power up
Woman with a headlamp

Garantievoorwaarden:

1. Reikwijdte van de garantie en uitzonderingen

We geven een fabrieksgarantie op onze producten - tenzij hieronder anders vermeld - van

  • zeven jaar met online registratie  voor het betreffende product binnen een periode van 12 weken vanaf de aankoopdatum
  • twee jaar als er geen online registratie is gedaan of als er niet tijdig een online registratie is gedaan; we verlenen ook een garantieperiode van twee jaar (zonder verlenging van de garantieperiode, geen registratie) voor de goede werking van oplaadbare batterijen (accu's), de Powercase en de Batterybox7, telkens gerekend vanaf de datum van aankoop.

Uitgesloten van garantie zijn de producten van de "Solidline", de Lite Wallet ®, de Kids Lights-serie, CU2R, Workers Friend, de TFX-serie en de K-serie (behalve K3). De garantie geldt ook niet voor alkalinebatterijen, holsters, tassen, afstandsbedieningen, kleurenfilters, reliëf of oppervlaktecoatings.

Claims onder deze garantie zijn alleen geldig als het product geen schade of tekenen van slijtage vertoont die zijn veroorzaakt door gebruik dat afwijkt van het normale doel en de specificaties van de fabrikant en het product geen kenmerken vertoont die duiden op reparaties of andere ingrepen door de klant of werkplaatsen die niet door de fabrikant zijn geautoriseerd. Schade veroorzaakt door lekkende batterijen vormt geen garantieclaim. Neem contact op met de desbetreffende fabrikant van de batterij om dergelijke schade te claimen.

Alleen vervanging en reparatie van het product kunnen worden beschouwd als door ons te leveren garantieservices in geval van een garantieclaim. Verdere garantieclaims - in het bijzonder voor schade - vallen niet onder de garantie en zijn daarom uitgesloten. Garantieservices verlengen of vernieuwen de garantieperiode niet.

2. Garantiegeval

Voor klanten uit Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland en Luxemburg: Neem direct contact met ons op via het serviceformulier dat het beste bij je past (servicevraag over het product, aanvraag reserveonderdelen, vragen over de Ledlenser-app) zodat we direct over alle benodigde gegevens beschikken.

3. Garant

De garantieverstrekker is Ledlenser GmbH & Co.KG (Ledlenser), Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Duitsland.

4. Garantie

Deze garantie is een aanvulling op eventuele contractuele of wettelijke rechten die je volgens de wetten van je land hebt tegen je verkoper. Dergelijke vorderingen worden ook tegen laatstgenoemde ingesteld. De uitoefening van wettelijke rechten binnen het toepassingsgebied van de EU-wetgeving is gratis. Buiten het toepassingsgebied van de EU-wetgeving kun je advies inwinnen over de vraag of het gebruik van wettelijke rechten binnen het toepassingsgebied van hun nationale wetgeving ook gratis is.

5. Kosten

Onze garantieservice is gratis voor vervanging of reparatie. Als garantieclaims worden ingediend en tijdens de inspectie van het product door de fabrikant of de verantwoordelijke klantenservice blijkt dat er geen defect was of dat de garantieclaim om een van de bovenstaande redenen niet bestaat, hebben wij het recht om servicekosten ter hoogte van € 20 in rekening te brengen. Dit geldt niet als je aan de omstandigheden niet kon zien dat de garantieclaim niet bestond. Je behoudt het recht om te bewijzen dat de schade (servicekosten) helemaal niet is ontstaan of aanzienlijk lager is dan de forfaitaire servicekosten.

6. Diverse

De garantie geldt wereldwijd en is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, indien en voor zover het gunstigere recht van je thuisland niet prevaleert. De uitdrukkelijke en afwijkende verzekeringen ter gelegenheid van de aankoop blijven geldig.