andre oplysninger fra andre kilder. I dette tilfælde er dine data pseudonymiserede. Ingen navnedata eller andre data, der direkte kan tilskrives dig, behandles. Din IP-adresse registreres også i en forkortet form. Der tildeles derimod en teknisk identifikationsbetegnelse til brugeren for den pseudonyme tildeling af online-transaktionen. Criteo indsamler ikke eller gemmer navne, adresser, telefonnumre eller andre sammenlignelige personoplysninger om brugerne.

  Vi har indgået en aftale om databehandling med udbyderen.

  2) Retlig grundlag for databehandling

  Det retlige grundlag for behandlingen af data er brugerens samtykke, jf. Art. 6, stk. 1, lit. a i DSGVO.

  3) Formål med databehandlingen

  Formålet med behandlingen er muligheden for at give brugeren målrettet reklame inden for hans interesseområde.

  4) Opbevaringsvarighed

  Vi opbevarer personoplysninger i højst 13 måneder fra tidspunktet for indsamling. Den samme varighed gælder for cookies, der er placeret i dine webbrowsere af Criteo til reklameformål.

  5) Mulighed for indsigelse og eliminering

  Du kan undlade at indsamle data ved at deaktivere det på https://www.criteo.com/de/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/. Yderligere oplysninger om Criteo samt Criteos privatlivspolitik findes på https://www.criteo.com/de/privacy/.

  1) Beskrivelse og omfang af databehandling

  På vores hjemmeside leverer vi en automatiseret chat-service (chatbot) via tjenesten Chat-Champ (Chatchamp UG (haftungsbeschränkt) herunder "Chatchamp", yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Chatchamp på https://www.chatchamp.com/privacy/) via en yderligere software (widget) til direkte, computerstyret kommunikation med os. I processen videresendes samtaledata til Chatchamps servere og evalueres der.

  Dette kan omfatte følgende data, blandt andet:

  - Samtalehistorik (indhold af tekstindtastninger transmitteret af begge parter)

  - Fornavne og efternavne

  Samtalehistorik, detaljer om besøgte websteder og bestilte produkter lagres i cookies.

  Dine data overføres ikke til tredjelande eller lagres der.

  2) Retlig grundlag for databehandling

  Den retlige grund til databehandlingen er Art. 6, stk. 1, lit. a DSGVO, hvis brugeren har givet sit samtykke. Den retlige grund til behandlingen af data, der transmitteres i forbindelse med afsendelse af tekstindhold, er også Art. 6, stk. 1, lit. f DSGVO. Hvis chatkontakten sigter mod indgåelse af en kontrakt, er den yderligere retlige grund for behandlingen Art. 6, stk. 1, lit. b DSGVO. Vi har indgået en aftale om databehandling med operatøren af Chatchamp-tjenesten.

  3) Formål med databehandling

  Disse data er nødvendige for at muliggøre personlig kommunikation via en chatbot, hvor brugerrelaterede oplysninger transmitteres. Via chatbot får besøgende på vores hjemmeside, der bruger chatbot, tips om produkter, de leder efter i onlinebutikken, eller tips om passende gaver/kampagner.

  4) Opbevaringsvarighed

  Data og samtaledata, der transmitteres til Chat-Champ (se ovenfor Z. 1), opbevares i fire uger og to dage.

  5) Mulighed for indsigelse og eliminering

  Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af data af Chatchamp ved at afvise privatlivserklæringen [i chatten/på hjemmesiden]. Derudover kan du styre indsamlingen af data i cookies via indstillingerne i din respektive browser eller software, der tilbydes til dette formål, og fuldstændigt afvise indsamlingen af sådanne data og slette cookies.

  1) Beskrivelse og omfang af databehandling

  Vores hjemmeside indeholder links (identificeret ved et piktogram) til andre hjemmesider på vores internetportal i sociale netværk, hvilket gør det muligt for os at få adgang til vores respektive hjemmeside på disse sociale netværk.

  (1) Facebook er et socialt netværk drevet af Facebook Ireland Limited (operatør) (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland). Vi har integreret vores virksomheds hjemmeside i Facebook.

  (2) YouTube er et socialt netværk drevet af YouTube LLC (operatør) (901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA). Vi har integreret vores virksomheds hjemmeside i YouTube.

  (3) Instagram er et socialt netværk drevet af Instagram LLC (operatør) (1601 Willow Rd, Menlo Park, CA, USA). Vi har integreret vores virksomheds hjemmeside på Instagram.

  (4) Pinterest er et socialt netværk drevet af Pinterest Europe Ltd. (operatør) (Palmerston House, 2. sal, Fenian Street, Dublin 2, Irland). Vi har integreret vores virksomheds hjemmeside på Pinterest.

