power up

Impressum


Je kunt onze algemene voorwaarden hier bekijken en ons privacybeleid direct hier.

Informatie volgens § 5 TMG

Ledlenser GmbH & Co. KG

 Kronenstr. 5 - 7

 42699 Solingen

 Duitsland

 Handelsregister: HRA 23078

 Griffie rechtbank: Wuppertal

 Vertegenwoordigd door de persoonlijk aansprakelijke partner:

 Ledlenser Beteiligungs GmbH

 Hoofdkantoor: Solingen, Duitsland

 Directeur: Michael Reuter, Kai Milewski Handelsregister: HRB 24774

 Griffie rechtbank: Rechtbank van Wuppertal

 Contact

 Telefoon: +49 212 5948 0

 Fax: +49 212 5948 200

 E-mail: [email protected]

 BTW-nummer

 Omzetbelastingidentificatienummer volgens §27a van de Duitse wet op de omzetbelasting:

 DE815242425

 WEEE reg. nr. DE 20612570

 Alle teksten, afbeeldingen, foto's, video's of grafische elementen die beschikbaar zijn op www.ledlenser.com zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde inhoud is daarom verboden. Als je van plan bent deze inhoud of delen ervan te gebruiken, neem dan vooraf contact met ons op. Voor zover wij niet zelf de houder zijn van de vereiste auteursrechtelijke gebruiksrechten, zullen wij trachten contact te leggen met de houder van de rechten.

 Opmerking over het OS-platform:

 Wij zijn wettelijk verplicht op grond van artikel 14 lid 1 van Verordening (EU) 524/2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (ODR-verordening) om je door te verwijzen naar het Europese platform voor onlinebeslechting van geschillen van de Europese Commissie (ODR-platform). Je kunt ze bereiken op http://ec.europa.eu/odr .

 Ledlenser GmbH & Co.KG neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten en wij zijn niet verplicht dit te doen.

Herroepingsrecht:

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebt genomen of heeft genomen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je contact met ons, Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, tel + 49 (0) 212 5948 - 0, fax + 49 (0) 212 5948 - 200, e-mail: [email protected], opnemen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van je beslissing om dit contract te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat echter niet verplicht is.
Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verstuurt voor het einde van de annuleringstermijn.

Gevolgen van herroeping:
Als je dit contract herroept, moeten we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we bericht hebben ontvangen van je herroeping van dit contract, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is.
Je moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop je ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als je de goederen verstuurt voor het verstrijken van de periode van veertien dagen.
Je hebt de mogelijkheid om via onze website een pakketlabel voor de retourzending af te drukken en zo de bestelde goederen kosteloos voor je te retourneren. Als je geen gebruik maakt van deze optie, moet je de kosten voor het terugsturen van de goederen zelf dragen.
Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van jouw omgang met de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

Tip:
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant (in het bijzonder goederen met gravure).

- Einde van de annuleringsvoorwaarden -