power up

Vilkår og betingelser

(1) Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "GTC") gælder for alle kontrakter indgået via vores Online Shop
. mellem os,

Ledlenser GmbH & Co. KG
Kronenstraße 5-7,
42699 Solingen, Tyskland
Tel. + 49 (0) 212 5948 - 0; Fax + 49 (0) 212 5948 – 200
E-mail: [email protected] ; website www.ledlenser.com

Trade register: HRA 23078 (Local court of Wuppertal)
VAT ID no.: DE815242425

juridisk repræsenteret af komplementaren:
Ledlenser Beteiligungs GmbH
Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Germany
Trade register: HRB 24774 (Local court of Wuppertal)
Administrerende direktører: Michael Reuter
og dig som vores kunde.

(2) All agreements made between you and us in connection with the purchase contract result in particular from these GTC, vores
skriftlige ordrebekræftelse og vores erklæring om accept.
(3) Den version af vores GTC, der er gyldig på tidspunktet for indgåelse af kontrakten, er autoritativ.
(4) Vi accepterer ikke kundens afvigende vilkår og betingelser. Dette gælder også, hvis vi ikke udtrykkeligt modsætter os
deres inddragelse.

(1) Præsentationen og annonceringen af varer i vores Online Shop udgør ikke et bindende tilbud om at indgå en købs
kontrakt.

(2)Når du afgiver en ordre via online-shoppen ved at klikke på knappen “Køb nu”, afgiver du en juridisk bindende ordre. Du er forpligtet til
til ordren i en periode på to (2) uger efter ordreafgivelsen; din ret til at tilbagekalde din ordre i henhold til § 3 som kan
muligvis findes, forbliver upåvirket.

(3) Vi vil straks bekræfte modtagelsen af din bestilling i vores online shop via e-mail. En sådan e-mail udgør ikke en
bindende accept af ordren, medmindre accepten ud over bekræftelsen af modtagelsen erklæres på samme tid.

(4) En kontrakt indgås først efter modtagelse af betaling gennem vores udtrykkelige erklæring om accept af din ordre.

(5) Hvis levering af de varer, du har bestilt, ikke er mulig, vil vi afstå fra en erklæring om accept. I dette tilfælde
,en kontrakt ikke er indgået. Vi vil straks informere dig om dette og refundere alle allerede modtagne betalinger uden forsinkelse.

(1) Du har ret til en tilbagekaldelsesret i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

(2) Hvis du som forbruger gør brug af din fortrydelsesret i henhold til stk. 1, har du mulighed for at anmode om en returlabel via vores supportformular og bruge den til at returnere de bestilte varer gratis. Du kan anmode om en returlabel via vores supportformular og returnere de bestilte varer gratis.

(3) I alle andre henseender gælder de regler for fortrydelsesretten, som er gengivet i detaljer i det følgende:

Instruktioner for tilbagekaldelse
Ret til tilbagekaldelse
Du har ret til at tilbagekalde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget
varerne i besiddelse. besiddelse af varerne.
For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os om, Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Germany, Tel
+ 49 (0) 212 5948 - 0, Fax + 49 (0) 212 5948 - 200, E-mail: www.ledlenser.com om din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt ved
hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan bruge det vedhæftede eksempel på en fortrydelsesformular til
dette formål, som dog ikke er obligatorisk.
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen. tilbagekaldelse inden udløbet af tilbagekaldelsesperioden.

Konsekvenser af tilbagekaldelse:
Hvis du fortryder denne aftale, skal vi refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af
ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering.
tilbudt af os), uden forsinkelse og senest inden for fjorten dage fra den dag, vi modtog meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt. Ved tilbagebetalingen anvender vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; i intet tilfælde vil du blive opkrævet gebyrer på grund af denne tilbagebetaling. Vi kan
nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne
alt efter hvad der indtræffer først.
Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du
meddeler os om tilbagekaldelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på 14 dage.
Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.
Du skal kun betale for eventuel værdiforringelse af varerne, hvis værdiforringelsen skyldes, at du har håndteret varerne på en måde, der er
ikke er nødvendige for at teste varernes kvalitet, egenskaber og funktion.
- Slut på instruktionerne om tilbagekaldelse -

(4) Der findes ingen fortrydelsesret for fjernsalgsaftaler:

(a) for levering af varer, der er fremstillet i henhold til kundens specifikationer (især varer med
gravering eller som klart er skræddersyet til personlige behov, eller som ikke kan returneres på grund af deres art eller kan ødelægge dem. gravering) eller som er tydeligt skræddersyet til personlige behov, eller som ikke er egnet til returnering på grund af deres art eller kan ødelægge
hurtigt, eller hvis udløbsdato ville blive overskredet,

(b) til levering af lyd- eller videooptagelser eller af software, forudsat at du har åbnet de leverede databærere.

