power up

Privacy Statement of Ledlenser GmbH & Co KG (Webshop)

De gegevensbeheerder volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de EU-lidstaten
Staten, evenals andere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, is:

Ledlenser GbH & Co. KG
Kronenstr. 5 – 7
42699 Solingen
Duitsland

ledlenser.com

De functionaris voor gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is:

Christoph Strieder
Ahrstrasse 1
42655 Solingen
Phone: +49 212 3820860

[email protected]

L1) Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen en gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een operationele site en
van onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met de
toestemmen. Er geldt een uitzondering in die gevallen waarin om juridische of feitelijke redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de
verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2)Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Voor zover we van de betrokkene toestemming krijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is art. 6 para. 1 (a) van de EU
De General Data Protection Regulation (GDPR) dient als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, geldt art. 6 para. 1 (b)
GDPR dient als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele
maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, Art. 6
para. 1 (c) GDPR dient als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, art. 6
para. 1 (d) GDPR dient als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en als de belangen, fundamentele
rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, Art. 6 para. 1 (f) GDPR als het
rechtsgrondslag voor verwerking.

3) Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgegevens van een betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan.

In het geval dat u ons ongevraagd sollicitatiegegevens stuurt via onze website of anderszins elektronisch, zullen wij de gegevens verwijderen
onmiddellijk als wij geen sollicitatieprocedure starten. In het geval dat wij een sollicitatieprocedure starten of u ons
sollicitatiegegevens op ons verzoek, zullen wij uw gegevens uiterlijk 4 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderen als
er geen arbeidsverhouding ontstaat. Langere opslag vindt plaats als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven
naar dit.

Bovendien mogen gegevens worden opgeslagen als dit is bedoeld door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of
andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. Het blokkeren of verwijderen van gegevens zal ook worden uitgevoerd als een
opslagtermijn die wordt voorgeschreven door de normen waarnaar wordt verwezen, verloopt, tenzij de opslag van gegevens noodzakelijk is voor het afsluiten of
een contract uitvoeren.

4) Categorieën van ontvangers

indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die via onze website tot stand is gekomen (overeenkomst
(zie § I hierboven). De persoonsgegevens worden over het algemeen niet doorgegeven aan derden. Een overdracht aan derden,
vindt echter plaats in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR en de BDSG en andere voorschriften inzake gegevensbescherming,
indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die via onze website tot stand is gekomen (overeenkomst
initiaties, uitvoering van contracten (zelfs als u opdracht geeft voor diensten die geheel of gedeeltelijk door derden worden geleverd) en
contractverwerking (bijv. externe betalingsdienstaanbieders), voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, in het kader van
de vereisten van de respectieve wetgeving en, indien van toepassing, rekening houdend met de betrokken belangen. Dergelijke gevallen kunnen
bijvoorbeeld strafrechtelijke onderzoeken. Een dergelijke overdracht vindt ook plaats als u rechtsgeldige toestemming hebt gegeven.

Als u ons uw gegevens verstrekt om als werknemer bij ons bedrijf te solliciteren, worden de gegevens alleen doorgegeven aan de relevante
afdeling of afdelingen binnen ons bedrijf.

1) Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de
computer die u bezoekt.

Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:

Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
Het besturingssysteem van de gebruiker
Het IP-adres van de gebruiker
Datum en tijd van toegang
De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 para. 1 (f) GDPR.

3) Doel van gegevensverwerking

Tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de levering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Naar
Daarom moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om ervoor te zorgen dat
de functionaliteit van de website. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatie te garanderen
technologische systemen. In deze context worden de gegevens niet geëvalueerd voor marketingdoeleinden.

Deze doeleinden omvatten ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met Art. 6 para. 1 (f) GDPR.

4) Opslagduur

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In
in het geval van gegevens die zijn verzameld om de website te leveren, gebeurt dit zodra de betreffende sessie is beëindigd. Als de gegevens
opgeslagen in logbestanden, gebeurt dit uiterlijk binnen 14 dagen, tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring.

5) Bezwaar en verwijderingsoptie

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de
werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

a) Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op de
computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat
een onderscheidende tekenreeks die unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt bezocht. Wij gebruiken
cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de aanvragende browser
identificeerbaar, zelfs na het wisselen van pagina. De volgende gegevens worden opgeslagen en doorgegeven in de cookies:

Taalinstellingen

We gebruiken ook cookies op onze website om het surfgedrag van gebruikers te analyseren. De volgende gegevens kunnen op deze manier worden doorgegeven:

Gespecificeerde zoektermen

Frequentie van paginaweergaves

Gebruik van websitefuncties

Sessie duur tot 20 minuten

Campagne volgen

Analyse van de herkomst van de gebruiker

Gebieden waar de gebruiker het meest op klikt

Bouncepercentage

Contactgegevens bekijken

Media afspelen

Pagina updates

Toevoegen aan favorieten

Inhoud delen (sociale media)

IP-adres, indien van toepassing

Gegevens over e-mailadres, indien van toepassing - Browsertype, -versie, -nummer en -extensies

Tijdzone-instellingen

Besturingssysteem

Platform, inclusief datum en tijd

Apparaat-ID

De gebruikersgegevens die op deze manier worden verzameld, worden via technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Het is daarom niet langer mogelijk om
de gegevens naar de gebruiker die toegang heeft. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van gebruikers opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website worden gebruikers geïnformeerd door een informatiebanner over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden en
verwezen naar deze privacyverklaring. In deze context wordt ook aangegeven hoe gebruikers het opslaan van cookies kunnen uitschakelen
in de browserinstellingen.

b) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 para. 1 (f) GDPR.

c) Doel van gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch essentiële cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website
kan niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. In dit geval is het noodzakelijk dat de browser herkenbaar is, ook nadat
de pagina wijzigen.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

Taalinstellingen kopiëren
Gegevens kopiëren voor contactformulieren
Zoekresultaten
Productadvies
Productvergelijking

De gebruikersgegevens die door technisch essentiële cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

De analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Met behulp van analytische cookies leren we hoe de
website wordt gebruikt, zodat we onze service voortdurend kunnen optimaliseren.

Terwijl we uw gegevens anonimiseren, registreren we welke delen van onze website en aangeboden media met name worden gebruikt door onze gebruikers in
qua inhoud en/of ontwerp en zijn daarom voor hen van bijzonder belang om ervoor te zorgen dat een dergelijk aanbod kan worden
voortdurend gevonden en bijgewerkt.

Voor deze doeleinden ligt ons legitieme belang ook in de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 para. 1 (f) GDPR.

e) Duur van opslag, bezwaar en verwijdering optie

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en doorgestuurd naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik
van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Cookies
die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies worden gedeactiveerd voor
onze website, is het mogelijk dat u niet langer alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

1) Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

In bepaalde gevallen kunnen persoonsgegevens ook worden overgedragen aan en verwerkt door entiteiten in landen buiten de EU waar de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet van toepassing is of waar een lager niveau van gegevensbescherming geldt.

Voor gegevensoverdrachten naar de Verenigde Staten van Amerika heeft de Europese Commissie in overeenstemming met art. 45 III van de GDPR in een adequaatheidsbesluit van 10 juli 2023 dat de verwerking van persoonsgegevens in de Verenigde Staten een beschermingsniveau biedt dat vergelijkbaar is met het beschermingsniveau op basis van de GDPR in de Europese Unie (download adequaatheidsbesluit https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/de/ip_23_3721/IP_23_3721_DE.pdf).

Dit is bij ons het geval voor de hieronder beschreven diensten, die afzonderlijk worden beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring:

 • MailChimp
 • Google Analytics
 • Sizmek
 • Microsoft Advertising (Bing Ads)
 • Doubleclick Ad Exchange Buyer
 • Google Tag Manager
 • Form auto-complete and validation
 • Buiten het adequaatheidsbesluit bestaat het risico dat als uw gegevens worden doorgegeven aan onveilige derde landen, uw gegevens daar worden gebruikt op een manier die ontoelaatbaar zou zijn volgens de Europese wetgeving. Dit omvat onder andere verklaringen over de duur van de opslag, evenals bezwaar- en verwijderingsopties of andere rechtsmiddelen tegen wettelijke inbreuken die voortvloeien uit het gebruik van uw persoonsgegevens in deze landen.

  2) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 49 I lit. a) DSDGVO (Toestemming).

  Op de startpagina van onze website wordt een banner voor gegevensbescherming weergegeven wanneer u de website opent. In deze banner kunt u de instellingen voor gegevensbescherming of uw toestemming voor gegevensoverdracht individueel configureren of alle instellingen accepteren. Door te klikken op de knop "Alles accepteren" of door individuele instellingen van de cookierechten "Prestaties, Functioneel en Reclame", geeft u ook uitdrukkelijk toestemming voor de overdracht van gegevens naar locaties buiten de EU waar de DSGVO niet van toepassing is of waar geen passend niveau van gegevensbescherming bestaat.

  3) Doel van gegevensverwerking

  Het doel van de gegevensverwerking is het gebruik van onze e-mailservice voor reclamedoeleinden, het ontwerp en de uitvoering van functies op onze website en het verzamelen en analyseren van marketinggegevens om ons aanbod te verbeteren.

  1) Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

  Op onze website is er de mogelijkheid om je in te schrijven voor een gratis nieuwsbrief. Toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief kan ook worden gegeven
  als tegenprestatie voor diensten die wij aan u leveren, bijvoorbeeld in het kader van prijsvragen. In dit geval worden de gegevens van de
  Het invoermasker wordt naar ons verzonden wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

  E-mail adres
  Voornaam

  Achternaam
  Selectie van dealer of eindklant
  Geboortedatum (vrijwillig)
  Bij inschrijving worden ook de volgende gegevens verzameld:
  IP-adres van de computer die toegang heeft
  Datum en tijd van registratie

  Tijdens het registratieproces wordt uw toestemming voor de gegevensverwerking gevraagd en wordt verwezen naar deze privacyverklaring
  gemaakt.

  2) Mailchimp

  De nieuwsbrief wordt verzonden via de provider "MailChimp" (provider: Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000,
  Atlanta, GA 30308, VS). Daarbij verzenden we de volgende gegevens, die ook door deze provider worden opgeslagen op een server in de Verenigde Staten
  USA, aan de provider als onze contractuele partner voor het versturen van nieuwsbrieven:

  E-mail adres
  Voornaam
  Achternaam

  De gegevens worden ook geëvalueerd door de provider om zijn eigen diensten te verbeteren, bijvoorbeeld door technische optimalisatie van de verzending
  onder de presentatie van nieuwsbrieven. De provider gebruikt de verzonden gegevens echter in geen geval om deze door te geven aan
  derden of om de persoon achter de persoonsgegevens zelf aan te spreken.

