power up

Ex-zones

Van benzinestations tot raffinaderijen en van spuiterijen tot fabrieken waar fijnstof of grover stof wordt opgeslagen of verwerkt, er zijn veel werkomgevingen waarin potentieel explosiegevaarlijke gebieden onvermijdelijk zijn. Een aanzienlijk risico, bijvoorbeeld voor medewerkers of brandweerpersoneel. Daarom is het des te belangrijker dat er geschikte explosiebeschermingszones worden ingesteld op plaatsen waar ontvlambare gassen, dampen en ontvlambaar stof een explosie kunnen veroorzaken. Het is van cruciaal belang dat alleen geschikt gereedschap wordt gebruikt in een explosiegevaarlijk gebied en de omringende zones.

Je kunt hier lezen hoe de verschillende Ex-zones van elkaar verschillen qua definitie en aan welke eisen een 
zaklamp voor Ex-zones  gecertificeerd volgens de Europese ATEX-richtlijnen moet voldoen.

Definitie - wat zijn Ex-zones?

Ex-zones zijn gebieden waar een ontvlambare concentratie van ontvlambare gassen, dampen, nevels of stof kan ontstaan. Het gevaar van een explosie of stofexplosie is daar groot en mogelijk levensbedreigend. Over het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen twee groepen stoffen:


  1. Gassen, dampen, nevels
  2. Stof

Er zijn drie Ex-zones voor elk van deze stofgroepen, waardoor er in totaal zes Ex-zones zijn. Maar of je nu te maken hebt met stof, gas, dampen of een brandbare nevel in de betreffende zone: Het gebruik van gereedschap of fakkels, die een ontstekingsbron kunnen zijn, vormt hoe dan ook een groot gevaar.

Wat zijn Ex-zones?

De Ex-zones zijn gebieden waar explosiegevaar bestaat. De verschillende Ex-zones verschillen afhankelijk van de gevaarsituatie of het optreden van een ontvlambare concentratie brandbaar gas, stof of damp.

Ex-zone 2 of 22 Definitie

Gebieden waar een explosieve atmosfeer slechts zelden en kortstondig voorkomt, worden aangeduid als Ex-zone 2 of 22. Hoewel er geen wettelijke regeling is die precies definieert wat een "zeldzaam" of "kortstondig" voorkomen is, is het voldoende als een explosieve atmosfeer minder dan 30 minuten per jaar voorkomt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Ex-zone 2 (ontvlambare atmosfeer door gas, damp of nevel) en Ex-zone 22 (ontvlambare atmosfeer door brandbaar stof).

Ex-Zone 1 of 21 Definitie

Ex-zone 1 omvat gebieden waarin zich onder normale omstandigheden incidenteel een atmosfeer met explosieve dampen, gassen of nevels kan vormen. Incidenteel voorkomen betekent dat een explosief mengsel minder dan 50 % van de tijd voorkomt, maar in totaal meer dan 30 minuten per jaar. Als een gebied wordt aangeduid als Zone 21, dan is het een omgeving waar brandbaar stof te verwachten is.

Ex-zone 0 of 20 Definitie

Ex-zone 0 is een omgeving waarin vaak of gedurende meer dan 50 % van de bedrijfstijd een explosieve gasatmosfeer kan voorkomen. Analoog aan de Ex-zones 22 en 21 wordt zone 20 ook gekenmerkt door het voorkomen van een explosief stofmengsel.

We hebben gedetailleerde informatie over de respectieve Ex-zones samengevat in de volgende tabel.

Ex-zone-tabel

Indeling van de verschillende EX-zones
Hoe vaak komt een explosieve atmosfeer voor in de betreffende zone?
Gekenmerkt door de aanwezigheid van de volgende ontvlambare media
Ex-zone 2zeldzaamGas, stoom, nevel
Ex-zone 1af en toeGas, stoom, nevel
Ex-zone 0vaakGas, stoom, nevel
Ex-zone 22zeldzaamStof
Ex-zone 21af en toeStof
Ex-zone 20vaakStof

Richtlijnen voor Ex-zones

In de EU zijn er twee zogenaamde ATEX-richtlijnen die betrekking hebben op alle toepasselijke voorschriften voor de verkoop en inbedrijfstelling van apparaten en beveiligingssystemen die kunnen worden gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. ATEX staat voor 'atmosphères explosibeles' (Frans voor explosieve atmosfeer).

Eén richtlijn is gericht op exploitanten van installaties waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn en specificeert de minimumeisen waaraan moet worden voldaan om werknemers te beschermen. Hier worden onder andere maatregelen genoemd over hoe werkgevers explosierisico's kunnen vermijden door het kiezen van de juiste werkapparatuur.

De andere richtlijn richt zich op fabrikanten van producten die in Ex-zones worden gebruikt. Hun doel is ervoor te zorgen dat alle machines, installaties, apparaten en uitrusting die in de Ex-zones worden gebruikt, voldoen aan de eisen voor explosiebeveiliging. Er moet bijvoorbeeld worden voldaan aan bepaalde normen en temperatuurklassen voor de afzonderlijke apparatuurcategorieën in de respectieve Ex-zones.

De richtlijnen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat alle personen die zich in Ex-beschermde zones bevinden zo goed mogelijk worden beschermd en geen letsel oplopen. De eisen die in de richtlijnen zijn vastgelegd, zijn van toepassing op elke zone en installaties die vallen onder de gebieden die in de Ex-zonetabel staan vermeld.

Wat zijn temperatuurklassen?