(1) Hvis der ikke er angivet nogen eller ingen afvigende leveringstid for de respektive varer i vores Online Shop, er leveringstiden tre
arbejdsdage. Leveringstiden beregnes fra tidspunktet for vores ordrebekræftelse, som kræver betaling af købet.
pris inklusive forsendelsesomkostninger.

(2) Leveringsperioden begynder med modtagelsen af betalingen af købsprisen inklusive eventuelle forsendelsesomkostninger.

(1) All prices quoted in our Online Shop are gross prices including the statutory value added tax and are exclusive of any
additional shipping costs.

(2) The shipping costs are stated in our price quotation in our Online Shop. The price including VAT and applicable shipping costs
is also displayed in the order mask before you submit the order.

(3) If you effectively revoke your contractual declaration in accordance with § 3, you may, under the statutory conditions, demand
reimbursement of costs already paid for shipping to you (costs of delivery) (cf. § 3 on other consequences of revocation § 3 para.
3). If you claim a parcel label for the return shipment via our website, we will also bear the costs for the return shipment
(return shipping costs), otherwise the return shipping costs are to be borne by you.

(1) Købsprisen inklusive forsendelsesomkostninger forfalder til betaling straks ved aftalens indgåelse.

(2) Du kan betale købsprisen via Klarna (betaling med faktura eller med kreditkort (Visa / Mastercard)) eller PayPal.

(3) Du har ikke ret til at modregne i vores krav, medmindre dine modkrav er retligt fastslået eller ubestridte.
Du er også berettiget til at modregne i vores krav, hvis du gør mangelsindsigelser eller modkrav gældende fra samme købs
kontrakt.

(4) Som køber kan du kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis dit modkrav stammer fra den samme købskontrakt.

De leverede varer forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

(1) Vi hæfter for materielle mangler eller ejendomsretlige mangler ved leverede genstande i henhold til de gældende lovbestemmelser, især §§ 434 ff. BGB. Forældelsesfristen for lovbestemte mangelkrav er to år og begynder med leveringen af varen.

(2) Eventuelle sælgergarantier, som vi har givet for visse genstande, eller producentgarantier, som producenterne af visse genstande har givet, gælder ud over kravene om materielle mangler eller ejendomsretlige mangler i henhold til stk. 1. Producentens garantier gælder ud over kravene om materielle mangler eller ejendomsretlige mangler i henhold til stk. 1. En nærmere beskrivelse af de garantier, vi yder, findes i § 10

(1) Vi er ansvarlige over for dig i alle tilfælde af kontraktligt og ikke-kontraktligt ansvar i tilfælde af forsæt og grov
uagtsomhed i overensstemmelse med lovbestemmelserne om erstatning eller godtgørelse af forgæves udgifter. uagtsomhed i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser om erstatning eller refusion af nytteløse udgifter.

(2)I andre tilfælde er vi kun ansvarlige - medmindre andet er reguleret i stk. 3 - i tilfælde af misligholdelse af en kontraktlig forpligtelse, hvis opfyldelse hvis opfyldelse i første omgang muliggør en korrekt gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse du som kunde er underlagt (såkaldt kardinalforpligtelse), begrænset til kompensation for forudsigelig og typisk skade. I alle andre tilfælde I alle andre tilfælde er vores ansvar udelukket med forbehold af bestemmelsen i afsnit 3.

(3) Vores ansvar for skader, der opstår som følge af skade på liv, krop eller helbred og i henhold til produktansvarsloven, forbliver
upåvirket af ovenstående begrænsninger og udelukkelser af ansvar. upåvirket af ovenstående begrænsninger og udelukkelser af ansvar.