  (herefter benævnt: socialt netværk)

  a) Ved at klikke på linket (hyperlink) på vores hjemmeside, der henviser til hjemmesiden for det respektive sociale netværk, får du adgang til operatørens hjemmeside for det sociale netværk. Du skal muligvis logge ind på din kundekonto i det sociale netværk for at få fuld adgang til vores hjemmeside på det respektive sociale netværks hjemmeside. Vi kan derefter få adgang til dine offentlige oplysninger på det sociale netværk eller oplysninger, som du deler for den pågældende ansøgning inden for det sociale netværk. De offentlige oplysninger kan ses af enhver tredjepart. Sådanne oplysninger inkluderer især dit navn, din profil, coverbilleder og fotografier, køn, netværk, brugernavn (også kaldet Facebook URL på Facebook) og bruger-ID (også kaldet Facebook ID på Facebook), kommentarer og bidrag (brugerindhold). I overensstemmelse med kontraktlige aftaler mellem operatørerne af de respektive sociale netværk kan der også udveksles oplysninger mellem disse netværk, f.eks. på det sociale netværk Pinterest, hvis du tilmelder dig denne service med en Facebook- eller Google-konto i overensstemmelse med de kontraktmæssige betingelser for de respektive operatører. Detaljer om personoplysninger, der behandles inden for det sociale netværk, afgøres af din kontraktmæssige forhold til operatøren af det sociale netværk og dets respektive databeskyttelsesbestemmelser og databeskyttelsesregler, der henvises til i denne henseende. Disse er tilgængelige på det sociale netværks hjemmeside. De bruges også og behandles kun af os inden for det sociale netværk inden for rammerne af de der tilbudte funktioner og procedurer. Personoplysninger, som vi bruger inden for vores internetportal på Facebook, videregives ikke af os til tredjeparter, medmindre og i det omfang intet er blevet aftalt modsat eller der er givet tilladelse til en sådan overførsel. Dette kan være tilfældet, f.eks. hvis du anmoder om en nyhedsbrev (se "Nyhedsbrev" ovenfor) via vores virksomheds sider.

  b) Inden for det sociale netværk Facebook bruger vi tjenesten Facebook Insights, som giver os marketingdata om medlemmer af det sociale netværk Facebook, når de bruger tjenesterne fra dette netværk, der leveres af operatøren. Blandt andet får vi oplysninger om aldersgruppe, køn, uddannelse, beskæftigelse, civilstand, interesser og hobbyer, brugeres steder og deres interaktionsadfærd på Facebook (f.eks. feedback om reaktioner på opslag, gennemsnitligt antal likes af opslag og sider) og linkning af disse oplysninger til markedsføringsvurdering (målgruppe- og reklameanalyse) og til målrettet reklameinformation. Vi modtager ingen oplysninger om Facebook-navne, rigtige navne, adresser (herunder IP-adresser) eller andre oplysninger, der gør os i stand til at personalisere de oplysninger, der gives til visse personer.

  Databeskyttelsesansvaret er reguleret af en aftale mellem os og operatøren af Facebook-platformen i henhold til art. 26 i GDPR. Herved har operatøren af Facebook-platformen påtaget sig og har udtrykkeligt forsikret om at bære alle rettigheder og forpligtelser i henhold til GDPR i forbindelse med levering og brug af Facebook Insights-tjenesten ved siden af os som den primære dataansvarlige. Erklæringen herom kan findes under www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

  I det omfang denne aftale fastslår, at den irske datatilsynsmyndighed er den ledende tilsynsmyndighed for behandling i henhold til artikel 26 i GDPR, kan enhver lokal klage eller overtrædelse af GDPR også være ansvar for din lokale tilsynsmyndighed, hvis overtrædelsen eller klagen kun vedrører en filial i din stat (medlemsstat) eller kun personer fra din stat (medlemsstat) væsentligt er påvirket. I så fald beslutter den ledende tilsynsmyndighed om kompetencen hos den respektive tilsynsmyndighed i henhold til artikel 56, stk. 3 i GDPR. 2) Lovgrundlag for databehandling

  Hvis brugerens samtykke er indhentet, er det retlige grundlag for behandling af data artikel 6, stk. 1, litra a, alternativt artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

  3) Formål med databehandling

  Vi bruger dine personoplysninger udelukkende med det formål at tilbyde og gøre den pågældende tjeneste tilgængelig i sociale netværk. Yderligere brug vil kun finde sted, hvis dit juridisk gyldige samtykke er tilgængeligt, eller vi er retligt forpligtet til det. 4) Opbevaringsvarighed

  Data opbevares i hele linket til vores hjemmeside i det sociale netværk og i hele vores hjemmesides eksistens i det sociale netværk.