Alle apparaten die bedoeld zijn voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen zijn op basis van hun maximale oppervlaktetemperatuur ingedeeld in overeenkomstige temperatuurklassen. Bij gebruik van een apparaat moet ervoor worden gezorgd dat de ontbrandingstemperatuur van de stof in de Ex-zone overeenkomt met de temperatuurklasse van het apparaat. Eenvoudig gezegd betekent dit dat in Ex-zones alleen eenheden mogen worden gebruikt waarvan de maximale oppervlaktetemperatuur lager is dan de ontbrandingstemperatuur van de overheersende stof. Bij het berekenen van de maximale oppervlaktetemperatuur wordt ook een buffer toegevoegd zodat ontsteking van de stof in de Ex-zone door de eenheid wordt uitgesloten.

De volgende temperatuurklassen bestaan:

Temperatuurklasse
Ontbrandingstemperatuur van de stof
Maximale oppervlaktetemperatuur
T1> 450° C
450° C
T2> 300 tot 450 °C300 ° C
T3> 200 tot 300 °C200 ° C
T4> 135 tot 200 °C135 °C
T5> 100 tot 135 °C100 °C
T6> 85 °C85 °C

Als een eenheid geschikt is voor een hoge temperatuurklasse, bijvoorbeeld klasse T5, kan deze ook worden gebruikt in de lagere klassen (T1 - T4). Voor gebieden met veel stof wordt de maximale oppervlaktetemperatuur direct op het product aangegeven in plaats van de temperatuurklasse.

Ledlenser zaklampen en koplampen met ATEX-certificering  hebben een markering die aangeeft of de ontbrandingstemperatuur van je lamp veilig gebruik in de betreffende Ex-zone toestaat. Je kunt de relevante informatie over temperatuurklassen en Ex-zones ook terugvinden in onze catalogus.

De meeste van onze producten zijn goedgekeurd voor temperatuurklasse T4 en een maximale oppervlaktetemperatuur voor stof van 135°C. Deze zeer goede classificatie staat de hantering van alle gebruikelijke chemicaliën en stoffen toe, met een paar speciale uitzonderingen (op voorwaarde dat aan de andere vereisten, zoals de juiste zone, wordt voldaan).

Wat zijn gas- en stofgroepen?

Niet alleen de ontbrandingstemperatuur van een stof is relevant voor de keuze van geschikt gereedschap, maar er moet ook rekening worden gehouden met eigenschappen zoals ontvlambaarheid door elektrische vonken en de aard van de stof. Hiervoor worden gassen en stoffen ingedeeld in specifieke gas- en stofgroepen.

Gasgroepen IIA, IIB en IIC classificeren gassen op basis van hoe gemakkelijk de gassen kunnen worden ontstoken door een elektrische vonk. Stoffen in gasgroep IIC (bijvoorbeeld waterstof) zijn bijzonder gemakkelijk te ontsteken door elektrische vonken en stellen daarom de hoogste eisen aan producten.

Stofgroepen IIIA, IIIB en IIIC classificeren stof op basis van hun aard. Bij de stofgroepen IIIA en IIIB gaat het om niet-geleidende grove of fijne stoffen (bijv. meelstof). Groep IIIC is elektrisch geleidend stof (bijv. metaalstof) dat kortsluiting kan veroorzaken in elektrische apparatuur en daarom bijzonder gevaarlijk is. De hoogste eisen worden dus gesteld aan gereedschap met een goedkeuring voor stofgroep IIIC. Gereedschap dat geschikt is voor stofgroep IIIC mag ook worden gebruikt in gebieden met stof IIIA en IIIB.

A helmet with a headlamp

Zaklampen en hoofdlampen voor Ex-zones

ATEX-ledzaklampen en -hoofdlampen van Ledlenser voldoen aan de strenge specificaties van de ATEX-richtlijn en zijn tot in het kleinste detail ontworpen om te voldoen aan de eisen in explosiegevaarlijke omgevingen. Het maakt niet uit of je wordt belast met kwaliteitscontrole in een verfwinkel, onderhoudswerkzaamheden uitvoert in een raffinaderij of een silo voor houtpellets inspecteert: Onze serie ATEX-lampen voor de industrie levert helder, punctueel licht en is ook geschikt voor het verlichten van grotere oppervlakken.

Zo voldoen alle zaklampen en hoofdlampen van de EX-serie  aan de eisen voor apparaten voor de Ex-zones 1, 2, 21 en 21 en temperatuurklasse T4. De zaklampen EX4 en EX7 en de hoofdlamp EXH8 zijn bovendien goedgekeurd voor zone 0 en 20.

Nr: 500837 Zaklamp EX7R
Prijzen incl. btw plus verzendkosten
140
45
220
Yes
Kleuren

Op voorraad

€ 185,00
Nr: 500682 Zaklamp EX4
Prijzen incl. btw plus verzendkosten
35
7
50
No
Kleuren

Op voorraad

€ 44,90
Nr: 500836 Zaklamp EX7
Prijzen incl. btw plus verzendkosten
120
45
200
No
Kleuren

Op voorraad

€ 99,90

Ook zijn onze producten over het algemeen goedgekeurd voor de best mogelijke gas- en stofgroepen IIC en IIIC. Hierdoor kunnen met name onze staaflampen EX4 en EX7 in bijna elke omgeving worden gebruikt, met uitzondering van een paar speciale stoffen met extreem lage ontbrandingstemperaturen.

Daarnaast zijn de zaklampen uit onze ATEX-serie uitgerust met details zoals een magneetschakelaar, waarmee ze moeiteloos met werkhandschoenen kunnen worden bediend. Andere functies zijn het gepatenteerde Advanced Focus System (AFS), waarmee je de lichtbundel flexibel kunt aanpassen. Naast een scherp gefocuste lichtbundel voor de verre afstand, bieden Ledlenser zaklampen met AFS een brede en homogene verlichting op korte afstand. Bijna geen enkele andere ATEX-gecertificeerde zaklamp kan dit bijhouden.