power up
Peapole sitting in the back auf their car

DOWNLOADS 

Je hebt je Ledlenser altijd bij de hand. Andere belangrijke informatie. Hieronder vind je gebruiksinstructies.
Catalog

CATALOGUS  

Bekijk onze uitgebreide catalogus om ons hele assortiment te leren kennen.


Naar de catalogus Outdoor & Sport / Home & Life


Naar de catalogus Work & Professional

PRODUCTEN


Alle belangrijke documenten en de EU-conformiteitsverklaringen zijn te vinden op de desbetreffende productpagina's. Zoek gewoon naar je product in de zoekregel hierboven of ga naar 'Producten' in het menu en open de bijbehorende categorie en serie. Zoek je product in het overzicht en klik erop. Navigeer of klik vervolgens op het tabblad 'Downloads'. Daar vind je de productinformatiebladen en de gebruiksaanwijzingen (Quick User Guides) van het artikel. De bestanden zijn duidelijk gemarkeerd en kunnen worden gedownload via het rode download-icoon aan de rechterkant. Het geselecteerde pdf-bestand wordt dan geopend. Als je product niet op deze website te vinden is of al ouder is, kun je hier al het andere productspecifieke downloadmateriaal vinden. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons service- en supportteam (klik hier voor het formulier).

Tip: Alle rechten op productfoto's en andere foto's en lichtbeelden, grafische ontwerpen van logo's en handelsmerken en grafische reproducties en afbeeldingen, teksten, in het bijzonder artikelbeschrijvingen en product- en presentatievideobestanden, instructies, handleidingen en montagehandleidingen, productinformatiebladen, beknopte gebruikershandleidingen, brochures, catalogi en andere reclameverduidelijkingen, persmateriaal (auteursrechtelijk relevant materiaal), afzonderlijk of in gecombineerde weergave, die in het kader van deze internetaanwezigheid worden of werden gereproduceerd, of via onze internetaanwezigheid kunnen worden gedownload, zijn het exclusieve eigendom van Ledlenser GmbH & Co KG. Het is uitdrukkelijk verboden voor derden om zonder uitdrukkelijke toestemming van Ledlenser GmbH & Co KG auteursrechtelijk relevant materiaal geheel of gedeeltelijk te reproduceren, openbaar toegankelijk te maken of anderszins te hanteren of te gebruiken, of om derden in staat te stellen dit te doen in strijd met de exploitatie- en verwerkingsrechten die beschermd worden door de Duitse auteurswet (UrhG). 

 Toestemming voor het gebruik van auteursrechtelijk relevant materiaal door derden wordt gegeven door het afsluiten van een schriftelijke gebruiksovereenkomst tegen betaling. Ledlenser GmbH & Co KG is niet verplicht om een dergelijke gebruiksovereenkomst af te sluiten. 

 Indien en voor zover auteursrechtelijk relevant materiaal op onze website uitdrukkelijk als download wordt aangeboden, omvat dit uitsluitend het recht op eenmalige opvraging en lokale opslag op uw pc of ander apparaat, alsmede opvraging op dit apparaat. Hierbij worden geen verdere rechten verleend.

 © Copyright 2023 Ledlenser. Alle rechten voorbehouden.