  Wij hebben met de aanbieder een zogenaamd contract voor de verwerking van bestelgegevens gesloten, op grond waarvan de aanbieder verplicht is om
  om de gegevens van onze gebruikers te beschermen en te zorgen voor een passend beschermingsniveau en om deze namens ons te verwerken, in
  in het bijzonder om de gegevens niet door te geven aan derden.

  3) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is de toestemming van de gebruiker, zie
  VII van dit privacybeleid.

  4) Doel van gegevensverwerking

  Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens als onderdeel van de
  Het inschrijvingsproces zorgt ervoor dat misbruik van de services of van het gebruikte e-mailadres wordt voorkomen.

  5) Opslagduur

  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
  Daarom wordt het e-mailadres van de gebruiker opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

  6) Bezwaar en verwijderingsoptie

  Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de gebruiker worden opgezegd. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden.
  Hiermee kan ook de toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens die tijdens het inschrijvingsproces zijn verzameld, worden ingetrokken.

  1) Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

  Door persoonlijke gegevens in te voeren, bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren op onze website. De gegevens worden ingevoerd in een invoerscherm,
  aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

  De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

  Serienummer, aankoopdatum, dealerinformatie (locatie, naam van de dealer), voornaam, achternaam, postcode, plaats, straat,
  huisnummer, land, geboortedatum (optioneel), e-mailadres. optionele inschrijving voor nieuwsbrief of deelname aan markt
  onderzoek (onderzoek en verzameling van individuele meningen over onze producten en diensten, de presentatie en distributie ervan).

  In de online shop worden de volgende gegevens verzameld voor registratie

  Email adres
  Wachtwoord
  Particuliere klant/bedrijf
  Title
  Voornaam
  Achternaam
  Telefoonnummer
  straat en huisnummer
  Postcode stad
  Country
  Leveringsadres: titel, bedrijfsnaam, indien van toepassing; afdeling, voornaam, achternaam, straat/huisnummer; postcode stad;
  land

  Bij de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

  Het IP-adres van de gebruiker
  Datum en tijdstip van registratie
  Voor productregistratie: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, geslacht, serienummers van gekochte producten, verkoper
  naam, aankoopdatum

  De toestemming van de gebruiker voor het verwerken van deze gegevens wordt verkregen tijdens het registratieproces.

  2) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

  Als de toestemming van de gebruiker is verkregen, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid. 1 (a) AVG. Als registratie is
  voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen is er een aanvullende wettelijke regeling
  grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, par. 1 (b) AVG.

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Gebruikersregistratie is zinvol voor de garantieafhandeling van onze fabrieksgarantie en voor het productbeheer van
  de door ons vervaardigde producten en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en verwerking van overeenkomsten in het kader van online
  winkel. Het is onderworpen aan de toestemming van de gebruiker. Indien en voor zover er sprake is van een registratiemogelijkheid voor het aanmaken van een gebruikersaccount
  wordt aangeboden op onze website, is het via dit gebruikersaccount ook mogelijk om producten te registreren om zo de garantie te verlengen
  voorwaarden voor bepaalde producten waarvan wij fabrikant zijn (fabrieksgarantie). De opgegeven gegevens worden gebruikt door
  ons als onderdeel van een kooptransactiecontract met betrekking tot de uitvoering en verwerking van uw bestelling. Ze worden gebruikt om te creëren
  het gebruikersaccount, waarmee u contractgerelateerde informatie kunt opvragen. In dit opzicht is er ook sprake van gebruik
  relatie van waaruit u op ieder moment via onze website toegang heeft tot uw klantgegevens door in te loggen met uw blog in gegevens, zoals
  zolang deze in het kader van de gebruikersrelatie worden verwerkt (opgeslagen).

  4) Opslagduur

  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit
  is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een garantiecontract (fabrieksgarantie) als de gegevens
  voor de uitvoering van een contract, b.v. een koopcontract en de gebruiksrelatie (toegang tot uw klantaccounts) zijn nee
  langer nodig.

  Zelfs na het afsluiten van het contract kan het voor het opslaan van de persoonlijke gegevens van de contractpartner nog steeds nodig zijn
  contractuele of wettelijke verplichtingen nakomen.

  5) contractuele of wettelijke verplichtingen nakomen.

  Als gebruiker heeft u op elk moment de mogelijkheid om de registratie te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens op elk gewenst moment laten wijzigen
  tijd.

  Gebruik het contactformulier op onze website om ons een e-mail te sturen met het e-mailadres dat is gebruikt voor de registratie. Wij zullen
  verifieer vervolgens uw verzoek door contact met u op te nemen, waarna wij uw verzoek zullen verwijderen of aanpassen als het positief is geverifieerd.

  Als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract, is het vroegtijdig verwijderen van gegevens alleen mogelijk voor zover dit contractueel of wettelijk verplicht is
  verplichtingen staan verwijdering niet in de weg.

  1) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Op onze website zijn contactformulieren beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor elektronisch contact. Als de gebruiker gebruik maakt van deze formulieren, wordt de
  gegevens die in het invoermasker worden ingevoerd, worden naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn (afhankelijk van het soort contactgebruikte vorm):
  gebruikte vorm):

  Algemeen contactformulier:

  Algemeen contactformulier: naam, e-mailadres, verzoek, vragen over gekochte producten, ondersteuning,

  Vragen over reserveonderdelen en garantie: naam, e-mailadres, adres, product, serienummer, aanvraag, aankoopdatum

  Verkoop- en reclamemateriaal: verzoek, e-mailadres, bedrijf, adres

  De webshop biedt ook een algemeen contactformulier:

  Title
  VoornaamAchternaam
  Achternaam
  E-mailadres
  Telefoonnummer
  Onderwerp
  Opmerking: Uw gegevens in het vrije tekst-opmerkingsveld, vul ze daar in en geef ze aan ons door.

  Contactformulier "technische vragen"

  Title
  VoornaamAchternaam
  Achternaam
  E-mailadres
  Telefoonnummer
  Onderwerp
  Opmerking: Uw gegevens in het vrije tekst-opmerkingsveld, vul ze daar in en geef ze aan ons door.
  Overige persoonsgegevens:
  Het IP-adres van de gebruiker
  Datum en tijdstip van registratie
  U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker verzonden
  samen met de e-mail wordt opgeslagen.

  Deze gegevens worden in dit kader niet aan derden verstrekt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

  2) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

  Als de toestemming van de gebruiker is verkregen, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid. 1 (a) AVG. De wettelijke basis
  voor de verwerking van de gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden verzonden, is Art. 6 lid. 1 (f) AVG. Als u ons een e-mail stuurt met
  de intentie om een contract met ons aan te gaan, creëert dit een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking ervan volgens Art. 1 (b) AVG.

  3) Doel van de gegevensverwerking

  De verwerking van persoonsgegevens uit het invoermasker wordt door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het contactverzoek. In het geval dat een
  contactverzoek per e-mail wordt verzonden, vormt tevens het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

  De verwerking van overige persoonsgegevens tijdens het verzendproces vindt plaats met als doel misbruik van het contact te voorkomen
  vorm en waarborgt de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen.

  4) Opslagduur

  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor
  persoonsgegevens die zijn overgenomen uit het contactformulier en gegevens die per e-mail zijn verzonden, dit is het geval wanneer de
  het betreffende gesprek met de gebruiker is voltooid. Het gesprek is beëindigd als dit blijkt uit de
  omstandigheden dat de onderhavige kwestie definitief is opgelost.

  Persoonsgegevens die tijdens het verzendproces bovendien zijn verzameld, worden uiterlijk na een periode van verwijderd
  zeven dagen.

  5) Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Een gebruiker die dat heeft
  die per e-mail contact met ons heeft opgenomen, kan te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonsgegevens. Het zal niet mogelijk zijn om door te gaan
  het gesprek in dit geval. Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact opnemen worden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd als en
  voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen, b.v. onder het Duitse handelswetboek of het belastingwetboek, of enig ander wetboek
  rechtvaardiging op grond van de regelgeving inzake gegevensbescherming, die opslag vereist na afweging van alle belangen.

  1) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  (1) Via onze onlineshop registreren wij uw persoonlijke gegevens in het kader van het bestelproces, dat op onze website gedetailleerd wordt beschreven, voor zover u ons deze door invoer in de overeenkomstige formuliervelden ter beschikking stelt, voor zover de redenering, uitvoering of verwerking van een contractuele relatie over de aankoop van individuele goederen die door ons in de onlineshop worden aangeboden, is vereist.

  Hiervoor moet u met behulp van een formulier voor het invoeren van uw persoonlijke gegevens een klantaccount aanmaken, waarbij uw persoonlijke gegevens na uw indiening door ons worden opgeslagen (zie "Registratie" hierboven). Hier kunt u ook aangeven of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen (zie "Nieuwsbrief" hierboven).

  (2)Bij het afsluiten van de koopovereenkomst via onze onlineshop kiest u tevens de gewenste betaalmethode die wij aanbieden voor de aankoop van het product. Als u de betalingsdienst PayPal of PayPal Plus gebruikt, worden de volgende gegevens via een interface rechtstreeks naar de dienstverlener van deze betalingsdienst verzonden

  (PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg E-mail: [email protected])

  door ons. Voor het gebruik van de betaaldienst is het nodig dat u vooraf een overeenkomst over het gebruik heeft gesloten met deze dienstverlener. De respectieve dienstverlener is verantwoordelijk voor het gebruik van deze dienst en de daarmee samenhangende omgang met uw gegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, met uitzondering van de huidige overdracht van uw gegevens door ons. Het privacybeleid van de aanbieder kunt u vinden op de betreffende website van de dienstverlener.

  Met toestemming van de betalingsdienst PayPal of PayPal plus dragen wij volgens afspraak na voltooiing van het koopcontract uw gegevens over aan de dienstverlener die deze betalingsdienst onderhoudt

 • Voornaam en achternaam,
 • Aankoopprijs van de producten
 • en de korte beschrijving van het/de gekochte product(en), waarbij ze automatisch worden doorgestuurd naar de website via welke de betaaldienst wordt aangeboden. Vervolgens kunt u doorgaan met betalen zoals afgesproken met de betaaldienstverlener.