  5) Indsigelses- og sletningsmulighed

  Brugeren har mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger til enhver tid. En sådan tilbagekaldelse kan gives til os når som helst elektronisk via e-mail, post, fax eller telefon. Du kan også bruge kontaktformularen, der er angivet på hjemmesiden, eller kontaktoplysningerne i afsnittet Om os på hjemmesiden samt kontaktoplysningerne ved siden af kontaktformularen på vores hjemmeside. Alle personoplysninger, der er gemt af os i forbindelse med brugen af vores tjenester i sociale netværk, vil blive slettet i dette tilfælde, forudsat at databeskyttelsesregler, der kræver lovlig opbevaring eller opbevaring af de respektive data, der er nødvendige i henhold til kontraktens formål, ikke er i konflikt. Du kan også fjerne eller begrænse et link mellem dine data og vores internet service via indstillinger i din sociale medie-konto.

  Hvis dine personoplysninger behandles, er du registreret som registreret i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder med hensyn til dataansvarlig:

  1. Ret til information

  Du kan anmode om, at dataansvarlig bekræfter, om vi behandler personoplysninger, der vedrører dig.

  Hvis sådan behandling finder sted, kan du anmode om at blive informeret af dataansvarlig om følgende oplysninger:

  (1.1) Formålene med behandlingen af personoplysninger;

  (1.2) Kategorierne af personoplysninger, der behandles;

  (1.3) Modtagerne eller kategorierne af modtagere, som personoplysningerne vedrørende dig er blevet eller vil blive videregivet til;

  (1.4) Den planlagte opbevaringsvarighed af personoplysninger vedrørende dig eller, hvis specifik information i denne henseende ikke er mulig, kriterier for bestemmelse af opbevaringsperioden;

  (1.5) Eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger vedrørende dig eller af en begrænsning af behandling ved dataansvarlig eller af retten til at gøre indsigelse mod sådan behandling;

  (1.6) Eksistensen af en klageret til en tilsynsmyndighed;

  (1.7) Enhver tilgængelig information om oprindelsen af ​​data, hvis personoplysningerne ikke er blevet indsamlet fra den registrerede;

  (1.8) Eksistensen af automatiserede afgørelser, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og - i det mindste i disse tilfælde - meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget samt de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

  Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt dine personoplysninger vil blive overført til et tredjeland eller en international organisation. I denne henseende kan du anmode om de passende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

  2. Ret til berigtigelse

  Du har ret til at rette og/eller tilføje dine personoplysninger, som dataansvarlig behandler, hvis de behandlede personoplysninger, der vedrører dig, er ukorrekte eller ufuldstændige. Dataansvarlig foretager korrektionen øjeblikkeligt.

  3. Ret til begrænsning af behandling

  Under følgende betingelser kan du anmode om, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig bliver begrænset, hvis:

  (3.1) Du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der giver dataansvarlig mulighed for at verificere nøjagtigheden af de personoplysninger;

  (3.2) Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at brugen af personoplysningerne begrænses;

  (3.3) Dataansvarlig ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingsformål, men du har brug for dem til at fastslå, gøre gældende eller forsvare juridiske krav; eller

  (3.4) Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det er endnu ikke klart, om de legitime grunde fra dataansvarlig vejer tungere end dine grunde.

  Hvor behandling af de personoplysninger, der vedrører dig, er blevet begrænset, kan sådanne data - ud over at være gemt - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare retskrav eller beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller på grund af en vigtig offentlig interesse for Unionen eller en medlemsstat.

  Hvis behandlingsbegrænsningen er foretaget i overensstemmelse med de ovenstående betingelser, vil dataansvarlig informere dig, før begrænsningen ophæves.

  a) Pligt til sletning

  Du kan anmode om, at dataansvarlig øjeblikkeligt sletter de personoplysninger, der vedrører dig, og dataansvarlig vil være forpligtet til straks at slette disse oplysninger, hvis en af følgende årsager gælder:

  (4.1) De personoplysninger, der vedrører dig, er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet, eller på anden måde behandlet;

  (4.2) Du tilbagekalder dit samtykke til behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a, i GDPR, og der ikke er andet lovligt grundlag for behandlingen;

  (4.3) Du indgiver indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er overordnede legitime grunde til behandlingen, eller du indgiver indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR mod behandlingen;

  (4.4) De personoplysninger, der vedrører dig, er blevet behandlet ulovligt;

  (4.5) Sletning af personoplysninger er nødvendig for at overholde retlige forpligtelser i henhold til unionsretten eller medlemsstaternes love, som dataansvarlig er underlagt;

  (4.6) De personoplysninger, der vedrører dig, er blevet indsamlet i forbindelse med tilbudte informationssamfundstjenester i henhold til artikel 8, stk. 1, i GDPR.