(1) Vi yder generelt en producentgaranti på 7 år på alle produkter, når de er registreret online (ellers to år) fra
købsdatoen. Undtaget fra garantien er produkterne fra “Solidline”, LiteWallet®, Powercase,
Batterybox7, Kidled-serien samt Ledlenser K-serien (undtagen K3). Denne garanti dækker ikke alkaliske batterier.
hylstre, tasker, fjernkontakter, farvefiltre, prægning eller overfladebelægninger. Vi giver en garantiperiode på 24 måneder for
korrekt funktion af genopladelige batterier. Krav i henhold til denne garanti er kun gyldige, hvis produktet ikke viser nogen skade
eller tegn på slid forårsaget af brug, der afviger fra det normale formål og producentens specifikationer, og produktet ikke
vise eventuelle træk, der indikerer reparationer eller andre indgreb foretaget af kunden eller værksteder, der ikke er autoriseret af producenten.
Skader forårsaget af utætte batterier udgør ikke en defekt ved produktet. Kontakt venligst den respektive batteriproducent
for at gøre krav på en sådan skade. Kun udskiftning og reparation kan betragtes som garantiservice. Eventuelle yderligere krav under
garantien – i særdeleshed for skader – er udelukket. Garantiperioden bliver hverken forlænget eller fornyet ved garantiservices.

(2) Hvis dit produkt mod forventning skulle vise en defekt inden for garantiperioden, bedes du kontakte det respektive agentur i dit land (Liste over territorier) og fremvise den originale købskvittering (hvor købsdatoen og sælgerens navn er angivet). du er
ansvarlige for omkostningerne ved returnering af produktet. Vi accepterer ikke fragtforsendelser!

(3) Garanten er os, virksomheden Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Germany.

(4) Garantien gælder i tillæg til dine kontraktmæssige eller lovmæssige krav.

(5) Garantiservice er gratis med hensyn til udskiftning eller reparation. Omkostningerne ved enhver returnering af produktet er
excluded. If warranty claims are asserted and it turns out during the inspection of the product by the manufacturer or the
ansvarlige kundeservice, at der ikke var nogen fejl, eller at garantikravet ikke eksisterer af en af de ovennævnte grunde
er vi berettiget til at opkræve et servicegebyr på 20,00 euro. Dette gælder ikke, hvis du ikke var i stand til at genkende
af omstændighederne, at garantikravet ikke eksisterede.

(6) Garantien gælder i hele verden og er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland.

Vi har ophavsret til alle billeder, film og tekster, der offentliggøres i vores Online Shop. Enhver brug af billederne, filmene og teksterne er ikke tilladt uden vores udtrykkelige samtykke.

EU-Kommissionen har oprettet en internetplatform til online bilæggelse af tvister. Platformen fungerer som et kontaktpunkt
. til udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende kontraktlige forpligtelser, der opstår som følge af online salgskontrakter. Mere
information information er tilgængelig på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Derudover er vi ikke forpligtet til at deltage
i en forligsprocedure, og vi kan desværre heller ikke tilbyde dig at deltage i en sådan procedure.

(1) Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse med udelukkelse af FN's konvention om kontrakter om
internationalt salg af varer. internationalt salg af varer. Hvis du har placeret ordren som forbruger og har din sædvanlige bopæl i et andet land på tidspunktet for
tidspunktet for din bestilling, forbliver anvendelsen af obligatoriske lovbestemmelser i dette land upåvirket af det lovvalg, der er foretaget i
sætning 1.

(2) Hvis du er en erhvervsdrivende og har dit hjemsted i Tyskland på tidspunktet for ordren, er det eksklusive værneting
jurisdiktionssted sælgerens hjemsted. I alle andre henseender skal de gældende lovbestemmelser gælde for lokal og international jurisdiktion.

Oplysninger om ophavsret

Ophavsret

Alle rettigheder til produktbilleder, grafiske designs af logoer og varemærker, tekster, især artikelbeskrivelser og produkt- samt præsentationsvideofiler (ophavsretligt relevant materiale), som er eller blev gengivet inden for rammerne af denne internetpræsentation, tilhører udelukkende Ledlenser GmbH & Co KG. Det er udtrykkeligt forbudt for tredjeparter at reproducere, gøre offentligt tilgængeligt eller på anden måde håndtere eller bruge materiale, der er omfattet af ophavsretten, uden udtrykkeligt samtykke fra Ledlenser GmbH & Co KG, eller at gøre det muligt for tredjeparter at gøre det i strid med udnyttelses- og behandlingsrettigheder beskyttet under den tyske lov om ophavsret (UrhG).

Samtykke til tredjeparts brug af ophavsretligt relevant materiale skal gives ved indgåelse af en skriftlig kontrakt om brug mod betaling. Ledlenser GmbH & Co KG er ikke forpligtet til at indgå en sådan brugsaftale.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Ledlenser GmbH & Co. KG under licens.