  Nadat de betaling via deze betalingsdienstaanbieder is verwerkt, ontvangen wij onmiddellijk een elektronisch bericht over de uitvoering van de betaling volgens de door ons doorgegeven betalingsgegevens. Van de aanbieder van deze betaaldienst ontvangen wij verder geen gegevens.

  (3)Als u kiest voor de betaalmethoden Later betalen (factuur), aankoop op afbetaling, creditcard, automatische incasso, wordt de betalingsdienst afgehandeld via de betalingsdienstaanbieder "Klarna". In dit geval worden de betalingsverwerkingsgegevens overgedragen aan dit externe bedrijf, de

  Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden)

  en verwerkt door dit bedrijf. Op basis van contractuele overeenkomsten met de aanbieders van de betreffende betalingsdiensten (bijvoorbeeld creditcard of automatische incasso) voert dit bedrijf namens ons de betalingsverwerking van uw koopcontract uit.

  Hiervoor slaat de aanbieder uw voor- en achternaam, uw woonland, uw adresgegevens, uw e-mailadres, eventueel een IP-adres en eventueel een opgegeven telefoonnummer op, eventueel het door u gebruikte kaarttype , uw bankgegevens, de aankoopprijs van uw bestelling, het beoogde gebruik van uw bestelling en indien van toepassing een door u opgeslagen notitie voor verwerking, die u tijdens de aankoop aan ons heeft doorgegeven. Wij hebben toegang tot deze gegevens via ons klantaccount, dat wij bij de aanbieder onderhouden. In geval van beëindiging van de contractuele relatie met de aanbieder kunnen wij deze gegevens in een algemeen leesbaar formaat naar ons exporteren. De aanbieder vraagt namens ons de aankoopprijs die voortvloeit uit uw bestelling op bij zijn creditcardaanbieder en geeft deze elektronisch aan ons door.

  (4) Als u de betaalmethode "Sofortüberweisung" (ook "Nu betalen") kiest, ontvangt u een online overboekingsformulier van Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, onderdeel van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden), tijdens het bestelproces. Om de betaling uit te voeren, voert u de daar gevraagde gegevens in de velden in (uw online bankgegevens, contactgegevens, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel nummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking) en verzend deze in gecodeerde vorm naar Sofort GmbH met behulp van de overeenkomstige functie in het online overdrachtsformulier. Dit bedrijf stuurt de betaling vervolgens door naar de door u opgegeven bankinstelling, die hierbij de overdracht toevertrouwt.

  Uw online bankgegevens worden door geen van de betrokken partijen opgeslagen.

  Wij hebben met de aanbieder een contract voor de verwerking van ordergegevens (ADV-contract) gesloten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt het privacybeleid van de aanbieder raadplegen op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

  (5) Via onze online winkel verzamelen wij uw telefoonnummer om zendingen naar bepaalde landen af te handelen en door te geven aan het transportbedrijf dat de verzending uitvoert. Het transportbedrijf dat de verzending en het transport van de goederen uitvoert, kan de specifieke leverdatum, indien nodig, vertragingen in de levering aan u bekendmaken via uw telefoonnummer via digitale diensten (bijvoorbeeld sms) of per telefoongesprek.

  De overdracht vond plaats na de inbedrijfstelling aan het bedrijf

  # UPS: Het adres en de contactgegevens voor uw land vindt u op https://www.ups.com/de/de/global.page | Privacybeleid beschikbaar op https://www.ups.com/de/de/support/shipping-support/legal-terms-conditions/privacy-notice.page.

  #TNT (FedEX): FedEx Express Deutschland GmbH, Haberstr. 2, 53842 Troisdorf | Privacybeleid beschikbaar op https://www.fedex.com/de-de/privacy-policy.html

  2) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

  Als de toestemming van de gebruiker is verkregen, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid. 1 (a) AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens met betrekking tot de uitvoering van een koopovereenkomst is Art. 6 lid. 1 (b) AVG, alternatief art. 6 lid. 1 (f) AVG

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Het doel van de gegevensverwerking is de efficiënte uitvoering van een contractuele relatie met u, die wordt uitgevoerd via ons online platform. De verwerking van de betaling van uw bestelling gebeurt op deze manier snel, efficiënt en zeer veilig en leidt ertoe dat het koopcontract in uw belang snel en met een laag foutenpercentage wordt afgerond en dat de goederen snel bij u worden afgeleverd en snel. Hierin ligt ook het legitieme belang bij de gegevensverwerking.

  4) Opslagduur

  De gegevens die door ons worden verwerkt voor de uitvoering van een contract, worden verwijderd volgens wettelijke voorschriften, b.v. volgens de bewaartermijnen van het Duitse belastingwetboek (AO) of het Duitse handelswetboek (HGB). Bovendien vindt de verwijdering plaats wanneer opslag volgens het betreffende doel van het contract niet langer nodig is.

  5) Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

  Een recht op bezwaar en verwijdering volgens Art. 21 AVG is niet van toepassing op gegevens die via het verkoopproces in de onlineshop worden verwerkt, voor zover het gegevens betreft die voor de uitvoering van het koopcontract commercieel, fiscaal of anderszins boekhoudkundig nodig zijn.

  6) Als u de betaalmethode PostFinance kiest, willen wij u erop wijzen dat de publicatie- en reproductierechten van het merklogo berusten bij PostFinance AG. De afbeeldingsbron is: (c) PostFinance AG 2017, alle rechten voorbehouden.

  1) Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Op onze website gebruiken wij de analyse-trackingtool Google Analytics in versie 4 (hierna "GA"), op voorwaarde dat u daarvoor toestemming heeft gegeven. De tool wordt geleverd door het in de VS gevestigde bedrijf Google Inc en voor de huidige dienst die wordt gebruikt door Google Ireland Ltd, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Via GA hebben we de mogelijkheid om uw surfgedrag op meerdere apparaten en verschillende platforms (bijvoorbeeld websites en APP) te verzamelen, te volgen en te analyseren. Hiervoor hebben wij op onze website een code ingebed die GA uitvoert wanneer u onze website bezoekt en die uw surfgedrag op onze website registreert en opslaat.

  Zodra u onze website verlaat, worden de verzamelde gegevens als volgt naar de servers van Google verzonden:

  Uw gegevens worden pseudoniem verzameld doordat u bij uw bezoek aan onze website een gebruikersnummer wordt toegewezen, dat wordt opgeslagen in een cookie die via een andere ID aan ons bedrijf wordt toegewezen. Dit gebruikersnummer kan worden uitgelezen wanneer u onze website of andere websites opnieuw bezoekt en kan worden geregistreerd en als een pseudonieme, herhaalde gebeurtenis aan een persoon worden toegewezen. Als u andere Google-diensten gebruikt, b.v. Android mobiele besturingssystemen of een Google e-mailaccount, de gegevens kunnen door Google rechtstreeks aan u worden toegewezen en kunnen ook worden gekoppeld aan informatie van externe providers. Google slaat de gegevens op verschillende servers wereldwijd op.

  Google maakt statistische rapporten op basis van de verzonden gegevens en van aanvullende informatie of voorspellingen die zijn bepaald op basis van een machine learning-functie van GA, die op hun beurt naar ons worden verzonden. Details over de verwerking door Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&tid=331691504557 en https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/.

  Google maakt statistische rapporten op basis van de verzonden gegevens en van aanvullende informatie over de basis van een machine learning-functie van GA, die op hun beurt naar ons wordt verzonden. Details over de verwerking door Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&tid=331691504557 en https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/.

  2) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is uw toestemming, art. 6 lid. 1 verlicht. een GDPR. Een andere wettelijke basis is ons legitieme belang bij de gegevensverwerking, in het bijzonder het verzamelen van statistische marketinggegevens voor de optimalisatie en aanpassing van onze diensten, producten en reclamemaatregelen, evenals onze website, Art. 6 lid. 1 verlicht. f GDPR.

  3) Gegevensoverdracht naar derde landen buiten de EU.

  Google verwerkt uw gegevens ook in onder meer de Verenigde Staten van Amerika, waarvoor de Europese Commissie overeenkomstig Art. 45 III AVG, in een adequaatheidsbesluit van 10.7.2023 bepaald dat de verwerking van persoonsgegevens in de VS een beschermingsniveau biedt dat vergelijkbaar is met het beschermingsniveau op basis van de AVG in de Europese Unie (download adequaatheidsbesluit https:/ /ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/de/ip_23_3721/IP_23_3721_DE.pdf). Omdat de servers van Google wereldwijd worden gedistribueerd en een overdracht naar derde landen (bijvoorbeeld naar Singapore) niet volledig kan worden uitgesloten, hebben we ook de EU-standaardcontractbepalingen met de aanbieder gesloten.

  4) Opslagduur

  Uw gegevens worden door Google voor een periode van 14 maanden bewaard. Na deze periode worden ze verwijderd. Daarnaast worden er ook geen persoonlijke gegevens over u door ons opgeslagen. Samenvattende rapporten die geen persoonlijke referentie vormen en alleen algemene statistische informatie weergeven, worden door ons bewaard zolang dit nodig is voor een marketingevaluatie.

  5) Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

  U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen op te roepen (Cookie-instellingen wijzigen) en daar uw selectie te wijzigen. De rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de intrekking blijft onaangetast.

  U kunt het verzamelen van uw gegevens door GA ook voorkomen door een daartoe door Google ter beschikking gestelde tool te installeren en uit te voeren, die de GA-service onderdrukt. U kunt deze tool downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en vervolgens installeren.

  U kunt ook in uw respectievelijke browser instellen dat er geen cookies mogen worden geschreven op het apparaat waarop de webbrowser draait. De benodigde functies hiervoor zijn doorgaans in de browser te vinden in de privacy-instellingen. Afhankelijk van de gebruikte browser kan dit echter verschillen. Neem indien nodig contact op met de aanbieder van uw browser om te zien hoe u kunt voorkomen dat er cookies naar uw apparaat met de betreffende webbrowser worden geschreven.

  1) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Wij gebruiken op internet informatie over de dienst "Google Ads Remarketing". Google Ads Remarketing is een functie binnen
  Google Ad-diensten (Google Ads) waarmee we advertenties aan een gebruiker van onze startpagina ook op ander internet kunnen weergeven
  pagina's die door Google worden aangeboden (bijvoorbeeld YouTube of Google Search) wanneer u deze internetpagina's bezoekt. Voor dit doel analyseren wij de
  gebruik van onze website, b.v. soort producten dat wordt opgeroepen en paginagebieden (bijvoorbeeld productinformatie). Deze informatie wordt opgeslagen in
  cookies (zie hierboven V van het Privacybeleid) op uw lokale apparaat wanneer u toegang krijgt tot Google-services, waaronder Google internet
  pagina's in het Google Display Netwerk. Bevatten informatie waarmee uw internetbrowser op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.