  b) Information til tredjeparter

  Hvis dataansvarlig har gjort de personoplysninger, der vedrører dig, offentligt tilgængelige, og hvis dataansvarlig er forpligtet til at slette dem i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal dataansvarlig træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske midler, under hensyntagen til tilgængelig teknologi og implementeringsomkostninger, for at informere tredjeparter, der behandler dine data, om at du som den registrerede har anmodet om sletning af alle links til sådanne personoplysninger eller kopier eller reproduktioner af sådanne personoplysninger.

  c) Undtagelser

  Retten til sletning eksisterer ikke, i det omfang behandlingen er nødvendig:

  (1) for at udøve retten til ytringsfrihed og information;

  (2) for at opfylde en retlig forpligtelse, der kræves for behandling i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes love, som dataansvarlig er underlagt, eller for at opfylde en opgave i offentlighedens interesse eller ved udøvelse af den myndighed, der er overdraget til dataansvarlig;

  (3) af hensyn til offentlig interesse inden for folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h og i, samt artikel 9, stk. 3, i GDPR;

  (4) af arkiveringsformål i samfundets interesse, videnskabelig eller historisk forskning eller statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i GDPR, i det omfang den lov, der henvises til i (a), sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt vanskeligt at opnå formålene med sådan behandling; eller

  (5) for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare juridiske krav.

  5) Ret til information
  Hvis du har udnyttet din ret til at få dataansvarlig til at rette, slette eller begrænse behandlingen, er han eller hun forpligtet til
  at informere alle modtagere, til hvem de personoplysninger, der vedrører dig, er blevet offentliggjort, om denne rettelse eller sletning
  af dataene eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig indsats.

  Du har ret til at få dataansvarlig til at informere dig om disse modtagere.

  6. Ret til dataportabilitet

  Du har ret til at få dine personoplysninger, som du har givet til dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Derudover har du ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig uden forhindring fra den dataansvarlige, som de personoplysninger blev givet til, i det omfang

  (1) behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i DSGVO eller artikel 9, stk. 2, litra a i DSGVO eller på en
  kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR og

  (2) behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer.

  Ved udøvelse af denne ret har du også ret til at anmode om, at de personoplysninger, der vedrører dig, overføres direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, i det omfang det er teknisk muligt. Dette må ikke påvirke andre personers friheder og rettigheder.

  Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandlingen af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af en opgave i offentlighedens interesse eller udøvelsen af den myndighed, der er overdraget til den dataansvarlige.

  7. Ret til indsigelse

  Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, der vedrører dig, når som helst af grunde, der udspringer af din særlige situation og som udføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra e eller f i GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser;

  Dataansvarlig vil ikke længere behandle de personoplysninger, der vedrører dig, medmindre den pågældende kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare juridiske krav.

  Hvis de personoplysninger, der vedrører dig, behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse når som helst mod behandlingen af de personoplysninger, der vedrører dig, med det formål at markedsføre, herunder profilering, i det omfang det er forbundet med sådan direkte markedsføring.

  Hvis du gør indsigelse mod behandling, der er til direkte markedsføringsformål, vil de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere blive behandlet til disse formål.

  I forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

  8) Ret til at tilbagekalde erklæringen om samtykke til databeskyttelse

  Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din erklæring om samtykke til databeskyttelse. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af eventuel behandling, der er foretaget på grundlag af dette samtykke, før det tilbagekaldes.

  9) Automatiseret afgørelse i hvert enkelt tilfælde, herunder profilering
  Du har ret til ikke at være underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling – herunder profilering – som har
  retsvirkninger for dig eller væsentligt påvirker dig på lignende vis. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen:

  (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og dataansvarlig;

  (2) er tilladt på grundlag af lovgivningen i Unionen eller medlemsstaterne, som den dataansvarlige er underlagt, og disse love indeholder
  tilstrækkelige foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder samt dine legitime interesser; eller

  (3) træffes med dit udtrykkelige samtykke.

  Dog må disse beslutninger ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1 i GDPR, medmindre artikel 9, stk.
  2, litra a eller g, og passende foranstaltninger er truffet for at beskytte dine rettigheder og friheder samt dine legitime
  interesser.

  I tilfælde omhandlet i (1) og (3) skal dataansvarlig træffe rimelige foranstaltninger for at beskytte dine rettigheder, friheder
  og legitime interesser, herunder mindst retten til at få en person til at intervenere på vegne af dataansvarlig, at angive sin egen stilling
  og at udfordre afgørelsen.

  10) Klageret til tilsynsmyndighed

  Uden at det berører andre administrative eller retslige midler har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat,
  hvor du bor, arbejder eller hvor overtrædelsen mistænkes, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger, der vedrører dig, er i strid med GDPR.

  Tilsynsmyndigheden, som klagen er indgivet til, skal informere klageren om status og resultaterne af klagen, herunder muligheden for et retsmiddel i henhold til artikel 78 i GDPR.