power up
Woman with a headlamp

Garantibetingelser:

1. Garantiens omfang og undtagelser

Vi giver en producentgaranti på vores produkter - medmindre andet er angivet nedenfor - på

  • syv år med online registrering  for det respektive produkt inden for en periode på 12 uger fra købsdatoen
  • to år, hvis der ikke foretages nogen online registrering, eller hvis der ikke foretages online registrering i tide; vi giver også en garantiperiode på to år (uden forlængelse af garantiperioden, ingen registrering) for korrekt funktion af genopladelige batterier, Powercase og Batterybox7, i hvert tilfælde beregnet fra købsdatoen.

Undtaget fra garantien er produkterne i "Solidline", Lite Wallet ®, Kids Lights-serien, CU2R, Workers Friend, TFX-serien og K-serien (undtagen K3). Garantien dækker heller ikke alkaliske batterier, hylstre, tasker, fjernbetjeninger, farvefiltre, prægninger eller overfladebehandlinger.

Krav i henhold til denne garanti er kun gyldige, hvis produktet ikke udviser skader eller tegn på slid forårsaget af brug, der afviger fra producentens normale formål og specifikationer, og produktet ikke udviser træk, der indikerer reparationer eller andre indgreb foretaget af kunden eller værksteder, der ikke er autoriseret af producenten. Skader forårsaget af lækkende batterier udgør ikke et garantikrav. Kontakt venligst den respektive batteriproducent for at reklamere over sådanne skader.

Kun udskiftning og reparation af produktet kan betragtes som garantiydelser, der skal leveres af os i tilfælde af et garantikrav. Eventuelle yderligere krav i henhold til garantien - især for skader - er ikke dækket af garantien og er derfor udelukket. Garantiservice forlænger eller fornyer ikke garantiperioden.

2. Garantitilfælde

For kunder fra Tyskland, Østrig, Belgien, Holland og Luxembourg: Kontakt os venligst direkte ved hjælp af den serviceformular, der passer bedst til dine behov (servicespørgsmål om produktet, anmodning om reservedele, spørgsmål om Ledlenser-appen), så vi har alle de nødvendige data direkte.

3. Garant

Garanten er Ledlenser GmbH & Co.KG (Ledlenser), Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Tyskland.

4. Garanti

Denne garanti gælder ud over eventuelle kontraktlige eller lovbestemte rettigheder, du måtte have over for din sælger i henhold til lovgivningen i dit land. Sådanne krav skal også gøres gældende over for sidstnævnte. Udøvelsen af lovbestemte rettigheder inden for rammerne af EU-lovgivningen er gratis. Uden for EU-lovgivningens anvendelsesområde bedes du søge råd om, hvorvidt brugen af juridiske rettigheder inden for anvendelsesområdet for deres nationale lovgivning også er gratis.

5. Omkostninger

Vores garantiservice er gratis med hensyn til udskiftning eller reparation. Hvis der gøres garantikrav gældende, og det under producentens eller den ansvarlige kundeservices kontrol af produktet viser sig, at der ikke var nogen fejl, eller at garantikravet ikke eksisterer af en af de ovennævnte grunde, er vi berettiget til at opkræve et servicegebyr på € 20. Dette gælder ikke, hvis du under de givne omstændigheder ikke kunne have indset, at garantikravet ikke eksisterede. Du har ret til at bevise, at skaden (servicegebyret) slet ikke er opstået eller er betydeligt lavere end det faste servicegebyr.

6. Diverse

Garantien gælder i hele verden og er underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland, hvis og i det omfang dit hjemlands mere fordelagtige lov ikke har forrang. Udtrykkelige og afvigende forsikringer i forbindelse med købet forbliver gyldige.