  Bij het gebruik van Google-diensten (bijvoorbeeld Google Search, YouTube of het oproepen van pagina's in het Google Display Netwerk) kunnen persoonlijke gegevens voorkomen
  ook worden overgedragen naar een derde land, meestal naar het hoofdkantoor van de aanbieder in de VS.

  2) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor het gebruik van Google Ads Remarketing is uw toestemming, zie VII van dit Privacybeleid. Voor zover met de aanbieder zogenaamde modelcontractbepalingen zijn overeengekomen overeenkomstig art. 46 DSGVO vloeit hieruit ook de rechtsgrond voort als er overdrachten naar zogenaamde derde landen plaatsvinden.

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Zodat we marketinggegevens over onze advertenties kunnen evalueren wanneer we de advertenties en hun advertentie-inhoud aanpassen en optimaliseren.

  4) Duur van opslag

  De inhoud van de cookies en daarmee de cookies verliezen doorgaans hun geldigheid na 180 dagen. De inhoud kan dan niet meer door Google en ook door ons worden gebruikt.

  5) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

  Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze site verzonden. Daarom heb jij als gebruiker ook de volledige controle
  over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de verzending van
  koekjes. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als er cookies zijn
  gedeactiveerd voor onze website, is het mogelijk niet langer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken (punt V e) van deze
  verklaring inzake gegevensbescherming).

  U kunt ook een plug-in van Google installeren onder de link: https://www.google.com/settings/ads/plugin om
  volgen.

  1)Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  De website maakt gebruik van een zogenaamde conversietrackingfunctie van Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA
  98052-6399, VS. ("Microsoft Advertising") biedt. Voor dit doel hebben we een kleine code van Microsoft Advertising in onze
  website (trackingtool). Zo kunnen wij herkennen wanneer u via een Microsoft Advertising op onze website bent terechtgekomen. In deze
  Zo kunnen wij zien via welk trefwoord je een Microsoft-advertentie hebt opgeroepen, via welke advertentie je op onze website bent terechtgekomen,
  hoe lang u op onze website blijft en welke subpagina's van onze website u heeft opgeroepen. We leren ook hoeveel mensen er in totaal hebben
  onze website bezocht via de advertentie, de locatie van de toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatie
  gedrag, klikgedrag. Wij kunnen in dit verband geen persoonlijke referentie vaststellen. Wij ontvangen alleen samenvattingen
  informatie waaruit wij gebruikersgedrag kunnen afleiden zonder de gebruiker te kunnen identificeren.

  De informatie wordt ook opgeslagen bij Microsoft. Als u een Microsoft-account heeft, kan Microsoft de verzamelde gegevens hieraan koppelen
  account en zo ook een persoonlijke referentie naar u vastleggen, b.v. via uw IP-adres.

  Als u op een Microsoft-advertentie klikt met een doorverwijzing naar onze website, worden er verschillende cookies geplaatst, waarvan wij gebruik kunnen maken
  de informatie extraheren zoals hierboven vermeld (voor cookies, zie punt V hierboven).

  2) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is de toestemming van de gebruiker, art. 6 (1) verlicht. een DSGVO. Wij hebben zogenaamde
  standaardcontractbepalingen (Art. 46 II,III DSG VO) met Microsoft om ervoor te zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming
  bijgehouden wanneer gegevens worden overgedragen naar een onveilig derde land (zie ook https://learn.microsoft.com/en-us/complianc
  /regulatory/offering-eu-model-clauses ).

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Het doel van de gegevensverwerking is het verbeteren van het ontwerp van advertenties, die wij kunnen opzetten en verbeteren in overeenstemming met de
  belangen van gebruikers. Tegelijkertijd dient het ook om de effectiviteit van een dergelijke advertentie te controleren.

  4) Duur van opslag

  De gegevens die we verzamelen via conversietracering worden 18 maanden door ons bewaard en daarna automatisch verwijderd.

  Ook hebben wij geen invloed op de opslagduur bij aanbieder Microsoft. Als u zoekopdrachten indient via de Bing
  zoekmachine, Microsoft bewaart de gegevens zes maanden. Cookie-ID's worden na 18 maanden onherkenbaar gemaakt.

  5) Bezwaar- en eliminatiemogelijkheid

  U kunt het bijhouden van conversies van Microsoft Advertising op elk gewenst moment uitschakelen door op de link te klikken https://account.microsoft.co
  /privacy/ad-settings/signedout?lang=de-DE. Ook kunt u via uw webbrowser alle cookies beheren en daarmee ook deactiveren of
  verwijder ze (zie V lit c hierboven).

  1) Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  We gebruiken de "Ad Exchange Buyer" software (Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) op onze website om
  het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. Het gebruik van deze software stelt ons in staat om effectief reclamemateriaal te ontwerpen en
  advertenties op internetpagina's op basis van uw interesses en uw gebruikersgedrag. Privacybeleid van Google Inc policy.google
  .com/privacy

  Wij hebben met de aanbieder een zogenaamd contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten, op grond waarvan de aanbieder daartoe verplicht is
  om de gegevens van onze gebruikers te beschermen en een passend beschermingsniveau te verzekeren en deze namens ons te verwerken, in
  bijzonder ook om de gegevens niet door te geven aan derden.

  De software plaatst een of meer cookies op het eindapparaat van de gebruiker (zie hierboven voor cookies), die bepalen welke advertenties worden getoond
  referentie die de gebruiker heeft bij het oproepen van internetpagina's en op welke advertenties een gebruiker reageert.

  Als individuele pagina's van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens geregistreerd en opgeslagen in een niet-persoonlijke of niet-refereerbare
  manier:

  Informatie over de internetbrowser die u gebruikt
  Trefwoord van productzoekopdrachten
  (Eerder) bezochte websites
  De in dergelijke cookies opgeslagen informatie over gebruikersgedrag wordt automatisch overgedragen naar een server van de softwareaanbieder (Googl
  e), die zich doorgaans in de VS bevindt, dat wil zeggen in een zogenaamd derde land buiten de EU en de EER. Een persoonlijke referentie is
  niet vastgesteld. In geen geval worden uw gegevens samengevoegd om individuele profielen te kunnen vastleggen en analyseren
  en gebruikersgedrag op deze manier.

  2) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De wettelijke basis voor het gebruik van de dienst van Google Ad Exchange Buyer is uw toestemming, zie VII van dit privacybeleid.

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Door de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers kunnen wij het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren
  zijn wij in staat om onze reclamemedia en advertenties doelgericht vorm te geven en te meten en statistisch te analyseren
  het succes van advertenties evalueren. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Voor deze
  doeleinden ligt ons legitieme belang ook in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid. 1 (f) AVG. Door
  Door het IP-adres te anonimiseren, wordt er voldoende rekening gehouden met het belang van gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

  4) Opslagduur

  De gegevens die wij verwerken bij het gebruik van onze website via de "Google Analytics" service wordt na 14 maanden automatisch verwijderd.
  Gegevens die de limieten voor de opslagduur overschrijden, worden één keer per maand automatisch verwijderd. In alle overige opzichten worden gegevens uitsluitend opgeslagen op
  voor zover en zolang dit noodzakelijk is in het kader van het gebruik van de dienst.

  5) Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

  Als gebruiker hebt u volledige controle over het gebruik van cookies door Google als onderdeel van de "Ad Exchange Buyer" service. Door
  Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Cookies die al zijn geweest
  opgeslagen kan op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, is dit mogelijk niet het geval
  langer mogelijk zijn om alle functies van de website volledig te gebruiken. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies van de
  "googleadservices.com" domein zodat cookies van andere aanbieders door u toegestaan blijven.

  Door de beveiligingsinstellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen op de apparaten die deze gebruikt.
  Dit kan echter leiden tot beperkingen in het gebruik van internetpagina's.

  1) Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Deze website maakt voor bepaalde campagnes af en toe gebruik van Google DoubleClick-cookies (floodlights). Doubleclick is een dienst van
  Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hierbij worden cookies, en geen tekstbestanden, in uw
  browsercache (d.w.z. in de cache van uw internetbrowser) wanneer een reclamebanner wordt weergegeven die naar onze website linkt
  internet als onderdeel van onze campagne. Als u via deze reclamebanner op onze website komt, kunnen wij dit via de cookie registreren
  , maar kan deze niet aan een individuele persoon toewijzen. Deze cookies zijn technisch zo ontworpen dat ze dat ook zijn
  gepseudonimiseerd en de inhoud ervan is niet geschikt om een persoonlijke band met u op te bouwen. Een pseudonieme identificatie
  nummer (ID) wordt aan uw browser toegewezen. DoubleClick-cookies bevatten dus geen persoonsgegevens. Ze zijn alleen
  worden verzameld wanneer we het gebruik van deze website evalueren als onderdeel van onze campagne. De verzamelde gegevens worden alleen door ons geëvalueerd
  statistische doeleinden en in geanonimiseerde vorm.

  De gegevens worden opgeslagen bij de aanbieder van de trackingtool, met wie wij een zogenaamd contract over bestelgegevens hebben gesloten
  verwerking, volgens welke de aanbieder verplicht is de gegevens van onze gebruikers te beschermen en een passend niveau van gegevens te verzekeren
  bescherming en om de gegevens namens ons te verwerken, in het bijzonder om de gegevens niet door te geven aan derden.

  2) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De wettelijke basis voor het gebruik van de DoubleClick-cookiedienst is Art 6, lid 1, onder a) DSGVO, als er toestemming is gegeven,
  anders Art 6 Paragraaf 1 lit f) DSGVO (legitiem belang)

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Door de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers kunnen wij het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren
  zijn wij in staat ons advertentiemateriaal en advertenties doelgericht vorm te geven en te meten en statistisch te analyseren
  het succes van advertenties evalueren.

  Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. In deze doeleinden ligt ook ons legitiem belang
  bij de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO. Het anonimiseren van de cookie-inhoud duurt voldoende
  rekening houden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van persoonsgegevens.

  4) Duur van opslag

  De gegevens die wij verwerken bij het gebruik van onze website via de "Google Analytics" service worden daarna automatisch als cookies verwijderd
  540 dagen (cookielooptijd). De door ons (algemene Kampaganenkennzahlen) opgeslagen gegevens worden één maand na verzameling verwijderd.
  Voor het overige worden gegevens slechts bewaard voor zover en zo lang als nodig is in het kader van het gebruik van de dienst. Met de
  aanbieder van de trackingtool als de gegevens maximaal 180 dagen worden bewaard.

  5) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

  U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (https
  ://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB) uonder de DoubleClick-opt-out-extensie. U kunt dit ook uitschakelen
  de Doubleclick-cookies op de Digital Advertising-site door op de volgende link te klikken (http://optout.aboutads.info/?c=2&lang
  =EN).

  1) Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij gebruiken de "Google Tag Manager" dienst op onze website (provider: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
  94043, USA).De Tag Manager is een dienst waarmee we via een interface zogenaamde websitetags (bijvoorbeeld trackingcode) kunnen beheren.
  De tool biedt het beheer van andere "tags" (bijvoorbeeld Google Analytics), die op zijn beurt gegevens kan verzamelen. De Google-tag
  Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Indien uitgeschakeld op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags
  geïmplementeerd met Google Tag Manager.

  2) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De wettelijke basis voor het gebruik van Google Tag Manager is, met uw toestemming, zie VII van dit Privacybeleid.

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Het gebruik van de "Google Tag Manager" service verbetert de programmering en het beheer van onze website met betrekking tot zogenaamde
  tekst (bijvoorbeeld trackingcode, Google Analytics) en de functionaliteit van de website.

  4) Opslagduur

  Er worden geen persoonsgegevens verzameld via de dienst, maar eventueel via de beheerde dag (bij ons Google Analytics, zie Webanalyse door
  Google Analytics hierboven).

  5) Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

  U kunt de Dienst uitsluiten door de JavaScript-functie uit te schakelen binnen de software die u op het eindapparaat gebruikt
  waarmee u onze website bezoekt. Indien uitgeschakeld op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags
  geïmplementeerd met Google Tag Manager.

  1) Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Voor marketingdoeleinden verzamelen wij persoonlijke gegevens via de analysesoftware ‘Facebook Pixel’, die wordt aangeboden door Facebook Inc.
  1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand
  Canal Harbour, Dublin , Ierland (hierna ook "Aanbieder" genoemd), als u onze website oproept via een advertentie
  of andere reclamemaatregel door deze door te sturen naar Facebook. Wij registreren en analyseren het verband tussen de advertentie en
  de oproep en het gebruik van onze website. Voor dit doel plaatsen en schrijven wij een cookie (first-party cookie) wanneer u op een van onze klikt
  advertenties op Facebook en worden doorgestuurd naar de daar door ons opgeslagen website. Tegelijkertijd wordt er contact gelegd met a
  server van Facebook, deze gegevens worden naar Facebook verzonden en voor analysedoeleinden aan ons ter beschikking gesteld. In het bijzonder
  worden het IP-adres, informatie over de webbrowser en over bezoeken aan onze website, een pixel-ID en knopklikgegevens geregistreerd.
  Facebook wijst de informatie ook toe aan uw Facebook-gebruikersaccount en indien nodig koppelt de aanbieder deze informatie aan
  overige gegevens, waaronder gegevens over uw bezoek aan andere websites. Wij krijgen hierover echter geen informatie. Wij
  ontvangen uitsluitend statistische gegevens van Facebook, die betrekking hebben op de oproep van onze website via onze advertenties op Facebook.

  Wij gebruiken Facebook-pixels alleen in de standaardversie, niet in de zogenaamde modus via uitgebreide gegevenssynchronisatie.

  2) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De wettelijke basis voor het gebruik van de dienst facebook pixel is, met uw toestemming, Art 6 para. 1 verlicht. een DSGVO, i.Ü. Kunst. 6
  lid 1 verlicht. F . DSGVO.

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Door gebruik te maken van de "Facebook Pixel" service wordt op passende wijze reclame-informatie over onze producten getoond
  websites, en daarmee onze marketing en uw interesse in informatie over onze producten dienen. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang.

  4) Duur van opslag
  De gegevens worden door ons uitsluitend statistisch en zonder toewijzing aan een specifieke persoon opgeslagen. Na een jaar gaan we kijken of dat zo is
  verdere opslag voor marketingdoeleinden is noodzakelijk en verwijder deze indien dit niet het geval is.

  5) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

  U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van Facebook-pixels door op de volgende LINK te klikken, waardoor het schrijven van de Facebook-pixel wordt uitgeschakeld (opt-out).cookie en de tracking via Facebook-pixels. U kunt ook in uw Facebook-account instellingen maken om de gegevens te beperken of te specificeren
  cookie en de tracking via Facebook-pixels. U kunt ook in uw Facebook-account instellingen maken om de gegevens te beperken of te specificeren
  verwerken www.facebook.com/help/568137493302217.

  1) Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Voor marketingdoeleinden kunnen wij aanvullende persoonlijke gegevens verzamelen via een zogenaamd "affiliate programma" (affiliatiemarketing
  campagne) via ad pepper media GmbH, Webgains Deutschland, Frankenstraße 150C, 90461 Neurenberg www.webgains.com/public/de/
  (provider) (u kunt het privacybeleid van de provider raadplegen op www.webgains.com/public/de/datenschutzerklaerung/) wanneer u toegang krijgt tot
  onze website. De aanbieder stelt ons via wier internet een netwerk van reclamepartners (zogenaamde verwijzers) ter beschikking
  pagina's waarop onze producten worden geadverteerd. Als u op een dergelijke advertentie klikt, wordt u via de website naar onze website geleid
  internetserver van de provider. Via wordt een cookie, een klein tekstbestand en/of een hexadecimale code voor het toekennen van een apparaat-ID gegenereerd
  de internetserver van de provider en opgeslagen op uw apparaat. Als u vanaf een dergelijke internetpagina op onze website terechtkomt door op te klikken
  binnen deze advertentie via de internetserver van de aanbieder, en als u daadwerkelijk een product aanschaft op basis van de
  advertentie en de doorverwijzing naar onze website, de overdracht van bepaalde informatie (inclusief de nettowaarde van de goederen voor
  de bestelling) wordt via een klein grafisch bestand, een pixel, naar de aanbieder gestuurd met het doel de reclamemaatregel te factureren
  met de reclamepartner, die de bestelling vergelijkt met de cookie en/of de apparaat-ID en deze aan de reclame toewijst
  partner en maakt zo de facturering met de reclamepartner mogelijk. In dit geval kunnen we deze "trackingpixel" procedure om
  bijhouden via welke website van een dergelijke reclamepartner u toegang heeft gekregen tot onze website. Op deze manier kunnen wij volgen welke
  website, app of andere technologieaanbieder van derden heeft potentiële klanten naar onze websites en apps verwezen en hen een bedrag betaald
  commissie in ruil voor deze verwijzingen. Wij ontvangen Persoonsgegevens van de aanbieder en verwijzer in de volgende categorieën:
  Cookiegegevens, productinformatie inclusief productwaarde, valuta, factuurgegevens, gegevens gerelateerd aan de website, app of
  technologie van waaruit een potentiële klant naar ons is verwezen en technische informatie over het apparaat dat u gebruikt.

  Deze aldus verzonden gegevens worden eveneens opgeslagen bij de aanbieder waarmee wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst hebben gesloten
  in overeenstemming met art. 28 DSGVO.

  In sommige gevallen kan de aanbieder een beperkt profiel bijhouden dat op u betrekking heeft. Dit zal echter uw identiteit niet onthullen,
  onlinegedrag of andere persoonlijke kenmerken. Het enige doel van dit profiel is om bij te houden of er een verwijzing is gestart
  op het ene apparaat en voltooid op een ander apparaat.

  In sommige gevallen kunnen Webgains en de verwijzer van de potentiële klant uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken om Webgains en de verwijzer van de mogelijke klant uw persoonsgegevens te ontvangen en te verwerken om dit te kunnen doen
  voer samen met ons de affiliate marketingcampagne uit.

  2) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

  De wettelijke basis voor het gebruik van affiliate marketing, als u uw toestemming hebt gegeven, is artikel 6, lid 1, lit. een DSGVO, i.Ü. Kunst. 6
  para 1 lit. f . DSGVO

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Door het gebruik van de "Affiliate Marketing" service, wordt promotionele informatie over onze producten specifiek weergegeven op
  geschikte internetpagina's en dient zo onze marketing en uw informatieve interesse in onze producten. Dit is ook onze
  legitiem belang.

  4) Duur van opslag

  De opgeslagen cookies en/of apparaat-ID's worden door ons opgeslagen, voor zover noodzakelijk voor factureringsdoeleinden, in overeenstemming met de
  bepalingen van het belasting- en handelsrecht. Anders worden ze 30 dagen na facturering verwijderd. Bij de aanbieder worden de gegevens van tracking
  Cookies worden na creatie maximaal 2 weken bewaard, indien en voor zover een langere opslag niet vereist is onder de
  bepalingen van het belasting- en handelsrecht.

  5) mogelijkheid van bezwaar en eliminatie

  U kunt de service uitsluiten door de weergavefunctie van afbeeldingen en de uitvoering van Java-script aan uw kant uit te schakelen
  apparaat waarmee u onze website bezoekt binnen de software die u daarvoor gebruikt. Je hebt ook de mogelijkheid om te deactiveren
  de functie waarmee derden cookies op uw eindapparaat kunnen opslaan en schrijven in de instellingen van internet
  browser die u gebruikt. Details vindt u in de helpfunctie of bij de ondersteuning van de aanbieder van uw betreffende internet
  browser.

  Op deze website zijn Trusted Shops-widgets geïntegreerd om Trusted Shops-diensten weer te geven (bijv. keurmerk, verzamelde
  beoordelingen) en om Trusted Shops-producten aan te bieden aan kopers nadat deze een bestelling hebben geplaatst.

  Dit dient om onze legitieme belangen bij optimale marketing te beschermen door veilig winkelen mogelijk te maken, wat in de context de overhand heeft
  van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f DSGVO. De Trustbadge en de geadverteerde diensten
  daarbij zit een aanbieding van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland, met wie wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn
  voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 26 DSGVO. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hieronder
  over de essentiële contractuele inhoud volgens Art. 26 (2) DSGVO.

  De trustbadge wordt verstrekt als onderdeel van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van een Amerikaanse CDN-provider (content delivery network). Een passend
  Het niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardgegevensbeschermingsclausules en andere contractuele maatregelen. Verdere informatie over
  de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u in hun privacybeleid.

  Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres bevat
  adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en
  documenteert de oproep. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet kunnen worden toegewezen
  jouw persoon. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutanalyse.

  Na voltooiing van de bestelling wordt uw e-mailadres, dat is gehasht door een cryptologische eenrichtingsfunctie, doorgegeven aan Trusted Shops
  GmbH. De wettelijke basis is art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f DSGVO. Hiermee wordt gecontroleerd of u al bent aangemeld voor diensten
  met Trusted Shops GmbH en is daarom noodzakelijk voor de vervulling van onze en Trusted Shops' doorslaggevende legitieme voorwaarden
  belangen bij het bieden van kopersbescherming gekoppeld aan de specifieke bestelling in elk geval en de transactie-evaluatie
  diensten overeenkomstig art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f DSGVO. Indien dit het geval is, zal verdere verwerking plaatsvinden
  in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u zich nog niet voor de diensten heeft aangemeld, kunt u dat doen
  krijgt daartoe voor het eerst de kans. Verdere verwerking na registratie is mede afhankelijk van de
  contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted verwijderd
  Shops GmbH en een persoonlijke referentie zijn dan niet meer mogelijk.

  Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De wettelijke basis is art. 6 lid. 1 verlicht. F
  DSGVO met als doel een probleemloze werking te garanderen. De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een
  In het geval van de VS wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en verdere contractuele bepalingen
  maatregelen en in het geval van Israël door een adequaatheidsbesluit.

  In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die tussen ons en Trusted Shops GmbH bestaat, kunt u bij voorkeur contact opnemen met Trusted
  Shops GmbH met vragen over gegevensbescherming en om uw rechten te doen gelden via de contactmogelijkheden in de gegevensbescherming
  informatie hierboven gelinkt. Desondanks kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke van uw keuze. Jouw
  Het verzoek wordt dan, indien nodig, voor reactie doorgestuurd naar de andere verantwoordelijke partij.

  1) Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Om de procedures voor het invoeren van uw adresgegevens in onze formulieren op de homepage (bijvoorbeeld contactformulier en bestelling) te vereenvoudigen
  formulier voor het bestellen van producten in de onlineshop), gebruiken wij aanvullende software die bij het invoeren van een deel van uw adresgegevens in een
  contactformulier vergelijkt deze met adresdatabases van het bedrijf Google LLC (Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain
  View, CA 94043, VS)) die deze opslaat en onderhoudt voor de Google Maps-service. Voor zover een dergelijke vergelijking tot resultaat leidt
  die kan worden geconcludeerd op het door u ingevoerde adres, de bijbehorende adresgegevens worden automatisch uit de database gehaald
  ingevuld in het contactformulier. Voor dit doeleinde worden uw adresgegevens geheel of gedeeltelijk aan Google Inc. doorgegeven
  de uitvoering van deze diensten. Uw gegevens worden niet opgeslagen door Google Inc. als onderdeel van deze dienst. De software ook
  controleert abstract of de gegevensinvoer compleet is en geeft een foutmelding in de gebruikte internetbrowser als de gegevensinvoer plaatsvindt
  is onvolledig.

  2) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-intool is uw toestemming, zie VII van dit privacybeleid. (gegevensopvraag van Google Maps).

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Het gebruik van de autoaanvulservice vereenvoudigt de invoer van adresgegevens aanzienlijk, waardoor de gegevensoverdracht wordt versneld
  het uitvoeren van bestellingen, mede in het belang van de klant, en het vermijden van onjuiste invoer. Hierin ligt ook onze legitieme
  interesse.

  4) Opslagduur

  Opslag van de gegevens bij derden vindt niet plaats. De duur van de opslag van dergelijke gegevens bij ons is gebaseerd op de
  Opslag van de gegevens bij derden vindt niet plaats. De duur van de opslag van dergelijke gegevens bij ons is gebaseerd op de

  5) Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

  Er is geen object- of verwijderoptie voor de uitvoering van de tool voor automatisch aanvullen en valideren.

  1) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Via de software van de provider Endereco (fabrikant: Endereco UG (Haftungsbeschränkt) - Gesellschaft für Master Data Quality Management Balthasar-Neumann-Str. 4b, 97236 Randersacker, Duitsland), worden de adresgegevens in het afrekengedeelte voor het plaatsen van een bestelling tijdens het invoerproces online in realtime gecontroleerd op mogelijke onjuiste invoer of onvolledige gegevens, waarbij de software suggesties voor wijzigingen doet die u in het invoerveld kunt overnemen. Naast adresgegevens (waaronder het e-mailadres) kunnen ook bankgegevens en het telefoonnummer dat u invoert, worden gecontroleerd en gewijzigd volgens de suggesties die de software u geeft tijdens het invoerproces. Daarbij wordt het aanvraagproces bij de fabrikant opgeslagen. De gegevens worden afzonderlijk verwerkt en niet samengevoegd met andere gegevens. Naamgegevens of andere gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden, worden niet doorgegeven. De door de software geïnitieerde validatie van dergelijke gegevens vindt uitsluitend plaats op servers die binnen het toepassingsgebied van de AVG vallen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door uw toestemming of de andere vereisten van de AVG.

  2) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 (1) verlicht. een DSGVO als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens met betrekking tot de uitvoering van een koopovereenkomst is Art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO, anders art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO. De fabrikant is voor ons verwerker (opdrachtnemer) bij de uitvoering van de aanvraag; Wij hebben met de aanbieder een verwerkingsovereenkomst gesloten.

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Het doel van de gegevensverwerking is de efficiënte afhandeling van een contractuele relatie met u, die via ons onlineplatform tot stand komt. De software valideert uw adresinvoer en corrigeert eventuele onjuiste invoer, zodat het door u opgegeven besteladres plausibel is en het risico op onjuiste verzending tot een minimum wordt beperkt. Tegelijkertijd wordt de adresinvoer door u gemakkelijker gemaakt, omdat er ondersteuning wordt geboden tijdens het invoerproces. In totaal dient de software om het bestelproces en daarmee de vlotte verwerking van het door u via de onlineshop geïnitieerde koopcontract te vereenvoudigen.

  4) Duur van opslag

  De gegevens die door ons worden verwerkt met het oog op de verwerking van een contract, worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, b.v. in overeenstemming met de bewaartermijnen van het Duitse belastingwetboek (AO) of het Duitse handelswetboek (HGB). Bovendien vindt de verwijdering plaats wanneer de opslag niet langer nodig is volgens het betreffende doel van het contract. De aan de fabrikant doorgegeven zoekopdracht wordt na uitvoering van de validatie, anders uiterlijk na 30 dagen, door de fabrikant verwijderd.

  5) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

  U kunt de gegevensverwerking alleen voorkomen door vóór het plaatsen van een bestelling geen adresgegevens in het adresveld van het afrekengedeelte in te voeren. Stuur ons in dit geval een e-mail met uw bestelaanvraag. Er bestaat geen recht op bezwaar en verwijdering conform art. 21 DSGVO voor gegevens die worden verwerkt via het verkoopproces in de onlineshop, voor zover het gegevens betreft die nodig zijn voor de verwerking van het verkoopcontract voor commerciële, fiscale of boekhoudkundige doeleinden. Dergelijke gegevens zijn de contractgegevens van het koopcontract die door u zijn ingevoerd en verzonden, ook in het kader van de validatie door de software.

  1) Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

  Op onze website gebruiken we technische functies van de functie “converify” tool (converify GmbH, Hofmannstr). 25-27, D-81379 München, ook
  als technisch dienstverlener “AdNet” (aanbieder). Met deze functies kunnen wij onze website aanpassen aan uw gebruikersgedrag
  het verzamelen van statistische gegevens over het surfgedrag en het aanbieden van gerichte, geïndividualiseerde reclame wanneer u onze website gebruikt.
  Daartoe worden cookies geplaatst als onderdeel van de verificatiefuncties (zie paragraaf V. "Cookies" hierboven), waarvan sommige worden verwijderd.
  wanneer u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies), evenals cookies die pas na een bepaalde periode worden verwijderd
  of door de functie van uw internetbrowser te gebruiken die alle cookies verwijdert. Wij ontvangen technische apparaten en toegangsgegevens
  verzonden door uw browser. Wij ontvangen en analyseren uw IP-adres/Internet Protocol-adres dat aan uw computer is toegewezen
  verbinding wanneer u verbinding maakt met internet: logins, e-mailadressen indien van toepassing, informatie over de computer en
  verbinding met internet, zoals browsertype, versie, nummer en extensies, tijdzone-instellingen, besturingssysteem en
  platform, inclusief datum en tijd, cookie- of Flash-cookienummer, informatie over producten die u hebt geopend of waarnaar u hebt gezocht
  op onze website. Tijdens uw bezoeken aan onze website kunnen wij af en toe “JavaScript” (een softwarecode die onder andere is ontworpen
  dingen, om gebruikersinteracties op internet te analyseren) om informatie te verzamelen over pagina-interactie (bijvoorbeeld scrollen, klikken,
  mouse-overs) en het verlaten van de pagina. We kunnen ook technische informatie verzamelen die ons helpt uw apparaat te identificeren om dit te voorkomen
  misbruik of om fouten te diagnosticeren. Uw gegevens zullen op geen enkel moment permanent worden samengevoegd met andere door ons opgeslagen persoonsgegevens.

  2) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  De wettelijke basis voor het gebruik van affiliate marketing is het bestaan van uw toestemming. Art. 6 lid 1 lit. een AVG.

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Door gebruik te maken van de functie “converify” service, advertentie-informatie over en aanbevelingen voor onze producten worden doelgericht weergegeven
  manier op onze website en dient daarom onze marketing en uw informatiebelang in onze producten. Dit stelt ons in staat om
  u op het juiste moment het juiste aanbod te bieden en de winkelervaring te verbeteren en klantvriendelijker te maken
  en individueel voor u. De gegevens worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie, maar alleen voor een pseudonieme evaluatie van uw gebruik van
  de website (bijvoorbeeld scrollen, klikken, mouse-over) of wanneer u de website verlaat.

  4) Opslagduur

  Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de functies van een zogenaamde first-party cookie op uw lokale apparaatgeheugen geïnstalleerd
  converify, dat bij een volgend bezoek aan onze website van uw apparaat wordt verwijderd als er een vervaldatum van de software voor deze kopie is
  is bereikt. In dit geval kan er echter een nieuwe first party cookie naar het lokale geheugen van uw apparaat worden geschreven. In aanvulling,
  converify en AdNet gebruiken zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, evenals
  permanente cookies, die op het eindapparaat blijven totdat ze worden verwijderd.

  U kunt de cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen op elk moment verwijderen door in uw internetbrowser een functie uit te voeren die alle cookies verwijdert
  cookies op uw apparaat. Om deze functie te activeren, verwijzen wij u naar de meegeleverde service-informatie of gebruiksaanwijzing
  door de aanbieder van uw betreffende internetbrowser.

  Bovendien worden uw IP-adres en uw apparaat-ID (unieke ID) geregistreerd en opgeslagen door converify en door de serviceprovider
  AdNet, waarmee de functies van de converify-software gedeeltelijk worden uitgevoerd en beheerd, en waarmee wij dat ook doen
  een opdrachtgegevensverwerkingsovereenkomst heeft gesloten, maar in geanonimiseerde vorm zodat de gegevens niet aan uw persoon kunnen worden herleid.
  Uw persoonlijke gegevens (geanonimiseerd opgeslagen) worden binnen 30 dagen na opslag bij de aanbieder verwijderd.

  5) Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en rectificatie

  U kunt de door converify en AdNet gebruikte cookies op elk moment deactiveren via de volgende link:

  https://ledlenser.com/en/#ConvOptOut

  U kunt de converify-service ook uitsluiten door de weergavefunctie van afbeeldingen en de uitvoering van Java-script uit te schakelen
  binnen de software die u hiervoor gebruikt op uw terminal waarmee u onze website bezoekt. Bovendien kunt u uw
  internetbrowser zodanig inrichten dat u vooraf geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies, het plaatsen van cookies mogelijk maakt
  individuele gevallen of sluit ze in het algemeen uit en activeer het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser.

  1) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Op onze website maken wij gebruik van de onlinemarketingdiensten van Criteo GmbH, Gewürzmühlenstraße 11, 80538 München, Duitsland (dienstverlener
  ).

  De technologie van Criteo GmbH maakt het voor ons mogelijk om advertenties voor onze website en op onze website aan een gebruiker weer te geven
  -gerelateerde manier, zodat wij aan de gebruikers van onze website alleen advertenties presenteren die overeenkomen met hun mogelijke interesses
  , als dat mogelijk is. Dit is een zogenaamde ‘remarketing’. Bij dergelijke ‘remarketing’ tonen we de producten die de gebruiker heeft aan de gebruiker
  al geïnteresseerd in op andere websites. Wanneer onze website wordt opgeroepen of andere websites waarop Criteo ook wordt gebruikt
  worden opgeroepen, wordt door middel van Criteo een onzichtbare afbeelding of een code-(re)marketingtag in de betreffende website geïntegreerd
  technologie. Via deze technologie wordt een individuele cookie op uw apparaat opgeslagen (zie hierboven voor uitleg over cookies).
  onder sectie V). Deze cookie registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud de gebruiker geïnteresseerd is en in welke
  aanbiedingen waarop de gebruiker heeft geklikt. Het bevat ook technische gegevens: browser, besturingssysteem, bezoektijden, verwijzende websites
  evenals aanvullende informatie over het gebruik van de internetpagina's. Dergelijke informatie kan door Criteo ook aan andere worden gekoppeld
  informatie uit andere bronnen. In dit geval worden uw gegevens gepseudonimiseerd. Geen naamgegevens of andere gegevens die hier rechtstreeks aan toe te schrijven zijn
  je wordt verwerkt. Uw IP-adres wordt eveneens in verkorte vorm geregistreerd. Het gaat eerder om een technische identificatieaanduiding
  toegewezen aan de gebruiker voor de pseudonieme toewijzing van de online transactie. Criteo verzamelt of bewaart geen namen,
  adressen, telefoonnummers of andere vergelijkbare persoonsgegevens van de gebruikers.

  Met de aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten.

  2) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is de toestemming van de gebruiker, art. 6 lid. 1 verlicht. een DSGVO.

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Het doel van de verwerking is de mogelijkheid om de gebruiker gerichte reclame in zijn interessegebied aan te bieden.

  4) Duur van opslag

  Wij bewaren persoonsgegevens maximaal 13 maanden vanaf het moment van verzamelen. Voor geplaatste cookies geldt dezelfde duur
  uw webbrowsers door Criteo voor reclamedoeleinden.

  5) Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

  U kunt de gegevensverzameling uitsluiten door deze hieronder te deactiveren op https://www.criteo.com/de/privacy/disable-criteo-services
  -on-internet-browsers/. Meer informatie over Criteo en het privacybeleid van Criteo vindt u op https://www.criteo
  .com/de/privacy/ .

  1) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Op onze website bieden wij een geautomatiseerde chatdienst (chatbot) aan via de dienst Chat-Champ (Chatchamp UG (haftungsbeschränkt)
  hierna "Chatchamp", verdere informatie over gegevensbescherming bij Chatchamp op https://www.chatchamp.com/privacy/) via een
  aanvullende software (widget) voor directe, computergestuurde communicatie met ons. Daarbij worden de gespreksgegevens opgeslagen
  doorgestuurd naar de servers van Chatchamp en daar geëvalueerd.

  Het kan hierbij onder meer om de volgende gegevens gaan:

  -Gespreksgeschiedenis (inhoud van tekstinvoer verzonden door beide partijen)

  - Voor- en achternaam

  De chatgeschiedenis, gegevens van bezochte websites en bestelde producten worden opgeslagen in cookies.

  Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of daar opgeslagen.

  2) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 lid. 1 verlicht. een DSGVO als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. De wettelijke basisvoor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van tekstinhoud is ook Art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO. Als de chat
  voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van tekstinhoud is ook Art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO. Als de chat
  contact is gericht op het sluiten van een contract, de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO. Wij
  een orderverwerkingsovereenkomst hebben gesloten met de exploitant van de Chatchamp-dienst.

  3)Doel van de gegevensverwerking

  Deze gegevens zijn nodig om gepersonaliseerde communicatie mogelijk te maken via een chatbot waarmee gebruikersgerelateerde informatie wordt verzonden.
  Via de chatbot krijgen bezoekers van onze website die gebruik maken van de chatbot tips over producten waar ze online naar op zoek zijn
  winkel of tips over passende cadeaus/acties.

  4) Duur van opslag

  De gegevens en de gespreksgegevens die naar Chat-Champ worden verzonden (zie hierboven Z. 1) worden vier weken en twee dagen bewaard.

  5) mogelijkheid van bezwaar en eliminatie

  U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door Chatchamp door de privacyverklaring [in de chat/op de website] af te wijzen. In aanvulling
  kunt u de verzameling van gegevens in cookies regelen via de instellingen van uw betreffende browser of de daarvoor aangeboden software
  doel en wijs het verzamelen van dergelijke gegevens volledig af en verwijder cookies.

  1) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Onze website biedt links (aangeduid door een pictogram) naar andere websites van onze internetaanwezigheid in sociale netwerken, waardoor
  ons toegang geven tot onze respectieve website in deze sociale netwerken.

  (1) Facebook is een sociaal netwerk van Facebook Ireland Limited (operator) (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ierland). Wij
  hebben onze bedrijfswebsite geïntegreerd in Facebook.

  (2) YouTube is een sociaal netwerk van YouTube LLC (operator) (901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS). Wij hebben onze geïntegreerdbedrijfswebsite naar YouTube.
  bedrijfswebsite naar YouTube.

  (3) Instagram is een sociaal netwerk van Instagram LLC, (operator) (1601 Willow Rd, Menlo Park, CA, VS. We hebben onze
  bedrijfswebsite op Instagram.

  (4) Pinterest is een sociaal netwerk van Pinterest Europe Ltd. (operator) (Palmerston House, 2nd Floor) Fenian Street Dublin 2,
  Ierland). Wij hebben onze bedrijfswebsite op Pinterest geïntegreerd.

  (hierna te noemen: sociaal netwerk)

  a) Door op de link (hyperlink) op onze website te klikken, die verwijst naar de website van het betreffende sociale netwerk, komt u op
  de website van de exploitant van het sociale netwerk. Indien nodig moet u mogelijk inloggen op uw klantaccount op het sociale netwerk
  om volledige toegang te krijgen tot onze website op de website van het betreffende sociale netwerk. Mogelijk hebben wij dan toegang tot uw openbare informatie
  op het sociale netwerk of informatie die u voor die specifieke toepassing deelt binnen het sociale netwerk. Het publiek
  informatie kan door elke derde partij worden bekeken. Dergelijke informatie omvat met name uw naam, uw profiel en omslagfoto's
  en foto's, geslacht, netwerken, gebruikersnaam (ook wel Facebook-URL genoemd op Facebook) en gebruikers-ID (ook wel Facebook-ID genoemd op
  Facebook), opmerkingen en bijdragen (gebruikersinhoud). In overeenstemming met contractuele afspraken tussen de exploitanten van de
  respectieve sociale netwerken, kan er ook informatie tussen deze netwerken worden uitgewisseld, b.v. op het sociale netwerk Pinterest, indien
  u meldt zich voor deze dienst aan met een Facebook- of Google-account in overeenstemming met de contractuele voorwaarden van de betreffende
  exploitanten. Details van de persoonlijke gegevens die binnen het sociale netwerk worden verwerkt, worden bepaald door uw contractuele relatie met de
  exploitant van het sociale netwerk en de bijbehorende gegevensbeschermingsregels en gegevensbeschermingsregels waaraan
  hierover wordt verwezen. Deze zijn beschikbaar op de website van het sociale netwerk. Ze worden ook door ons gebruikt en verwerkt
  alleen binnen het sociale netwerk binnen het kader van de daar telkens aangeboden functies en procedures. Persoonlijke gegevens
  die wij binnen onze internetaanwezigheid op Facebook gebruiken, worden door ons niet aan derden doorgegeven, tenzij en in de mate waarin
  dat er niets uitdrukkelijk anders is overeengekomen of toestemming is gegeven voor een dergelijke overdracht. Dit kan de
  bijvoorbeeld als u een nieuwsbrief aanvraagt (zie "Nieuwsbrief" hierboven) via onze bedrijfspagina's.

  b) Binnen het sociale netwerk Facebook maken wij gebruik van de dienst Facebook Insights, die ons marketinggegevens verstrekt over leden van de
  Facebook sociaal netwerk bij gebruik van de diensten van dit netwerk aangeboden door de exploitant. Wij worden onder andere voorzien
  met informatie over de leeftijdsgroep, geslacht, opleiding, beroep, relatiestatus, interesses en hobby's, gebruikerslocaties
  en hun interactiegedrag op Facebook (bijvoorbeeld reactiefeedback op berichten, aantal gemiddelde likes van berichten en pagina)
  en koppeling van deze informatie voor marketingevaluatie (doelgroep- en reclameanalyse) en voor gerichte promotie
  informatie. We ontvangen geen informatie over Facebook-namen, echte namen, adressen (inclusief IP-adressen) of wat dan ook
  andere informatie die ons in staat stelt de verstrekte gegevens aan bepaalde personen te personaliseren.

  De verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming wordt geregeld door een overeenkomst tussen ons en de exploitant van het Facebook-platform
  naar art. 26 AVG. Daarbij heeft de exploitant van het Facebook-platform aangenomen en uitdrukkelijk verzekerd dat hij alle rechten draagt
  verplichtingen onder de AVG in verband met de levering en het gebruik van de Facebook Insights-dienst naast ons als primaire dienst
  gegevensbeheerder. De verklaring hierover kunt u vinden op www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

  Voor zover deze overeenkomst bepaalt dat de Ierse Data Protection Commission de leidende toezichthoudende autoriteit is voor
  verwerking volgens art. 26 AVG kan elke lokale klacht of schending van de AVG ook de verantwoordelijkheid zijn van uw lokale organisatie
  regelgevende instantie als de inbreuk of het onderwerp van de klacht alleen betrekking heeft op een filiaal in uw staat (lidstaat)
  of alleen personen uit uw staat (lidstaat) zijn aanzienlijk beperkt. In dit geval beslist de leidende toezichthoudende autoriteit
  over de bevoegdheid van de desbetreffende toezichthoudende autoriteit, art. 56 (3) AVG.2) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

  Als de toestemming van de gebruiker is verkregen, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid. 1 (a), alternatief art. 6 (v
  ) GDPR.

  3) Doel van de gegevensverwerking

  Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het aanbieden en beschikbaar stellen van de betreffende dienst op social media
  netwerken. Elk verder gebruik zal alleen plaatsvinden als uw rechtsgeldige toestemming beschikbaar is of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn
  so.4) Opslagduur

  De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de link naar onze website in het sociale netwerk en voor de duur van het bestaan ervan
  onze website in het sociale netwerk.

  5) Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Een dergelijke intrekking kan
  te allen tijde elektronisch per e-mail, per post, per fax of telefoon aan ons worden verstrekt. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website
  website of de contactgegevens vermeld in het gedeelte Over ons van de website, evenals de contactgegevens vermeld naast het contact
  formulier op onze website.

  Alle persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen tijdens het gebruik van onze diensten op sociale netwerken, worden in dit geval verwijderd
  dat de gegevensbeschermingsregels die wettelijke opslag of opslag van de betreffende gegevens vereisen die noodzakelijk zijn volgens
  het doel van de overeenkomst niet strijdig is.

  Ook kunt u een koppeling tussen uw gegevens en onze internetdienst verwijderen of beperken via instellingen in uw sociale media-account.

  Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten
  met betrekking tot de gegevensbeheerder:

  1. Recht op informatie

  U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om te bevestigen of wij persoonsgegevens verwerken die u betreffen.

  Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u verzoeken om door de verantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte te worden gesteld van de volgende informatie:

  (1.1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

  (1.2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

  (1.3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden bekendgemaakt;

  (1.4) de geplande bewaarduur van persoonsgegevens die op u betrekking hebben of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is
  , criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;

  (1.5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die u betreffen of op een beperking daarvan
  verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of van een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

  (1.6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

  (1.7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

  (1.8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering overeenkomstig art. 22 lid. 1 en 4 van de AVG en
  – tenminste in deze gevallen – betekenisvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking
  voor de betrokkene.

  U heeft het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke gegevens aan een derde partij worden doorgegeven
  land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u de passende garanties aanvragen overeenkomstig Art.
  46 AVG in verband met de overdracht.

  2. Recht op rectificatie

  U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke worden bewaard, te corrigeren en/of aan te vullen als de verwerkte persoonlijke gegevens dat zijn
  zorg dat u onjuist of onvolledig bent. De verantwoordelijke voor de verwerking zal de correctie onmiddellijk uitvoeren.

  3) Recht op beperking van de verwerking

  Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt als:

  (3.1) u betwist de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de gegevens te verifiëren
  juistheid van de persoonsgegevens;

  (3.2) de verwerking is onrechtmatig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om gebruik van de persoonsgegevens
  gegevens worden beperkt;

  (3.3) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor het vaststellen, uitoefenen of
  juridische claims verdedigen; of

  (3.4) u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid. 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of dit legitiem is
  De redenen van de verwerkingsverantwoordelijke wegen zwaarder dan uw redenen.

  Wanneer de verwerking van de persoonlijke gegevens die u betreffen, is beperkt, mogen dergelijke gegevens - behalve dat het wordt opgeslagen - misschien
  alleen verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van
  een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

  Indien de verwerkingsbeperking in overeenstemming met bovenstaande voorwaarden is gedaan, wordt u hiervan op de hoogte gesteld door de gegevens
  verwerkingsverantwoordelijke voordat de beperking wordt opgeheven.

  4. Recht op verwijdering

  a) Plicht om te verwijderen

  U kunt verzoeken dat de gegevensbeheerder de persoonlijke gegevens die u betreffen, onmiddellijk verwijdert, en de gegevensbeheerder zal dat doen
  verplicht zijn deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als één van de volgende redenen van toepassing is:

  (4.1) the personal data that concerns you is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise
  verwerkt;

  (4.2) u trekt uw toestemming voor de verwerking in overeenkomstig art. 6 lid. 1 (a) of art. 9 par. 2 (a) AVG, en waar dat niet het geval is
  andere rechtsgrond voor de verwerking.

  (4.3) u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van art. 21 lid. 1, AVG, en er zijn geen doorslaggevende legitieme
  gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar volgens art. 21 lid. 2 AVG tot de verwerking;

  (4.4) de persoonsgegevens die u betreffen zijn onrechtmatig verwerkt;

  (4.5) tHet verwijderen van persoonlijke gegevens is vereist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen volgens het recht van de Unie of de wetten van de
  Lidstaten waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt;

  (4.6) de persoonlijke gegevens die u betreffen, zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig
  naar art. 8 lid. 1 AVG.

  b) Informatie aan derden

  Als de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens die u betreffen openbaar heeft gemaakt en als de verantwoordelijke voor de verwerking daartoe verplicht is
  verwijdering overeenkomstig art. 17 par. 1 van de AVG neemt de verantwoordelijke voor de verwerking passende maatregelen, ook op technisch gebied
  betekent, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, om de derde partijen die uw gegevens verwerken op de hoogte te stellen
  gegevens waarvan u als betrokkene hebt verzocht om verwijdering van alle links naar dergelijke persoonsgegevens of van kopieën of replicaties daarvan
  dergelijke persoonsgegevens.

  c) Uitzonderingen

  Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

  (1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

  (2) voor het nakomen van een wettelijke verplichting die vereist is voor de verwerking volgens het recht van de Unie of van de lidstaten
  waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een ambt
  autoriteit verleend aan de verantwoordelijke voor de verwerking;

  (3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9 par. 2 (h) en (i), evenals Ar.
  9 par. 3 van de AVG;

  (4) voor archiveringsdoeleinden in het belang van publieke, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden
  in overeenstemming met art. 89 Par. 1 AVG, voor zover de in (a) bedoelde wet dit onmogelijk zou maken of
  ernstige afbreuk doen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking; of

  (5)om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

  5) Recht op informatie
  Als u gebruik heeft gemaakt van uw recht om de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking te laten corrigeren, verwijderen of beperken, is hij of zij daartoe verplicht
  alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens die u betreffen, zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de
  gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

  Het is uw recht om de gegevensbeheerder u over deze ontvangers te laten informeren.

  6. Recht op gegevensportabiliteit

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens, die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, in een gestructureerde, algemene vorm te verkrijgen
  gebruikt en machineleesbaar formaat. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens zonder toestemming door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
  belemmering door de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, voor zover

  (1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig art. 6 lid. (1) a van de DSGVO of art. 9 par. (2) a van de DSGVO of op a
  overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid. 1 (b) van de AVG en

  (2) de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

  Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks worden overgedragen
  van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van anderen
  personen mogen hier geen last van hebben.

  Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een taak in de
  openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is gedelegeerd.

  7. Recht om bezwaar te maken

  U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende
  u op elk gewenst moment, wat wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 (e) of (f) AVG, inclusief profilering op basis daarvan
  bepalingen;

  De verantwoordelijke voor de verwerking zal de persoonsgegevens die u betreffen niet langer verwerken, tenzij de partij dwingend kan aantonen
  legitieme redenen voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om te doen gelden,
  juridische claims uitoefenen of verdedigen.

  Als de persoonsgegevens die u betreffen, worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken
  tijd voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u betreffen met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor
  profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

  Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die u betreffen niet langer van toepassing zijn
  voor deze doeleinden verwerkt.

  In de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw
  recht om langs geautomatiseerde weg bezwaar te maken met behulp van technische specificaties.

  8) Recht om de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming in te trekken

  U heeft te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring voor gegevensbescherming in te trekken. Intrekking van de toestemming is niet het geval
  invloed hebben op de wettigheid van elke verwerking die op basis van deze toestemming wordt uitgevoerd vóór de intrekking ervan.

  9) Geautomatiseerde beslissing van geval tot geval, inclusief profilering
  U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing. inclusief profilering – dat heeft
  juridische gevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk schaadt. Dit geldt niet als het besluit:

  (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke voor de verwerking;

  (2) is toegestaan op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is, en
  deze wetten adequate maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden, evenals uw legitieme belangen, te beschermen, of

  (3)wordt uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming.

  Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig art. 9 par. 1 AVG, tenzij Art.9
  Para. 2 (a) of (g) en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheid te beschermen, evenals uw legitieme
  belangen.

  In de gevallen bedoeld in (1) en (3) zal de verantwoordelijke voor de verwerking redelijke maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden te beschermen
  en legitieme belangen, waaronder in ieder geval het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant van de gegevens te verkrijgen
  voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

  10) Recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

  Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit
  met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de inbreuk wordt vermoed, als u van mening bent dat
  het verwerken van persoonsgegevens die u betreffen, is in strijd met de AVG.

  De toezichthoudende autoriteit waarbij het beroep is ingediend, informeert de appellant over de status en resultaten van de
  beroep, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk beroep op grond van art. 78 van de AVG.